30 януари 2017

Shades of Blue / Нюанси синьо

Great news! The Honey Do List Challenge on SJ Designs Jewelry is up for one more year! Our inspiration for January 2017 is a beautiful Blue Jay bird. Blue is not exactly my color and this gorgeous creature has endless shades of it. I decided to double the challenge by making beaded tubes - I learned some beading at this jewelry making course. We didn't do tubes, so I had to watch a video for warming up. The expert eye will see all the mistakes but I am getting better and better 😜. Here is my first design - a minimalist asymmetrical necklace.
Супер! Предизвикателството в блога SJ Designs Jewelry продължава и тази година! Вдъхновението за януари 2017 е снимка на синя сойка. Синьото не е точно моят цвят (като изключим дънките), а това прекрасно същество може да се похвали с доста нюанси синьо. Удвоих предизвикателството, като реших да направя тръбички от мъниста - на този бижутерски курс се обучавахме да плетем с мъниста. Не бяхме правили тръбички, затова изгледах едно клипче за загрявка. Всевиждащото око на експерта със сигурност ще открие безброй грешки, но, да знаете,  ставам все по-добра 😜. Първата идея беше за асиметричен и минималистичен дизайн:

Frozen Woods Necklace / Колие "Замръзналата гора"


Looking for more shades of blue, I found some soft aluminum wire in a specific blue color. Remember my 2015 lacy wire beads tutorial? I combined the wire beads with transparent and light blue crystals, rhinestone spacers and matching blue glass beads that I have had since 2011 and haven't used because of the color, I guess 😜. Don't you like it when you find just the right piece of jewelry for some long forgotten materials?
В търсене на още сини нюанси открих една мека алуминиева тел със специфичен син цвят. Помните ли урочето ми от 2015 г. за "дантелени" мъниста от тел? Към тях добавих прозрачни и светлосини кристали, разделители с кристалчета и едни стъклени мъниста с подобен специфичен син цвят, които имам от 2011 г. и не съм ползвала, вероятно именно заради него 😜. Убедена съм, че и на вас би ви харесало да намерите точното бижу за някои позабравени материали!

The Song of the Blue Jay Necklace / Колие "Песента на синята сойка"


Do visit Sarajo's blog to see all the entries!
Можете да видите всички участници в блога на Sarajo!


27 януари 2017

The Passion of Flowers / Цветя и страст

Art Bead Scene Blog: January Monthly Challenge: Egon Schiele
Блогът на Art Bead Scene: Предизвикателство за януари: Егон Шиле

What a passionate outburst of color in this drawing - Field of Flowers by Egon Schiele! I had just the right art bead in my more than humble stash and a design idea was born almost immediately. It didn't work right away and went through many variations. The important thing is I made it to the challenge or I would've been very disappointed! The focal is an art bead by Black Hairy Spider Arts on Etsy, surrounded by clusters of coral, agate, lampwork and clay beads in red, orange, green and yellow.
Каква страстна цветна експлозия в тази рисунка на Егон Шиле - "Полски цветя"! Имах подходящо авторско мънисто в повече от скромните си запаси и идеята не закъсня. Само че не се получи веднага и претърпя доста промени. Важното е, че се включих в предизвикателството, иначе щеше да ме е много яд. Авторската висулка е от магазина на Black Hairy Spider Arts в Etsy. Добавила съм "гроздове" от мъниста лампуърк, корал, ахат и керамични мъниста в червено, жълто, оранжево и зелено.
Here is the link to the reveal of all the participants.
Тук може да видите вдъхновенията и на останалите участници.

24 януари 2017

What I Like and What I Make / Какво правя и какво харесвам

Have you noticed the short definition of my blog under its name - Things I like and things I make? This is what this post is about - it's an introduction of  my creations and preferred colors and techniques, intended for my partner-to-be in the 2017 Swap'n'Hop or any other bead exchange party, for that matter. To begin with, here is my 2016 introduction. Let's see what's new 😜 All pictures are from my blog posts.
Ако сте забелязали, на заглавната страница на блога ми пише "Нещата, които правя и нещата, които харесвам". И понеже и тази година смятам да участвам в международни размени на мъниста, ще се представя накратко, за да улесня (или затрудня) "непознатото другарче", т.е. бъдещия си партньор 😜  Като начало, тук е миналогодишното ми представяне. Да видим какво ново мога да добавя към него. Всички снимки по-долу са от мои публикации в блога.

