27 септември 2015

Схема по моя начин / Sketching My Way

Повечето урочета за увиване с тел, които намирам, предполагат известни умения за рисуване. Аз не мога да рисувам, но измислих начин на скициране, който ми върши работа, защото предварителната подготовка е важна, особено за морското стъкло.
Първо, правя няколко очертания на парчето морско стъкло на голям лист хартия. Използвам ги, за да скицирам върху тях различните етапи на увиването.
Второ, решавам с колко парчета тел ще започна, правя толкова линии и ги номерирам.
Трето, записвам си кое с кое ще се увива, докъде ще стигне и къде ще отиде (отпред, отзад и т.н.).
Четвърто, решавам за плетката и я скицирам върху номерираните линии (това съм го виждала в други урочета).
Пето, кои парчета ще използвам за държача.
Шесто, точките на свързване обикновено определям в процеса на работа. Започвам от долната част и работя само по рамката, като меря със стъклото до момента, в който го фиксирам в нея. После продължавам с него, което малко затруднява оплитането. 
Седмо, импровизации, често изразяващи се в пълна промяна на замисъла.
Most wire weaving tutorials assume you can draw. Well, I can't, so I came up with an idea that suited me because preparation is crucial, especially when you're working with sea glass. 
One: I make several outlines of the pendant on a sheet of paper. I use them to sketch the different stages of my work. 
Two: I decide how many wire pieces I will be using, draw them as lines and number them. 
Three: I write down the pieces to be woven, e.g. 1 & 2, 3 & 4, etc. and where they go - left, right, in front or at the back, etc. 
Four: I decide on the type of weave and mark it schematically on the numbered lines (I've seen this in other tutorials). 
Five: which wire pieces will be used for the bail. 
Six: I usually define the connection points during the working process. I start from the low end and work on the frame, trying it on the sea glass now and then until I fix it.
Seven: improvise, often to a completely different end.

Ако сте стигнали до тук, заслужавате малко снимки :)
If you've read so far, you deserve some pictures :)

На скицата се виждат очертанията на стъклото и вероятно не особено разбираеми схеми :) Бях направила декоративния елемент, който виждате върху стъклото, от остатъчни парчета тел и тук му намерих място. В долната част го свързах към двете оплетени парчета тел.
You can see the outlines of the pendant on the sketch and what looks like illegible schemes :) I had made the decorative element on top from wire remnants and it's a great touch. I tied it to the woven wire pieces at the bottom.


За това още нямам идея. Но ще трябва да вмъкна пеперудката, защото е от много мека тел и не може да се използва самостоятелно.
No idea about this one but I will have to find a way to attach the butterfly, because I made it of very soft wire and it can not be worn separately.


Имам идея, но нямам схема. Понякога работи :)
I have an idea but no sketches. Sometimes it works :)


Планове за неопределно бъдеще...
Indefinite future plans...
*****
Актуализация 19.11.2015 - вижте какво направих с пеперудата и зеленото стъкло, също и с висулката от първата снимка!
Update as of Nov. 19, 2015 - check out the finished butterfly and green sea glass pendants as well as the one in the first picture!

22 септември 2015

В отпуска с хоби / Vacation Crafting

Приготвих си едно малко куфарче с тел, инструменти, морско стъкло и мъниста за отпуската. Изобщо не съм сигурна, че щях да направя каквото и да било, но... го забравих вкъщи. Когато ми го изпратиха, вече горях от желание да работя!
I had packed some tools, wire, sea glass and beads in a small tool box for my vacation. I am not sure I would've made anything but... I left it behind. When I got it sent to me, I was already dying to make something!

Довърших поредната висулка с тел и морско стъкло.
I finished another wire woven sea glass pendant.


Направих висулка с тел и мънисто унакит тип "паричка" - подарих я на дамата, която си купи една от висулките ми с морско стъкло :-) И това е единствената снимка, която имам. Гледах от това уроче.
I made a wire woven pendant with a lentil unakite bead and gave it away to the lady, who bought one of my sea glass pendants :-) And this is the only picture I have. Here is the tutorial I followed.


Един разкошен яспис, обрамчен с тел и тук-там някоя заврънкулка. Наложи се да направя плетеница от тел от обратната страна, за да не се върти мънистото - получи се интересно. Използвах похвати от различни урочета (можете да ги намерите цитирани в публикациите с етикет "тел") и доста импровизирах.
A wire woven pendant with a gorgeous jasper bead. I had to cover the back side with an intricate wire mesh in order to keep the bead still and show the more beautiful side in front. I used techniques from different tutorials (check out the links in my posts labeled "wire") and also improvised with some swirls and the mesh, of course. Висулка с две мъниста, оплетени с тел - овален зелен авантюрин и черносив ахат. Гледах от това уроче.
A wire woven pendant with two beads - an oval green aventurine and black and grey druzy agate. Here is the tutorial I followed.


