29 декември 2018

White / Бяло

The December challenge on Art Elements is white, suggested by  Claire Fabian. It had never happened to me before but I mixed up the reveal date and so managed to finish only two of my ideas.
Декемврийското предизвикателство в блога Art Elements е "бяло", по предложение на Claire Fabian. Не ми се беше случвало, но обърках датите - мислех, че срокът е утре, а той бил днес, затова успях да осъществя само две от идеите си.

I've got too many seed beads for a non-beader. So when I ran out of whites, I simply changed the name of this Earrings and Bracelet set with beaded flowers from Snow White to Frosted. As sewing the flowers to the bracelet was quite tedious, I made a loop with seed beads at the back of the flowers and strung them on the beading wire between two adjacent peyote tubes.
За човек, който не плете с мъниста, имам твърде много от тях. Затова, когато ми свършиха белите, смених името на комплекта гривна и обици със цветчета, оплетени от дребни мъниста, от "Снежанка" на "Скреж". Т.к. пришиването на цветчетата към гривната е доста трудоемко, с остатъчните конци направих отдолу клуп с мъниста и просто ги нанизах между тръбичките пейот.In 2017, I set myself a #icantdraw challenge - a drawing a month on my tablet. I still can't (in spite of the encouragement I got from some of my blog friends, thank you!). Here is a minimalist greeting card, slightly edited for the occasion. And a picture of a drawing I made on paper following a tutorial. I could never reproduce it on my tablet :)
През 2017 почувствах непреодолимо желание да рисувам (по една скица месечно на таблета ми). Доста нездравословно, бих казала, след като знам, че не мога, доказателството е тук #icantdraw (хаштаг #немогадарисувам). Това е една непубликувана минималистична поздравителна картичка, която малко редактирах за случая. И снимка на скица на хартия, която направих по урок и така и не успях да възпроизведа на таблета :)
Idea #3 was to cut out building silhouettes and glue them to a glass to use as a votive. It doesn't look good but, never mind, here it is:
Третата идея беше да изрежа силуети на къщи от хартия, да облепя с тях стъклена чаша и да поставя в нея чаена свещ. Не изглежда добре, но ето я все пак:


There was no time left for idea #4 that had to do something with fabric. You know what? I didn't really expect all the inspiration that came with white. It got me thinking about including more crafts in my 2019 schedule :)
Не ми остана време за четвъртата идея, бях намислила нещо с плат. Знаете ли какво? Не очаквах да се вдъхновя чак толкова от темата "бяло". Дори се замислям дали да не включа повече видове ръчно творчество в плановете си за 2019 :)

Savor some inspiration from the other participants:
Почерпете вдъхновение от другите участници:


20 декември 2018

Use Your Leftovers Challenge / Да оползотворим остатъците!

It's time for leftover earrings again! First, the craftermath but keep in mind I took pictures after I had already started cleaning the table and putting away things in boxes.
Отново е време за обици с остатъчни мъниста! Първо, снимка на творческия безпорядък, но имайте предвид, че бях започнала да разчиствам и да разпределям нещата по кутии.


I've been hoarding these pearl sticks for over a year. I matched them with leftover lampwork beads from a bead exchange event.
Имам тези перли с издължена форма от около година. Комбинирах ги с авторски мъниста лампуърк, които ми останаха от една размяна.


I tried to use these lampwork leaf dangles by PetrovnaLampwork several times but always failed. I found all the matching elements (Czech glass flowers and beads, ceramic bead caps and rainbow dyed hematite) on the table and quite like the design. The colors are similar to the first pair, I must've been working on a project in these colors that never came together :)
Няколко пъти се опитвах да използвам тези авторски лампуърк листенца на PetrovnaLampwork, но все не успявах. Този пък старателно огледах какво имам на масата и като че ли успях да намеря точното съчетание с цветчета от чешко стъкло, керамични капачета за мъниста и обагрен в цветовете на дъгата хематит. Цветовете са сходни с първия чифт, сигурно някога съм се опитала да сътворя нещо с тях, но така и не съм успяла.


The last pair is a hundred percent leftover - I made the dangles from leftover pieces of wire and the swirls were leftovers from this necklace.
Последният чифт е направен изцяло от остатъци - висулките са от остатъчни парчета тел, а заврънкулките ми бяха останали от това колие.


Check out more leftover earrings here! (I'll put the link when available).
Тук можете да видите още обици от остатъци! (Ще добавя връзка, когато има такава).

