27 април 2017

Caressed by the Sun / Слънчева милувка

Art Bead Scene Blog: April Monthly Challenge
Блогът на Art Bead Scene: предизвикателство за м. април 2017

The picture is Paul Gauguin's Matamoe or Landscape with Peacocks. When I was young, all I saw in Gauguin's art was simple and happy life with lots of color when in reality it must have been the desire for simple and happy life he never found. I was always impressed with the colors in his paintings, this one being no exception and that's exactly what inspired me.
Картината е "Пейзаж с пауни" на Пол Гоген. Като малка виждах в картините на Гоген необременено и щастливо пъстроцветно битие. По-късно осъзнах, че това по-скоро е било неосъщественото му желание за такъв живот. Но завинаги запомних цветовете. Точно те бяха моето вдъхновение.


Caressed by the Sun bracelet - a green word bead "wonder seeker" by Grubbi, a dark blue bead by Shaterra, came free with а purchase (she doesn't make ceramic beads any more), an African recycled glass bead from RedEarthBeads, leather cord and more ceramic beads in bright colors.
Гривна "Слънчева милувка" - зелено мънисто с надпис "wonder seeker" (търсач на чудеса) на Grubbi, тъмносиньо на Shaterra (която вече не прави керамични мъниста), африканско мънисто от рециклирано стъкло от RedEarthBeads, кожена корда и още керамични мъниста в ярки цветове.

18 април 2017

Направи си сам поставка за клещи / DIY Pliers Rack

Are you looking for the Bead Peeps Swap'n'Hop 2017 reveal?

Когато не можеш да си намериш клещите на разхвърляната работна маса, а те са точно пред погледа ти, започваш да търсиш решения. От всичко видяно в интернет си харесах това. И домашният сръчко (съпругът ми, демек) се справи блестящо: наложи се да се купят само пръчките (дибли с диаметър 12 мм) и подходяща по размер бургия за дърво, имахме дъска и инструменти. Той изряза две парчета ок. 16х16 см, с помощта на едни клещи маркира местата на трите дупки и след това стегна двете парчета дърво със стяга, за да продупчи дупките едновременно. От най-горната пръчка остави по 5 см от двете страни за дръжки. Имам към 28 см за поставяне на клещите. Малко шлайфане със шкурка и пръскане с лак, залепване с C200 и... готово!
When you can't find the pliers on your working table and they are lying just in front of you, you start looking for solutions. Of all the types I saw online, I liked this one. And my handy husband made it! We had to buy only the dowels (1/2'' diam.) and a drill this size, we had a piece of wooden board on hand and the necessary tools. He cut two pieces about 7''x7'', used a pair of pliers to mark the three holes and then placed both pieces in a clamp in order to make the holes simultaneously. He left about 2'' on both sides of the upper dowel to use as handles. I have about 11'' to arrange the pliers. After some sanding, varnishing and gluing (with a local glue brand) it was ready!Моля да ме извините за качеството на снимките, правени са с телефона ми, но нямах намерение чак да ги публикувам в блога си. Помислих си обаче, че могат да бъда полезни на някого. За разкрасяване на публикацията ще добавя и драсканица No. 4 на таблета:
I apologize for the pictures quality, I made them with my phone and had no intention to post here. On the other hand, someone could find them useful. To add some beauty to this post, here is scribbles #4 with my tablet sketching software:

08 април 2017

Welcome to Hop Inn / Скок-подскок от блог на блог

Pun intended: Hop Inn ⇒ hopping, my partner for the Swap'n'Hop party this year is from the UK, after all! Just to remind you - she is Erika Price and here are our swaps (#1 and #2). I saw many earring designs in the generous package from Erika and this was where I started from.
Днес всички участници в размяната на мъниста Swap'n'Hop трябва да публикуваме творенията си и да започнем обиколката по блоговете на другите да разгледаме и техните. Да ви припомня партньора си Erika Price и какво си разменихме (#1 and #2). Веднага мислено сглобих няколко чифта обици от щедрата пратка от Ерика и започнах с тях.

Spring Garden Earrings / Обици "Пролетна градина"

I used the polymer clay head pins, Czech glass flowers, lampwork beads and glass spacers.
Използвах пирончетата с главички от полимерна глина, цветя от чешко стъкло, мъниста лампуърк и стъклени разделители.Bird Song Necklace / Колие "Песента на птиците"

The bird and the leaf came from Erika's package as well as the sari ribbon that I used to make a nest. The beaded bead is one of my most recent makes.
Птичето и листото са ми от Ерика, както и панделката от рециклирано сари, от която направих гнездо. Мънистото го правих наскоро.Flower Power Convertible Necklace/Brooch / Колие-брошка "Цветница"

I made the frame with a technique from a video tutorial by Gayle Bird that I won on The Beading Gem blog and wired the pin to the back. I made a chain with two hooks that can be attached, basically, anywhere you please. The idea came from a similar piece of chameleon jewelry I made recently.
Направих рамката с техника, научена от едно уроче на Gayle Bird, което спечелих в блога на The Beading Gem. Иглата за брошки прикрепих с тел от обратната страна. Направих верижка с две кукички, която може да закачите, общо взето, където си решите. Идеята ми дойде от друго подобно бижу-хамелеон, което правих наскоро.

The link to Erika's reveal is here. Thank you, Erika, for being such an inspiring partner! Thank you, Linda (this is also the link where you can find the list of all the participants), for putting together this inspirational event!
Тук ще намерите какво е сътворила Ерика. Благодарна съм й за вдъхновяващото партньорство и на Линда (тука е и списъкът на всички участници) за това, че ни събра!

02 април 2017

Мъниста от мъниста / Beaded Beads

Скоро не ми се беше случвало да се запаля по нов проект и да зарежа всичко останало. Попаднах на уроче за оплитане с мъниста и трябваше веднага да го пробвам. Нямах достатъчно 3-мм перли и опитах комбинации с всевъзможни дребни мъниста от запасите си - най-много ми хареса как се получи с разноцветен фасетиран халцедон ронделе.
It hadn't happened to me in a while to get excited about a new project and put aside everything else. I came across this beaded bead tutorial and wanted to try it right away. I was short of 3-mm pearls and used different small beads from my stash - I think that rondelle multi-color faceted chalcedony worked best.


И драсканица номер 3 на таблета (нали си бях обещала да публикувам поне една своя драсканица месечно във фейсбук, че и в блога).
And here is scribbles #3 with my tablet sketching software (I had promised to myself to post at least one drawing per month on my Facebook page and, eventually, on my blog).