понеделник, 18 април 2016 г.

Рамка за висулка от морско стъкло / Framing a Sea Glass Pendant

Редовните ми читатели знаят, че доста импровизирам при оплитането с тел. Споделяла съм някои хитринки (вижте връзките в края на публикацията), но наскоро ми хрумна един нов начин за правене на рамка за висулка.
My regular readers know that I mostly improvise with wire weaving. I have shared some tips on my process before (links at the end of this post) but lately I came up with a new way of framing a pendant.


Идеята е да оплетете дълга ивица от две, три или повече парчета тел, като променяте плетката от време на време. Препоръчвам ви не повече от три отрязъка с дебелина от 0.8 мм, иначе ще ви е трудно прегъването. Започнете да оплитате 6-8 см от края. Поставете краищата над горната част отзад, притиснете с пръсти и прегънете към предната част. Направете полукръг отпред и отново минете отзад. Продължете с това змиевидно увиване около цялата висулка или до точка, където бихте желали да разнообразите оплитането, но не преди висулката да е застопорена в рамката. Когато стигнете горния край, направете държача и увийте около него краищата, които останаха неоплетени в самото начало.
Basically, you have to weave a long strip of two, three or more pieces of wire, changing the pattern now and then. With 20 Ga wire, three is optimal or it will be too difficult to bend the woven strips. Start weaving at 6-8 cm from the ends. Place the ends at the back above the top (where the bail will be), press with your fingers and curve to the front. Make a half circle at the front and go to the back again. Continue with this snake shape all around the pendant or to a point where you would like to introduce some variation but not before your pendant is secured within the frame. When you reach the top, make the bail and use the wire ends you left at the beginning to secure it.Ще споделя това и в блога Art Bead Scene в рубриката Monday Muse
I will also share this on Art Bead Scene Blog's Monday Muse


Хроника на оплитането на морско стъкло с тел - част I
Хроника на оплитането на морско стъкло с тел - част II
Схема по моя начин
Wire Weaving a Sea Glass Pendant - Part I
Wire Weaving a Sea Glass Pendant - Part II
Sketching My Way

4 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!