29 декември 2018

White / Бяло

The December challenge on Art Elements is white, suggested by  Claire Fabian. It had never happened to me before but I mixed up the reveal date and so managed to finish only two of my ideas.
Декемврийското предизвикателство в блога Art Elements е "бяло", по предложение на Claire Fabian. Не ми се беше случвало, но обърках датите - мислех, че срокът е утре, а той бил днес, затова успях да осъществя само две от идеите си.

I've got too many seed beads for a non-beader. So when I ran out of whites, I simply changed the name of this Earrings and Bracelet set with beaded flowers from Snow White to Frosted. As sewing the flowers to the bracelet was quite tedious, I made a loop with seed beads at the back of the flowers and strung them on the beading wire between two adjacent peyote tubes.
За човек, който не плете с мъниста, имам твърде много от тях. Затова, когато ми свършиха белите, смених името на комплекта гривна и обици със цветчета, оплетени от дребни мъниста, от "Снежанка" на "Скреж". Т.к. пришиването на цветчетата към гривната е доста трудоемко, с остатъчните конци направих отдолу клуп с мъниста и просто ги нанизах между тръбичките пейот.In 2017, I set myself a #icantdraw challenge - a drawing a month on my tablet. I still can't (in spite of the encouragement I got from some of my blog friends, thank you!). Here is a minimalist greeting card, slightly edited for the occasion. And a picture of a drawing I made on paper following a tutorial. I could never reproduce it on my tablet :)
През 2017 почувствах непреодолимо желание да рисувам (по една скица месечно на таблета ми). Доста нездравословно, бих казала, след като знам, че не мога, доказателството е тук #icantdraw (хаштаг #немогадарисувам). Това е една непубликувана минималистична поздравителна картичка, която малко редактирах за случая. И снимка на скица на хартия, която направих по урок и така и не успях да възпроизведа на таблета :)
Idea #3 was to cut out building silhouettes and glue them to a glass to use as a votive. It doesn't look good but, never mind, here it is:
Третата идея беше да изрежа силуети на къщи от хартия, да облепя с тях стъклена чаша и да поставя в нея чаена свещ. Не изглежда добре, но ето я все пак:


There was no time left for idea #4 that had to do something with fabric. You know what? I didn't really expect all the inspiration that came with white. It got me thinking about including more crafts in my 2019 schedule :)
Не ми остана време за четвъртата идея, бях намислила нещо с плат. Знаете ли какво? Не очаквах да се вдъхновя чак толкова от темата "бяло". Дори се замислям дали да не включа повече видове ръчно творчество в плановете си за 2019 :)

Savor some inspiration from the other participants:
Почерпете вдъхновение от другите участници:


20 декември 2018

Use Your Leftovers Challenge / Да оползотворим остатъците!

It's time for leftover earrings again! First, the craftermath but keep in mind I took pictures after I had already started cleaning the table and putting away things in boxes.
Отново е време за обици с остатъчни мъниста! Първо, снимка на творческия безпорядък, но имайте предвид, че бях започнала да разчиствам и да разпределям нещата по кутии.


I've been hoarding these pearl sticks for over a year. I matched them with leftover lampwork beads from a bead exchange event.
Имам тези перли с издължена форма от около година. Комбинирах ги с авторски мъниста лампуърк, които ми останаха от една размяна.


I tried to use these lampwork leaf dangles by PetrovnaLampwork several times but always failed. I found all the matching elements (Czech glass flowers and beads, ceramic bead caps and rainbow dyed hematite) on the table and quite like the design. The colors are similar to the first pair, I must've been working on a project in these colors that never came together :)
Няколко пъти се опитвах да използвам тези авторски лампуърк листенца на PetrovnaLampwork, но все не успявах. Този пък старателно огледах какво имам на масата и като че ли успях да намеря точното съчетание с цветчета от чешко стъкло, керамични капачета за мъниста и обагрен в цветовете на дъгата хематит. Цветовете са сходни с първия чифт, сигурно някога съм се опитала да сътворя нещо с тях, но така и не съм успяла.


