29 март 2020

Планети и папийонки / Planets and Bow Ties

Дано не сте разочаровани, но става дума за мъниста-планети и оплитане тип "папийонка" - както обещах тук, споделям новата идея :)
I hope you're not disappointed but it's about planet beads and bow tie wire wrapping - as promised here, I'm sharing the new idea :)

Обици с мъниста-планети
Planet Beads Earrings

Използвах мъниста с различна големина и форма - багрен кварц в цвят тюркоаз и продълговат корал в овална рамка. Отвора между двете мъниста закрих с три елемента, оплетени като папийонка.
I used turquoise dyed quartz and coral barrel bead in an oval frame and covered the open space between them with three bow tie wrap elements.
В процеса на работа върху модела имаше и неудачи - изкривих една от рамките и спасих само мънистата-планети. Краищата им вече бяха увити и ето какво измислих - парче тел, правите примка по средата и по едно ушенце в двата края, като оформяте триъгълник. Ушенцата закачате за увитите краища на мънистата и получавате още един интересен модел обици! Тук добавих и обемна плетка.
I had a few hick-ups while working on this design - one of the frames got distorted and I only managed to save the planet beads. Their ends were already wrapped around so this is what I came up with - take a piece of wire, make a loop in the middle and at both ends and attach them to the beads - you've got another interesting earring design! I also added some dimensional weaving.Не една рамка беше похабена в процеса на работа, но нито една не остана неизползвана :)
Many frames were distorted in the process but neither was discarded :)
22 март 2020

Колие с друза - кратък разказ в картинки / Druzy Pendant - Concise Pictorial

Идеята за "разказ в картинки" много ми допадна и днес ви предлагам още един. Самата аз не съм много добра в следване на урочета - не се е случвало да не оплескам нещо и после трябва да импровизирам. Та, тези "нещо като урочета" са предназначени за хора като мен, защото целта им е да ви дадат нови идеи :)
I quite liked the idea of a pictorial, so here is another one. I'm not very good at following instructions - I mess things up every time and have to improvise at the end. So these "tutorials, sort of" are for people like me because their purpose is to  provoke ideas :)


Започнах с рамката и държача (подробности във връзката по-горе). Временно захванах друзата за рамката с тънка тел. Оплетох три телчета с дължина ок. 20 см и дебелина 0.75 мм и 0.3 мм и ги увих около рамката. Използвах едно от тези телчета да дозакрепя друзата. Добавих спирала от тел от горната страна и кристалчета за дискретен блясък. В горната част добавих мънисто "планета" с тъмно-лилав ахат. Оплетох нещо като папийонка, с която закрих отвора между двете мъниста. Под друзата наместих тел, увита с по-тънка такава и розови дребни стъклени мъниста.
I started with the frame and bail (check out the above link) and temporarily attached the druzy pendant with thin wire. I wove three pieces of wire (21 Ga / 28 Ga) about 20 cm (about 8 in) each and wrapped them around the frame. One of the base wires was used to firmly attach the druzy pendant to the frame. A wire spiral was added above it as well as crystals for a soft bling. I added a purple agate planet bead on top. Now I had to fill the negative space. I wove something like a bow tie to cover the opening in the middle and placed a wrapped piece of wire with seed beads below the druzy.
Готово!
Done!
В процеса на работа се зароди нова идея с "папийонки", очаквайте включване :)
A new "bow tie" idea was born in the process so stay tuned :)

14 март 2020

Bead Peeps Swap 2020/ Размяна на мъниста 2020

I've been participating in bead swaps for six years now. You can find more details here but the idea is that you get a random partner, exchange beads (there are requirements), make jewelry and everybody posts their creations on social media on the same date. I have always been extremely lucky with my partners but this year they are the three ladies from Dry Gulch Beads and Jewelry, who use many jewelry making techniques and also have a beads and findings store, how about that!
Вече шест години участвам в размяна на мъниста, където партньорите се избират на случаен принцип, разменят си мъниста (има изисквания), след това правят бижута и на определена дата всички публикуват каква са я свършили. Повече за предишните ми участия ще намерите тук. Винаги съм имала късмет с партньорите си, но тази година ми се паднаха Dry Gulch Beads and Jewelry, три дами, които освен че изработват бижута и владеят много повече техники от мен, имат и магазин за материали за бижута!!!

I received an enviable bead haul - copper and silver alloy charms, spacers, toggle clasps, glass rondelle beads, a strand of green moss agate beads, a plethora of Czech glass beads, a Zebra jasper stone and some A.M.A.Z.I.N.G. lampwork focal and beads made by Jennifer LaVite from the Dry Gulch trio!
От тяхна страна бях засипана с невероятни мъниста и елементи за бижута - разделители, висулки и закопчалки от мед, стъклени мъниста, мъниста от чешко стъкло, един невероятен зебров яспис и едни изключителни мъниста лампуърк, изработени от Дженифър Лавит от Dry Gulch!