10 декември 2018

#4седмицинещоправене #колиета / #4weeksofmaking #necklaces


И последната част от собственото ми предизвикателство - колиета.
And the last part of my personal challenge - necklaces.Известно време се борих да направя брошка с едни остатъчни парчета тел, докато не осъзнах, че тя иска да е висулка 😄 Завърших с корда от естествен велур.
I was struggling to make a brooch with some salvaged wire until I realized it wanted to be a pendant 😄 Finished with a suede cord.Бях обещала уроче за кутийки от тел (последната снимка тук) и започнах това колие имено с такава цел. Вече не помня какво точно се случи, но не успях да снимам отделните стъпки. Явно ще трябва да направя още едно :) Окомплектовах с обици, които са впечатляващи и като самостоятелно бижу, и като комплект с колието.
I had promised to post a tutorial for wire wrapped cages (the last picture here) and that's why I started making this necklace. I don't remember what happened but I couldn't take pictures of the separate steps. Apparently, I have to make one more :) I also made a pair of earrings that are not matchy-matchy and make a statement even without the necklace.


Колие по врата с мемори тел и мъниста от старо герданче, което ми бяха дали за префасониране. Завършващия детайл - небрежно оплетена алуминиева тел - първо бях показала тук. Както знаете, алуминиевата тел е мека, но увита така, стои обемно и не губи формата си.
Choker necklace with memory wire and beads from an old necklace I got for refashion. I featured the messy wire wrapping with aluminum wire for the first time here. You know aluminum wire is dead soft but wrapped this way, it keeps it's shape and looks dimensional.


Това ми даде идея за четвъртото колие - моделът е същият, но съм използвала отдавна направени от мен мъниста - от алуминиева тел и такива, плетени на една кука от тел и кристали.
This little refashion project gave me the idea for the forth necklace - it's the same design but I finally used some handmade beads from aluminum wire and such crocheted with crystals and wire.

Още не знам дали ще продължа с предизвикателството и догодина. Накрая малко ми омръзна, а все пак целта е и да се забавлявам. Е, ще разберем в началото на 2019-та :)
I am still hesitant as to doing this challenge again next year. Apparently, I got bored at the end and it was supposed to be fun. Well, we'll find out at the beginning of 2019 :)

04 декември 2018

Обици от телени спирали / Coiled Wire Earrings

Има едни мъниста с голям отвор, които всички си купуваме, но рядко използваме. Не защото не са красиви, а защото е трудно да им се намери приложение. Аз успях да наместя немалко от тях в гривни като тези, а наскоро ме споходи още една интересна идейка - обици.
There are these large hole beads we all buy but rarely use. Not because they are not beautiful but because they are difficult. I made bracelets like these with some of them and recently tested a new idea - earrings.Ето и как се правят:
Here is the how-to:
  • Навивате двойни спирали от тел, аз ги правя с уреда Coiling Gizmo, но става и на ръка.
  • Make double coils, I use the Coiling Gizmo but you can make them by hand, too.
  • Промушвате тел за низане през отвора на спиралата, събирате двата края и нанизвате стопер. Сплесквате стопера и отрязвате краищата. Закачете спиралата на игла с ушенце.
  • Push a piece of beading wire through the coil's opening. Pinch both ends together and put on a crimp bead. Flatten it and cut off the ends. Attach the spiral to an eye pin.
  • Нанизвате мънисто с голям отвор и още едно по Ваш избор.
  • String a large hole and one more bead of your choice.
  • Оформяте ушенце и го закачате за кукичка за обици.
  • Make a loop and attach it to an ear wire.

Честито! Имате елегантни обици за празничния тоалет!
Congratulations! You've got a pair of elegant earrings for your holiday outfit!

Или можете да нанижете мънисто с голям отвор върху спиралата и отгоре - капаче за мъниста.
Or, you can string a large hole bead on the spiral and a bead cap on top.
И идеята в развитие - комбинация на два цвята метал.
The same idea, having evolved into a statement pair with two metal colors.Забележка: за някои от показаните тук обици използвах две парчета тел 0.4 мм, от която оформих и ушенцето, но мисля, че с тел за низане стават по-здрави. Освен това, не показвам базови техники, които можете да научите от YouTube.
Note: I have used 24 Ga wire for the some of the earrings shown here but I really think that beading wire will make them sturdier. Besides, I'm not showing basic techniques that you can learn on YouTube.