The last pair is a hundred percent leftover - I made the dangles from leftover pieces of wire and the swirls were leftovers from this necklace.
Последният чифт е направен изцяло от остатъци - висулките са от остатъчни парчета тел, а заврънкулките ми бяха останали от това колие.


Check out more leftover earrings here! (I'll put the link when available).
Тук можете да видите още обици от остатъци! (Ще добавя връзка, когато има такава).

10 декември 2018

#4седмицинещоправене #колиета / #4weeksofmaking #necklaces


И последната част от собственото ми предизвикателство - колиета.
And the last part of my personal challenge - necklaces.Известно време се борих да направя брошка с едни остатъчни парчета тел, докато не осъзнах, че тя иска да е висулка 😄 Завърших с корда от естествен велур.
I was struggling to make a brooch with some salvaged wire until I realized it wanted to be a pendant 😄 Finished with a suede cord.Бях обещала уроче за кутийки от тел (последната снимка тук) и започнах това колие имено с такава цел. Вече не помня какво точно се случи, но не успях да снимам отделните стъпки. Явно ще трябва да направя още едно :) Окомплектовах с обици, които са впечатляващи и като самостоятелно бижу, и като комплект с колието.
I had promised to post a tutorial for wire wrapped cages (the last picture here) and that's why I started making this necklace. I don't remember what happened but I couldn't take pictures of the separate steps. Apparently, I have to make one more :) I also made a pair of earrings that are not matchy-matchy and make a statement even without the necklace.


Колие по врата с мемори тел и мъниста от старо герданче, което ми бяха дали за префасониране. Завършващия детайл - небрежно оплетена алуминиева тел - първо бях показала тук. Както знаете, алуминиевата тел е мека, но увита така, стои обемно и не губи формата си.
Choker necklace with memory wire and beads from an old necklace I got for refashion. I featured the messy wire wrapping with aluminum wire for the first time here. You know aluminum wire is dead soft but wrapped this way, it keeps it's shape and looks dimensional.


Това ми даде идея за четвъртото колие - моделът е същият, но съм използвала отдавна направени от мен мъниста - от алуминиева тел и такива, плетени на една кука от тел и кристали.
This little refashion project gave me the idea for the forth necklace - it's the same design but I finally used some handmade beads from aluminum wire and such crocheted with crystals and wire.

Още не знам дали ще продължа с предизвикателството и догодина. Накрая малко ми омръзна, а все пак целта е и да се забавлявам. Е, ще разберем в началото на 2019-та :)
I am still hesitant as to doing this challenge again next year. Apparently, I got bored at the end and it was supposed to be fun. Well, we'll find out at the beginning of 2019 :)

04 декември 2018

Обици от телени спирали / Coiled Wire Earrings

Има едни мъниста с голям отвор, които всички си купуваме, но рядко използваме. Не защото не са красиви, а защото е трудно да им се намери приложение. Аз успях да наместя немалко от тях в гривни като тези, а наскоро ме споходи още една интересна идейка - обици.
There are these large hole beads we all buy but rarely use. Not because they are not beautiful but because they are difficult. I made bracelets like these with some of them and recently tested a new idea - earrings.Ето и как се правят:
Here is the how-to:
  • Навивате двойни спирали от тел, аз ги правя с уреда Coiling Gizmo, но става и на ръка.
  • Make double coils, I use the Coiling Gizmo but you can make them by hand, too.
  • Промушвате тел за низане през отвора на спиралата, събирате двата края и нанизвате стопер. Сплесквате стопера и отрязвате краищата. Закачете спиралата на игла с ушенце.
  • Push a piece of beading wire through the coil's opening. Pinch both ends together and put on a crimp bead. Flatten it and cut off the ends. Attach the spiral to an eye pin.
  • Нанизвате мънисто с голям отвор и още едно по Ваш избор.
  • String a large hole and one more bead of your choice.
  • Оформяте ушенце и го закачате за кукичка за обици.
  • Make a loop and attach it to an ear wire.

Честито! Имате елегантни обици за празничния тоалет!
Congratulations! You've got a pair of elegant earrings for your holiday outfit!

