28 декември 2013

Направи си сам разделители за чекмеджета / DIY drawer dividers

Някои си имат кабинети, други - ъгъл или бюро, а аз бих описала своето творческо местенце като... лавина. Защото постоянно нараства и се движи, за да запълни някоя случайна дупка я в шкаф, я в гардероба или пък си върви с мен. И аналогията с думата "бедствие", ако ви е хрумнала, не е случайна. Наскоро попаднах на това старо и очукано метално офис шкафче, което, дори старателно почистено, изглежда зле, но пък се сетих, че мога да го използвам, като организирам нещата в чекмеджетата с помощта на разделители от изолационни тръби! Ето и подробностите:
Some people have craft rooms, craft corners or craft desks. Mine is more of a craft ... avalanche. It's ever growing and moving either to different holes in the wardrobe and cabinets or... with me. And you guessed it right - the analogy with the word "disaster" is very appropriate. I stumbled upon this old, scratched  and worn out metal office cabinet with drawers that looked bad even after thorough cleaning but I came up with an idea for drawer dividers from polyethylene pipe insulation. Here is the how-to:


Измервате дълбочината на чекмеджето и режете няколко парчета от тръбата със същата дължина. След това разрязвате тръбата по линията на съединяване. Материята е мека и може да се разтваря в зависимост от големината на нещата, които подредите в нея, броят на тръбите в едно чекмедже е променлив. Това е! Сортирате и подреждате. Някои неща можете да извадите от чекмеджето със все тръбата! А и тези самоделни кутийки също се побират в по-дълбоките чекмеджета :).
Measure the length of the drawer and cut several pieces to it. Then cut the pieces along the joining line. The tube is soft and opens to the size of what you place in so the number of tubes per drawer can vary. That's it! Sort and arrange. You can take the whole tube out of the drawer, if you need to. And these DIY recycled storage boxes also fit into the larger drawers.
Евтино, практично и гъвкаво решение! И не само, ами съм сложила шкафчето върху подставка с колелца за саксии и мога да го местя навсякъде!
A cheap, flexible and smart solution! And I placed the cabinet on a roller basis flower pot holder so I can move it around!


*** *** ***
В тази връзка, един от любимите ми цитати: / Just the right time for one of my favorite quotes:

А. А. Милн:
Едно от предимствата на това да си разхвърлян е, че постоянно правиш вълнуващи открития.

A. A. Milne:
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

P.S. Един от коментарите по-долу се отнася до автоматично генерирано слайдшоу с мои снимки в Google+, но, за съжаление, то междувременно е изчезнало от профила ми и не може да се види (10.03.2016).
P.S. Pearl Blay's comment below refers to an automatically created slideshow of my pictures from Google+ but it must have been a temporary feature and has vanished from my profile (updated on March 10, 2016).