I did some leather knotting... / Правих бижута с кожени възли......discovered Vintaj... / ...открих техниката Винтаж (Vintaj)...
...continued with wire weaving / ...продължих с оплитането с тел
Earrings / Обици

Stringing / Низане


I also came up with a couple of tutorials that I prefer calling "sharing of experience":
Също така, публикувах  няколко урочета, които предпочитам да наричам "споделяне на опит":

Разделители от кожа / Knotted Leather Spacers
Увиване на мъниста с тел / Wire Wrapped Beads
Рамка за висулка от морско стъкло / Framing a Sea Glass Pendant
Опити с патиниране и полиране / Experimenting with Oxidation and Polishing
Бурканчета за патиниране / DIY Oxidizing Jars

I took several evening classes on jewelry making techniques as well as a three-day course that included seed beading (I blogged about it this year, though) but I don't feel confident about it (very proud of the necklace below).
Посетих няколко вечерни урока по бижутерски техники, както и тридневен курс, който включваше плетене с мъниста (макар публикацията ми за това преживяване да е от тази година), но не съм на "ти" с тази техника (много съм горда с колието по-долу).


That's all, folks (so far)!
Толкова засега!

15 януари 2017

The Muffin Tin Challenge / Предизвикателството на шестте купчинки

Have you got a lot of ideas whirling in your mind and unfinished projects on your working table? Then try The Muffin Tin Challenge on Humblebeads blog - gather those projects in one place and go finish them! 
Имате много неосъществени идеи и недовършени проекти? Тогава това предизвикателство е точно за вас - не бях сигурна как да го нарека - "Предизвикателството на тавичката за мъфини" някак не ме грабна и се спрях на "Предизвикателството на шестте купчинки" - не по-малко непоетично, но поне няма странични асоциации :) Съберете тези проекти на едно място и им дайте да се разберат!


1.Vintage Pin / Старинна брошка


I decided to spruce up this unfinished resin pin from a recent jewelry course with pieces of thrifted jewelry.
Реших да понапудря една недовършена брошка от този курс с помощта на стари бижута.

2. Double wrap bracelet with Vintaj button / Двойноувиваща се гривна с копче, изработено с материали VintajWe practiced knotting at the same course above and some fancy stringing designs as well as Vintaj. No matter how coloring intimidates me, this button is a winner, I think 😊
На същия курс експериментирахме с възли и по-разчупени начини на низане, както и с техниката Винтаж. И макар оцветяването винаги да ме е притеснявало, копчето се получи невероятно, поне така мисля 😊

3. Bracelet with bead clusters / Гривна с мъниста тип "грозд"

I have mentioned this friend of mine before - she buys loads of beads and trusts me with their storage for an unlimited period of time... until I make something for her. The smaller acrylic beads are wire wrapped and then arranged into clusters, the natural stone is cherry quartz.

И друг път съм споменавала за моя приятелка, която си купува мъниста и ми ги дава на безсрочно съхранение... докато не й направя нещо. Дребните акрилни мъниста са нанизани на пирончета и после едно върху друго във формата на гроздове. Камъкът е черешов кварц.

4. A necklace with wire wrapped focal / Висулка от тел с мъниста


I've been eyeing this design for some time - beads, wrapped around curved wire. The large crystals came from Robin Showstack for the 2016 Swap'n'Hop and I paired them with smaller crystals and glass pearls. In the post from the above link you can see a bail that Robin designed the same way - very cool!
От доста време бях хвърлила око на този модел - мъниста, увити около извита на зиг-заг тел. Големите кристали са ми от Robin Showstack от една миналогодишна размяна на мъниста, комбинирах ги с по-малки кристали и стъклени перли. В публикацията от връзката по-горе има държач, направен по този начин и много ефектен.


5. MOP and foil flakes earrings / Обици от седефени елементи и флейки от фолио


This was a great opportunity to finish more items from the course I mentioned above. I only added the crystal cube dangles from my stash.
Това беше една чудесна възможност да довърша някои неща от гореспоменатия курс. Към първоначалния дизайн добавих висулки-кристалчета.

6. # 6 ≠ No. 6

It was only when I came to # 6 that I realized it was ideal for a different challenge! Ugh!
Едва накрая се усетих, че купичка No. 6 е идеална за друго предизвикателство! Уфф! 

So I just grabbed another idea - the shells also came from Robin's soup for me.
Така че веднага преминах към друга идея - раковините също бяха от Робин.

Maybe I should get a muffin tin after all 😜
Дали пък да не си купя тавичка за мъфини 😜 

You can check out all the entries here.
Тук можете да разгледате останалите участия.