Или можете да нанижете мънисто с голям отвор върху спиралата и отгоре - капаче за мъниста.
Or, you can string a large hole bead on the spiral and a bead cap on top.
И идеята в развитие - комбинация на два цвята метал.
The same idea, having evolved into a statement pair with two metal colors.Забележка: за някои от показаните тук обици използвах две парчета тел 0.4 мм, от която оформих и ушенцето, но мисля, че с тел за низане стават по-здрави. Освен това, не показвам базови техники, които можете да научите от YouTube.
Note: I have used 24 Ga wire for the some of the earrings shown here but I really think that beading wire will make them sturdier. Besides, I'm not showing basic techniques that you can learn on YouTube.
 

29 ноември 2018

The Stars / Звездите

Звездите са нашите детски мечти, дълги разговори, романтични мигове и спомените за тях. А вълнуващото усещане от гледката на звездното небе в тишината на късна лятна вечер при повея на първата прохлада? Неописуемо!  Звездите във всичките им "вселенски" образи са темата на ноемврийското предизвикателство на Art Elements.
Stars are our childhood dreams, long talks, romantic moments and memories. The sky on a quiet starry summer night when the air has just started to cool - unreal! Stars are the theme for the November challenge on Art Elements.Лятна разходка на плажа след залез слънце, лекият ветрец се закача с обиците ви... (мъниста от седеф и халцедон)
Summer stroll on the beach, the light breeze flirting with your earrings... (shell beads and chalcedony)


Нощ е, блещукащите в ясното небе звезди нашепват тайните на вселената... (спирали от тел, капачета за мъниста и кристали)
Nighttime, the twinkling stars in the clear sky whisper of mysteries of the universe... (wire coils, bead caps and crystals)

По-долу можете да видите как темата е докоснала и другите участници:
You can see the expressions of the other participants right here:

Guest Artists / Гости
Cat 
Rozantia -> Your are here! Това съм аз!
Art Elements Team

09 ноември 2018

Цветчета от мъниста / Beaded Flowers

Още от първия ми опит за плетене с мъниста беше ясно, че това не е моята техника. Но ме привлича по един странен начин и от време на време се поддавам на изкушението. Наскоро се увлякох по цветчета от мъниста (по това видео-уроче след 16-та минута) и си направих в различни цветове. С едните украсих една отдавна започната гривна от тръбички с плетка пейот. Ще ми повярвате ли, че пришиването им към тръбичките беше по-трудната част!
Right from my first encounter with seed beading it became clear that it was not my thing. But I'm strangely attracted to it and occasionally succumb to temptation. Like recently I got hooked on some beaded flowers (this video tutorial at 16th min.) and made several in different colors. I used some of them to decorate this peyote tubes bracelet that has been in the making for over a year. Would you believe me if I told you that sewing them to the tubes was the harder part?

Обиците направих само заради пискюлите - отдавна им бях хвърлила око!
The only reason I made the earrings were the "coral" tassels - I've been eyeing them for quite a while!


И още цветчета... Само трябва да намеря към какво да ги пришия :)
And more flowers... Now to find what to sew them on :)

08 октомври 2018

Базар № 3 / Craft Show Third Edition

Ще бъда кратка, но ще споделя много важно откритие - базарите са непредвидими! Този път бях направила много повече неща, мястото беше перфектно - в центъра на София, навън едно циганско лято, но продажбите бяха малко. И не само за мен, някои от съседите ми също се оплакваха. Но както каза една от тях, тези участия са инвестиция в самата мен - получих още харесвания на страницата си, много харесвания на живо, една от постоянните ми клиентки ми донесе морско стъкло и миди от Австралия, съседите ми пък с удоволствие ми връчиха морско стъкло, което са събирали, но не са му намерили приложение :) А и ще имам какво да добавя в магазина си в Etsy, който бях пренебрегнала напоследък. Нали знаете, всяко зло - за добро :) Можете да прочетете за предишните ми участия тук. А ето и някои от новите бижута.
This is going to be a short post but I'll share some valuable information - craft shows are unpredictable! I had made a lot more pieces than for the previous ones, the location was perfect - downtown, so was the weather, it's Indian summer here but sales were low. And it wasn't just me, some of my neighbors complained, too. But like one of them said, I'm investing in myself - I got more Facebook page likes, lots of compliments, one of my recurrent customers brought me sea glass and shells from Australia and my neighbors happily handed me sea glass they had collected but found no use for :) And I have lots of pieces to list in my Etsy shop that was neglected lately! So, on a positive note, this craft show was a blessing in disguise :) You can read about my past experience here. And below is some of my new jewelry.Тези двете се продадоха веднага (а на едната дори нямам свястна снимка). Дизайнът е нов и бях принудена да го измисля. Случва се, когато имаш неудачни проекти с оплитане и счупени мъниста лампуърк :) Някой ден ще разкажа как ги направих.
These two pieces sold right away (and I don't even have a decent picture of one of them). It's a new design I was forced to come up with. It happens when you have failed wire weaving projects and broken lampwork, you know :) Some day I'm going to tell you how I made them.Висулка с морско стъкло от серията "Кукерски маски"
Another sea glass Kukeri mask pendant