I decided to send them art beads only, a wire woven sea glass pendant I made and a string of polymer clay and washi decoupage beads (I made the latter). I have to apologize, though, that I completely forgot to add something in Classic Blue. So sorry, ladies!
Реших да им изпратя само авторски мъниста, една своя висулка от морско стъкло, оплетено с тел и една връзка дървени мъниста с декупаж с ръчноправена японска хартия washi и такива от полимерна глина. Лошото е, че забравих да сложа нещо в класическо синьо, според едно от изискванията.


The cat and the Hamsa hand are by PetrovnaLampwork https://petrovna-lampwork.com/; the bracelet bar is by blackhairyspiderarts on Etsy https://www.etsy.com/listing/155732960/pottery-focal-piece-for-bracelet?ref=yr_purchases and the double sided illustrated pebble is by Niuffa https://www.facebook.com/Niuffa/.
Котката и ръката на Хамза са на PetrovnaLampwork https://petrovna-lampwork.com/; керамичният елемент с цветче е на blackhairyspiderarts https://www.etsy.com/listing/155732960/pottery-focal-piece-for-bracelet?ref=yr_purchases, а двустранно изрисуваното камъче е на Niuffa https://www.facebook.com/Niuffa/.

09 март 2020

Как да си направим мънисто "планета" от тел / Planet Bead Tutorial


Преди време ви показах колие с едни нови мъниста "планета" и днес ви предлагам уроче за тях с хитринка за закрепване към рамка.
Recently, I posted a necklace with some new planet beads and today I'm going to show you how to make and attach them to a frame.

Материали и инструменти:
  • 30 см тел ⌀ 0.8 мм
  • кръгло мънисто 12 мм
  • ок. 2 м тел за увиване ⌀ 0.3 мм
  • клещи резачки, плоски клещи, клещи с пластмасови накрайници
Materials and tools:
  • 12'' (30 cm) of 20 GA wire
  • 12-mm round bead
  • about 6.5 ft (2 m) of 28 GA wire
  • wire cutters, flat nose pliers, nylon jaw pliers
1. Нанизвате мънистото на телта 0.8 мм на ок. 6 см от края. Започвате да навивате тънката тел около основната от другата (по-дългата) страна на мънистото.
1. String the bead on the 20 GA wire and leave about 2.5-inch tail. Start wrapping the thin wire around the basic wire on the longer end.


2. След като направите пълен оборот и стигнете до началото на навитата тел, продължавате, като през 10-12 навивки захващате за първия увит участък. Свободният край остава под увитата част.
2. After making a full circle back to the beginning of the wrap, continue wrapping around the base wire and around the first wrapped piece every 10-12 steps. The loose end stays under the wrapped wires.


3. След като отново направите пълен оборот, продължавате с увиването, като вече захващате за втория увит участък. Използвайте карфица, за да си отворите дупчица за тънката тел.
3. After another full circle, continue wrapping and attaching to the second wrapped piece. You will need a pin to open a small hole for pushing through the thin wire.


4. След като направите 3 пълни оборота, отрежете тънката тел и оставете свободен край срещу първия.
4. After making three full circles, leave a second loose end from the side of the opposite bead hole and cut off the thin wire.Обратната страна / The back

5. Сега да го закрепим! Най-добре е мънистото да покрива рамката. Увивате този край, който оставихме в началото, около рамката, после правите спирала и я обръщате върху оплетения кръг. Притиснете няколко пъти с клещите с пластмасови накрайници. Втория край увийте около рамката и промушете отдолу нагоре през отвора, който се е образувал до дупката на мънистото. Направете спирала и я продължете до долу възможно най-близо до отвора на мънистото. Прегънете я върху оплетената част и притиснете с клещите с пластмасови накрайници. Готово!
5. Now to attach it! The planet bead should cover the frame. Take the first loose end we left at the beginning, wrap it around the frame, make a spiral and turn it onto the woven circle. Press a couple of times with the nylon jaw pliers. Wrap the second loose end around the frame and then up through the opening near the bead hole. Make a spiral, coil it down as close as possible to the bead hole and turn it onto the woven part. Press with the nylon jaw pliers. That's it!


Лицевата страна / Front


Обратната страна / Back


Лицевата страна / Front


Обратната страна / Back


Лицевата страна / Front


Обратната страна / Back


Лицевата страна / Front


Колие "Мистика"
The Mystique necklace

Идеята беше колието да наподобява "всевиждащото око". При първия опит триъгълникът се изкриви и се наложи да измисля нещо друго. Добавих плетеници от тел и обърнах позицията на триъгълника. Мънистото и държачът отидоха в десния ъгъл. Закачих за държача един оплетен кръг за равновесие. После направих ново мънисто специално за това уроче :)
The idea was to make something like the Eye of Providence. The first triangle frame got distorted in the process and I had to come up with something different. I added more curlicues and changed the frame's position. The bead and bail moved to the upper right corner. A wire woven circle was added to the former bail to balance the piece. Later, I made a new bead for this tutorial :)