11 януари 2017

Отново на училище за вдъхновение / Back to (Jewelry) School Inspiration

Вдъхновението ми се беше запиляло напоследък и понеже не успях се стегна, избрах друг да го направи и се записах на тридневен курс за бижутерски техники. Това бяха незабравими три дни - чудесен преподавател, приятна обстановка, симпатични курсисти и най-важното - по цял ден правиш нещо, което харесваш. И си намираш нови приятели. И научаваш много неща, включително и коя техника не те влече 😜 - така де! И идваш половин час по-рано и оставаш до по-късно, за да си довършиш нещо. И не се размотаваш в обедната почивка. Ето и кратък репортаж.
My desire to create has been very evasive lately. I needed to find someone or something to help me regroup and so enrolled in a three-day jewelry making course. Three unforgettable days - an understanding and giving instructor, cozy place, great (class)mates and, most important, you have an excuse to do something you love all day long. And find new friends. And learn a lot of things, including techniques you don't like 😜. And you are half an hour early in the morning and half an hour late in the evening to finish something. Here is a short summary.
В допълнение към обичайните инструменти за бижута, използвахме и следните специални такива: уред за усукване на тел Beadalon; уред за навиване на тел Beadalon; конус за пръстени; клещи за правене на халкички.
We used the following special tools in addition to the regular jewelry making arsenal: Beadalon Wire Twister; Beadalon Wire Worker Tool; ring mandrel and jump ring mandrel.


Техника Винтаж (Vintaj) - за нея съм писала и преди, много ми допада. Показвам само гривната с двоен келтски възел от усукана тел, другите ще публикувам по-късно. Използвах различна матрица за всеки елемент, а цветът е като огнен пламък.
I have blogged about my Vintaj adventures before, I really like this technique. I am only showing the bracelet with double Celtic knot with twisted wires and will post the other pieces later. The Vintaj elements have different patterns and a flame-like coloring.

Плетене с мъниста - опитвала съм няколко пъти и установих, че без инструктор няма да се справя. Както и без качествени мъниста. Има какво още да се желае, но направих едно страхотно колие и съм се амбицирала да довърша и другите неща 😄.
Bead weaving - I've tried several times but realized it would be hard without an instructor. And good quality seed beads. I'll have to go a long way to master this technique and I'm not sure about it yet but I made a great necklace and am determined to finish the other pieces 😄.


И, признавам си, техниката сутаж не ми допадна - пипкава и трудна е за мене и нямам желание да довърша, а жалко - гривната сигурно би изглеждала добре!
I didn't fancy soutache - too tricky and difficult. I am not planning to finish the pieces, which is a shame because the bracelet looks promising!

01 януари 2017

Хаштаг "немогадарисувам" / #icantdrawВсичката Мара втасала ...сал не почнала да рисува. Не мога да рисувам, но дигиталните устройства те подмамват да правиш какво ли не. Така и моят таблет имал една програмка за рисуване, която сигурно съм погледнала бегло, когато ми го подариха преди две години, но едва наскоро се запалих по нея. Изпробвах някакви функции и публикувах първата си мацаница в инстаграм с #icantdraw (хаштаг "немогадарисувам"). Оказа се, че има десетки хиляди публикации с него (макар че някои хора са твърде скромни)!!! Направих някакви скици уж за собствено удоволствие, после и поздравителни картички и дори започнах да ги публикувам. Стори ми се забавно и взех решение всеки месец през 2017 година да качвам поне една своя скица в профила си във фейсбук. От време на време може да ги пускам и тук, но обещавам да не прекалявам 🙂. Наздраве за новите неща, които всеки ще открие през новата година!
I can't draw. Period. But digital products trick you into whatnot. So, my tablet has a drawing software that I have neglected since day one. Then, all of a sudden, I feel excited about it. I experimented with some features and posted the scribbles on Instagram with #icantdraw. Can you believe there were tens of thousands posts with it (though some people are just too modest)!!! I made a couple of sketches for personal use, then  some greeting cards and started posting them. I thought it would be fun to post at least one per month on Facebook in 2017. And, occasionally, here on my blog among other things 🙂. Here is to the new things we will discover in 2017!

Не се вземам на сериозно и едва ли ще постигна нещо повече от детинските драсканици, които виждате, но ми доставя удоволствие! А вие в какви нови начинания ще се впуснете през новата година?
I don't take this seriously and, frankly, I will hardly make anything better than what you see here but I am having fun! What new adventures have you planned for the new year?