Висулка от серията "не знам как я направих", оплетката е богата и интересна, същевременно се вижда достатъчно от красивото стъкло.
A sea glass pendant of the i-don't-know-how-i-made-it series, the wire weaving is ample and intricate, at the same time the beautiful glass is not completely covered.


Малко, но изключително плътно и красиво парче морско стъкло, оплетено по един по-различен, но не по-малко интересен начин.
A small but thick piece of sea glass, wrapped in a slightly different but nonetheless beautiful way.


За разнообразие бях оплела и няколко естествени камъка, като тази ахатова друза, например.
I had also wrapped several natural stones like this druzy agate.
Тази висулка е вторият ми опит в стил "heady" - доста далече е от истински обемните висулки, които съм виждала, но постепенно сама научавам някои похвати :) Продадена!
This pendant is another try on heady wire wrapping - it's far from the real heady style but I'm gradually learning some tricks by myself :) It sold!


Направих и някои по-специални брошки.
I also made some fancy brooches.Струваше си да видим и храм-паметника "Свети Александър Невски" на здрачаване.
The sight of the Alexander Nevsky Cathedral against the twilight sky was well worth it!

27 септември 2018

Кошници от тел с цветя / Wire Baskets with Flowers

Обичам цветята, но опитите ми да ги отглеждам на балкона търпят провал след провал. Можете ли да повярвате, че хващат плевели, бели мушици и листни въшки на 4-тия етаж? Останаха ми само розмарин и здравец - устойчиви са на вредители и не трябва да се прибират през зимата. Обичам и рязан цвят, особено малките смесени градински букетчета, които се продават по пазари и тротоари. Сигурно затова едно от нещата, които се опитах да направя от тел, бяха кошници с цветя. Това е първата публикация по темата, а днес ще ви покажа същия модел с малка промяна.
I love flowers but my balcony flower growing is disastrous. Can you believe it they get infested with weeds, white flies and aphids on the 4th floor? The only survivors are rosemary and geranium. They don't get infested and don't need to be indoors in winter. I also love cut flowers, especially those small random mix garden bouquets sold on farmer's markets. I guess, this is the reason I tried to make wire flower baskets. Here is my first post about them and now I'm going to show you a slightly modified design.

🌷🌼🌸🌻🌹🍀

Моите кошници са около 1.5 см високи и с диаметър 1 см. Размерите са въпрос на избор, но трябва да имате предвид, че стават тежички. На снимките се вижда ваза от тел и примерни цветчета. Вазата е само за онагледяване, иначе имам друга идея за нея. Захващам всички цветчета на игла с ушенце и я промушвам през дупката на дъното на кошницата.
I make my baskets about 0.6 inches high and 0.4 inches in diameter. Dimensions are up to you but keep in mind that they end up a bit heavy. This is a wire vase in the pictures that I'm using to visualize my idea, I have a different design in mind for it. Also, there are some sample flowers. Attach all flowers to an eye pin and push it through the hole inside the basket.
От долната страна правя ушенце, което може да се използва за закачане на верижки, мъниста, висулки и т.н.
Make a loop at the bottom that can be used to attach chains, beads or dangles, etc.Промушете корда за низане под най-горния ред на кошницата и под цветчетата. Можете да направите корда с плътно нанизани мъниста или т.н. невидимо колие. Какъвто и модел да изберете, мънистата трябва да са добре притиснати към кошницата отстрани, за да не се обръща надолу с главата. Другият вариант е да закачите халки от двете страни на кошницата и към тях - верижка. И макар да харесвах известната ексцентричност на предишния дизайн, този ми се струва по-приемлив.
Push some stringing cord under the uppermost row and under the beaded flower heads. You can make a beaded cord or floating necklace. Whatever design you choose, the beads should be pressed tightly to the basket so that it doesn't turn upside down. Another option is to attach jump rings with chain on both sides of the basket. Even though I liked the eccentricity of the old design, I see this one as more wearable.

