19 ноември 2014

Ангелчета на масата ми / Angels on my BTW

Е, ангелчетата са само едно от недовършените неща, с които изобилства работната ми маса. Още не ми е коледно, но започвам да се замислям :)
Well, the angels are just a small part of all the unfinished things on my bead table. I am not in a Christmas mood, not yet, but thinking...





От известно време правя тези мъниста, увити с тел. Знам за какво са ми, но имам смътна идея как ще го постигна. Проблемът е най-вече от "конструктивен" характер. Ще видим.
I've been making wire wrapped beads for some time. I know what I need them for but have no idea how to construct it. We'll see.


И, накрая, тези свързващи елементи, плод на случайна игра с материалите. Просто ги слагам настрани и съм сигурна, че един ден ще ми потрябват :)
And, finally, these connectors I made by playing with the materials. I'll put them aside, I know they will come handy some day :)


Междувременно, не съм мързелувала, поне не съвсем. Ето няколко гривни от коледната ми колекция:
Meanwhile, I've  been busy making Christmas mood stretch bracelets:


Годината изтича през пръстите ми. Дали ще успея до края й да  осъществя още някой от плановете си?
The year is flowing away through my fingers. Will I manage to complete some more of my plans before the New Year?