17 септември 2014

Пак е сряда / BTW During Vacation

Пак е сряда и ето какво има на работната ми маса. Друг е въпросът, че тя е в София, а аз - в Обзор :)
It's Wednesday and this is what I got on my bead table. Just a small detail - it is in Sofia and I am in Obzor :)


Някои са проекти в зародиш, други съм замразила, защото не се получиха достатъчно ефектни, а последната гривна се нуждае от козметична намеса.
Some of these are ongoing projects, others didn't come out as in my imagination and the last bracelet needs some "make-up".

До следващата седмица!
See you next week!

Актуализация от 11.01.2015 -  тук може да видите какво стана с висулката от първата снимка!
Update as of Jan. 11. 2015 - you can check out what happened to the pendant from the first picture here!

10 септември 2014

BTW - The Gold Rush / Златна треска в сряда

I promised to try and share on Wednesdays what I am working on. I often do makeovers for my coworker, who is crazy about jewelry and has more than some small stores, I swear! There is always a project for her on my bead table, even more than one. Like these "golden" treasures below:
Както обещах, всяка сряда ще се опитвам да споделям текущи проекти. Често ми се налага да префасонирам бижутата на моя колежка, която има повече, отколкото някои магазинчета, честно! На работната ми маса винаги има нещо нейно, което се нуждае от промяна, като тези "златни" съкровища:


I started with the earrings. My assignment was to remove the (too) kitschy hearts and add something else. And here is what I did - quick and simple!
Започнах с обиците. Трябваше да махна (твърде) кичозните сърчица и да добавя нещо друго. И ето какво направих - бързо и просто!


Number two - the kitschy hearts. I added a lobster clasp to one of them so it can be attached to a chain or cord as a single pendant or added to other dangles because it's removable. My coworker said she will be using it as a purse charm.
Номер две - кичозните сърца. Пробно закачих към едното закопчалка тип щипка. Така лесно може да се закача и откача на/от синджир или корда и да се добавя към други висулки. Идеята ми беше приета :) То не е достатъчно само да измислиш нещо, ами трябва и да се хареса! Ще се ползва като висулка за чанта.


Do you want to know what happened to the pearl and bead strands from my previous BTW post? Feminine and sparkly bracelets that can be stacked with other gemstone bracelets in similar colors.
Искате ли да разберете какво стана с нанизите от перли и мъниста от предишната ми публикация от серията "Всяка сряда"? Получиха се много нежни и бляскави гривни, които могат да се комбинират с такива от по-големи естествени камъни в подходящи цветове.


Besides pearls and seed beads, I used 4-mm dragon veins agate, jasper, red & green aventurine and onyx.
Освен перлите и стъклените мъниста, използвах 4-мм ахат драконови вени, яспис, червен авантюрин, зелен авантюрин и оникс.

05 септември 2014

Curtain Rope Bracelet / Гривна от шнур за пердета

I don't know why I keep calling it "curtain rope", since the same product is sold in jewelry shops now, too. Maybe because it is best known as curtain rope and I like to think I have used a non-jewelry making item in my design :) I used it for the first time in my necklace with interchangeable cording for the 8th BSBP and wanted to make a bracelet ever since. It was the first thing that came to my mind when I saw this tutorial. I am not quite sure if I should post this under the "Pinning With Purpose" initiative because I was inspired by the image but did not follow the tutorial. I tend to avoid orderly techniques because I lack dexterity :)
Не знам защо упорито го наричам "шнур за пердета", след като вече се продава и в магазините за материали за бижута. Може би защото Е шнур за пердета и ми харесва да си мисля, че съм използвала нестандартни материали за бижутата си :) За пръв път използвах такъв за колието със сменяеми синджир и корди за 8-мата размяна на мъниста и още оттогава искам да направя и гривна. Беше първото нещо, което ми дойде наум, когато попаднах на това уроче. Не съм убедена, че публикацията е подходяща за рубриката "Пинтерест в действие", защото бях вдъхновена от снимката на гривната, но не използвах самото уроче. Гледам да избягвам техники, които изискват сръчност, защото такава ми липсва :)I used a resin flower, glued on a filigree coin connector, a turquoise and dyed quartz bead and a rhinestone magnetic clasp. If you check my previous post, you'll see that I had other beads in mind and a slightly different design but everything changed in the last moment, happens to me all the time :) And I have already put out several arrangements for more bracelets!
Използвах цвете от смола, залепено на кръгла основа, мъниста тюркоаз и багрен кварц и магнитна закопчалка с блестящи камъчета. Ако погледнете предишната ми публикация, ще видите, че първоначалният замисъл беше по-различен, но, както често се случва при мен,  нещата се промениха в последния момент :) И вече съм подредила и други мъниста за още такива гривни!
03 септември 2014

Всяка сряда / BTW

Така започна всичко. Не се ангажирам с редовни публикации по темата, но ми е приятно да споделям с вас замислите си, пък и ако мога да го правя всяка сряда, ехе-е-е :)
This is how I got started with Bead Table Wednesday. I am not determined to post regularly but I'd love to show a sneak peek once in a while :)

*****

Нанизи със стъклени перли и мъниста на ластична корда - в главата ми се въртят по-женствени винтидж гривни.
Glass pearls and seed beads on elastic for multi-strand bracelets with a touch of vintage romance.


Следващият проект е вдъхновен от едно уроче, което съм си запазила в Пинтерест, надявам се да го довърша до петък, макар че още нямам окончателна идея нито за дизайна, нито за цветовете, както си личи и от снимките :)
This one below was inspired by one of my pins. I hope to finish it by Friday, even though I haven't made up my mind as to the design or colors :)Имам и още няколко замислени проекта, но се страхувам, че ако ги покажа, ще трябва и да ги довършвам - явно не съм готова още за тях :)
I have a few more things "under construction" but I am afraid that by sharing I will commit to finish them - apparently, I'm not ready yet :)