31 юли 2018

Seed Pod Jewelry / Бижута със шушулки

Compared to flowers, seed pods may even look ugly. But they carry the seeds of life and rebirth. No wonder there are many legends about them, as you will learn from AJE blog, where they star in the July theme challenge (thanks to Jen Cameron). At the time the challenge was announced, I was trying to master Kathy Frey's dimensional wire wrapping (this post). One of the shapes she's teaching is seed pods. I made some earrings with mine:
В сравнение с цветчетата, шушулките (семенните кутийки) може да ви изглеждат дори грозни. Но те носят семената на живота и прераждането. И са породили много легенди, за които можете да научите от тази публикация в блога AJE за юлското предизвикателство, което е... шушулки (благодарение на Джен Камерън)! В момента на обявяване на предизвикателството се учех на 3-D увиване с тел по уроче на Кати Фрей (тази публикация). Един от моделите е семенна шушулка (за себе си го бях кръстила "пирамидка"). С моите направих обици:
I also made some pods my way - they have a loop on one side and close like a box (sort of) on the other. I might share the how-to later :)
Също така, направих шушулки по друг начин - с халка от едната страна, а от другата се затварят като кутийка (или нещо подобно). Мисля дори по-късно да ви покажа как точно ги правя :)


This challenge is open to all types of art and media, I am heading to check out what amazing things the other participants have made - they always do!
Това предизвикателство е отворено за всякакви видове изкуство и изразни средства, отивам да видя какви забележителни неща са сътворили другите участници! А те са:

Guest Artists:
Cat 
Rozantia - that's me! Това съм аз!
Art Elements Team: 

18 юли 2018

3-D увиване с тел / Dimensional Wire Wrapping

Увлякох се по т.н. "пространствено" или 3-D увиване с тел на Кати Фрей. В последно време основно правя кутийки (клетки) в различни форми, увити с тел, по нейния видео-урок. Честно казано, още не мога да се похваля, че съм усвоила техниката и дори прибягвам до моя си начин от тази публикация. Така или иначе, получава се интересно и искам да споделя :)
I am hooked on Kathy Frey's dimensional wire wrapping. Lately, I've been making wire wrapped cages, following the above video tutorial. Regretfully, I haven't mastered the technique and made some cages my own way from this post. One way or another, the result is fancy and I'd like to share :)

Колие с кутийки от тел, парченца морско стъкло и мъниста зелен мъхов ахат. Ще забележите, че някои кутийки са усукани - това е нарочно :)
Necklace with wire wrapped cages with sea glass pieces inside and green moss agate beads. You will notice that some cages are twisted - it's on purpose :)


Тази кутийка направих с моята техника. Държачът е увит с две усукани парчета тънка тел за по-интересно. Завърших с четири кожени корди, за възлите ползвах тази хитринка, мъниста от рециклирано стъкло, верижка, кука.
I made this pendant using my technique. I wrapped the bail with two twisted pieces of thinner wire for added interest. Completed with four knotted leather cords with recycled glass beads, wire wrapped ends, chain and hook (here is a tip for the knots).


Ето и още една - нали трябва да се упражнявам ;)
Here's one more - I have to practice, right ;)


Въртят ми се и други идейки, със сигурност ще продължа да изследвам възможностите на тази техника!
I'll certainly continue to explore the possibilities of this technique!