петък, 6 ноември 2015 г.

Увиване на мъниста с тел / Wire Wrapped Beads

Варианти за увиване с тел на продупчени кръгли мъниста колкото искаш. Изпробвала съм някои от тях и ако не се получаваха, то ще да е било само заради несръчността ми. Която, впрочем, неведнъж е била повод да размърдам мозъчните си клетки. Исках да е сравнително лесно и краищата да са покрити чисто. От следващото кратко уроче ще прецените дали съм успяла :-)
There are many ways to wire wrap a drilled round bead. I've tried some of them and if they didn't work, it was only because of my clumsiness. Which, however, has often stirred my imagination. I wanted something comparatively easy with the ends neatly tucked away. The following short tutorial will show if I have succeeded with this :-)


Материали: мъниста 12 мм, 60-70 см тел 0.6 мм.
Метод: нанизах мънистото до средата на телта, кръстосах двата края, усуках ги еднократно и започнах да увивам в противоположни посоки. Усуквах двете парчета тел едно около друго в различни точки по обиколката на мънистото. Когато ми останаха по 3-4 см от всяка страна, ги увих около 1-2 телчета, а след това на спиралки. Получи се чисто и без стърчащи краища. И понеже телта беше тънка и лесна за манипулиране, успявах да я наместя, притискайки с пръсти без да използвам клещи, които биха я наранили.
Приложение: много са, но моята идея ще можете да видите тук на 21 ноември 2015 :-)
Materials: 12 mm drilled beads, 24-28 in (60-70 cm) of 22 Ga (0.6 mm) wire.
Method: I strung the bead up to the middle of the wire, crossed the two ends, twisted them once and continued wrapping in opposite directions, crossing and twisting in different points around the circumference of the bead. When there were only a couple of inches left, I wrapped each end around two or three wires and made spirals. The result was neat without poking wire ends. It was easier to manipulate the thinner wire with my fingers and without the use of pliers that could mar it.
Use: there are many but you will be able to see my idea on November 21, 2015 in this blog :-)


Правила съм такива мъниста и преди, но този начин като че ли  ми харесва повече :)
I've made similar beads before but I think this method is much better :)

2 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!