Добавете към това разходките в Обзор, Несебър и Варна, Фестивала на народните танци в Обзор, следобедните коктейли и раздумките с нашите невероятни приятели и ще получите представа за почивката ни. А, и тази рисунка на гостенче на хотела от Москва, която получихме като подарък в деня на заминаването си - под навеса на масата, аз съм първата вдясно, точно до нашата нова малка приятелка :-) И между другото, съпругът ми се сдоби с титлата "принц Христо", защото успя да намести извадената глава на една кукла-принцеса. Изобщо, беше забавно!
Add the walks in Obzor and the trips to Nessebar (do check it out, it's on the World Heritage list) and  Varna, the Folk Dance Festival in Obzor, the afternoon cocktails and conversations with our amazing friends and you will get the picture. And this drawing, a gift from a little girl from Moscow - all of us around the penthouse table. I am the first to the right, sitting next to our new little friend :-) And, by the way, dh acquired a new title - Prince Christo, because he succeeded to mend a "beheaded" princess doll. We really enjoyed our vacation!


Хоро се вие на площада в Обзор / Folk Dance Festival in Obzor


Несебър, Стария град / Nessebar, The Old Town

Църква Христос Пантократор (13-14-ти век) / The Church of Christ Pantocrator, 13-14th century


Без коментар / No comment

20 септември 2015

Wired Dangles / Висулки от тел

I was so inspired by this tutorial on Making It Easy with Liz! But I experimented with thin wire - 22 Ga (0.6 mm) and the wire wrapped links came out super tiny and, as I noticed, dangly. In other words, perfect for long earrings.
Много се въодушевих от това уроче! Но експериментирах с тънка тел 0.6 мм. Спазих размерите от урочето - нарязах парчета с дължина 11 см и първоначално ги прегънах на 3 см от края. Получи се една доста гъвкава конструкция от малки свързани елементи и ми хрумна, че са идеални за обици.


With green moss agate and wire wrapped 4-mm jasper beads.
Със зелен мъхов ахат и 4-мм мъниста яспис.


With yellow chalcedony, copper and yellow glass beads.
С жълт халцедон, медни и стъклени мъниста.


With quartz and red Tiger's eye beads.
С кварц и червено тигрово око.


That little project came unexpected but just in time for New Earring Monday weeks 35&36!
Това малко проектче ме връхлетя внезапно, но тъкмо навреме за предизвикателството на обиците за седмици 35 и 36!

17 септември 2015

Морско стъкло, тел и още нещо / Sea glass, Wire and More

Имам доста неща за разказване и показване, но още не мога да се мобилизирам след отпуската. Изобилието от идеи ми пречи да се съсредоточа в един проект - подхванала съм три и на нито един не се вижда краят. Пардон, четири са! Разбира се, морското стъкло и телта пак са в главната роля. В последните висулки добавих нови елементи, а не съм ги споделила в блога си. Ето какво имам предвид:
I have a lot to share but I haven't overcome the post vacation syndrome yet. A pile of ideas does not allow me to concentrate on one project - I am working on three simultaneously and neither is even close to being finalized. Oh, wait - four! Of course, sea glass and wire play the main parts. I added some new elements to the last pendants that I haven't shared with you yet. See what I mean:


Първо, в долния десен ъгъл добавих мънисто, направено с уреда за увиване на тел Gizmo. После се отклоних от предварителните скици и в центъра се получи огромно празно пространство. Добавих заврънтулките и това седефено мънисто-сърце. Мисля, че успях да спася висулката!
First, I added a wire bead made with the Coiling Gizmo in the low right corner. Then I deviated from the primary sketches and I got a large empty space in the middle of the pendant. So I added the swirls and the MOP heart bead. I think I saved this pendant's life!


Споделяла съм и друг път за пристрастяването към правенето на нещо, ама при мен май важи и за грешките. И в тази висулка лъсна огромно празно пространство точно в центъра. А ми свърши и работната тел. Лесно можех да добавя тел с някакво мънисто, като я закрепя от задната страна около поддържащата конструкция, но не исках да повтарям първия модел. Хрумна ми да направя друго - парче тел, прегънато на две, увито с тънка тел на осморка, в сгъвката отпред се закача висулка, а отзад двата края се увиват около поддържащата конструкция. Към висулката-пеперуда прикрепих с тел една дефектна култивирана перла, която не бих могла да ползвам за друго. 
I have shared about getting addicted to making certain things. It turns out, it is also true about mistakes! This pendant, too, ended up with a large empty space in the middle. Besides, I didn't have a single spare wire end. For a second, I thought of adding a large bead on a piece of wire and twisting it around the wire framing at the back. But I didn't want to replicate the first design above, so I came up with another solution. I took a piece of wire, folded it in half and started a figure eight weave near the fold. Then I attached a butterfly charm to it and tucked the ends at the back. I wired a defective cultivated pearl to the charm that I couldn't use otherwise.

---
На снимките поддържащата рамка от задната страна се вижда ясно, защото тези стъкла са по-прозрачни, а съм ги снимала и с допълнително осветление. При носене тя е само загатната.
The wire frame at the back that you see in the pictures of both pendants is not so distinctly visible when worn. It's just that these two pieces of sea glass are more transparent and I have taken the pictures with additional lighting.
---
Така и така съм почнала, да се похваля и с още едно донякъде морско творение - тази гривна от мъниста ахат, котешко око и перли, които в един момент бяха на работната ми маса. Ей-така, получи се от само себе си за секунди! И май най-сетне съм уцелила точните стопери за клещите си!
Speaking of sea jewelry, here is an agate, cat's eye and cultured pearls bracelet I literally whipped up in seconds just from beads, lying around on my working table! And it looks like I have finally found the right crimp beads for my crimping pliers!