11 април 2021

Работни проекти април 2021 / Work in Progress April 2021

В момента се подготвям за камерна изложба-базар с работилници и моята е за правене на обици. Това е основният ми работен проект за април. Правя висулки от тел в различни цветове, форми и размери, както и висулки с мъниста. Ще има всякакви мъниста, разделители, игли (пирончета), халкички и кукички (вербила). Идеята е всеки да създаде своите уникални обици, но също така и да усвои базови техники. Ето и някои от банерите, с които представям събитието във Фейсбук.
Right now I am preparing for an art show with a limited number of exhibitors, combined with classes and mine is making earrings with handmade components. This is my major project for April. I'm making wire dangles in a variety of colors, shapes and sizes as well as bead dangles. There will be more beads, spacers, head pins, eye pins, jump rings and ear wires. The idea is for everyone to design their own unique earrings but also to learn some basic techniques. Here are some of the banners I made to present the event on Facebook.И още висулки.
And more dangles.


Толкова ми харесаха скицираните женски фигури (от CANVA), че си направих дисплей за обици с тях :)
I liked the female figure sketches (found on CANVA) so much that I made an earring display with them :)


А с останалите висулки ще направя нови обици за предстоящите базари :)
And I am going to make new earrings for future craft shows with the leftover dangles :)

05 април 2021

Ей, смолата, дръж се прилично! / Dear Resin...

С бижутерската смола не се харесахме от самото начало, вече изгубих сметката на провалите. Едва наскоро някои неща ми се получиха. Така и така й се бях заканила да я понижа в чин "лепило", и точно това направих. Нищо лично, просто ми трябваше яко лепило :) Залепих няколко авторски мъниста на Petrovna Lampwork върху морско стъкло, така ще ми е много по-удобно да ги оплитам с тел ;)
I have a history of issues with jewelry resin. Only recently I managed to make some acceptable items. Anyway, I had decided to use it as glue if it didn't cooperate and so I did. No hard feelings, I just needed strong glue :) I glued several art beads by Petrovna Lampwork to sea glass to make wire weaving them easier.


С тези "галактически" стъклени топчета правя колиета от серията "Третото око" и дори съм публикувала уроче за оплитането им, но сега ще ми е много по-лесно.
I make my Third Eye series pendants with these Galaxy beads and even posted a pictorial about wire weaving them but I think I just made the process a lot easier.


Сглобих едно екзотично цвете :)
I assembled an exotic flower :)


Ами това черепче с венец от цветя?
What about this skull with a flower wreath?


И тези калинки:)
And these ladybugs :)


Оцветяването не ми се получи, вероятно защото изчаках по-дълго смолата да се сгъсти. Все пак имам червен кабошон с цветя за оплитане и... ъ-ъ-ъ... шишенцето на Дракула???
Coloring didn't work well, probably because I let the resin stay longer before using it. I still have a red flower cab to wire weave and... erm... Dracula's bottle???

Освен че се сдобих с интересни неща за оплитане, успях и да разчистя още запаси :)
Now I've got interesting stuff to work with and also purged more craft stash :)

29 март 2021

Пръстени с регулируема основа / Adjustable Rings

Експериментирах с регулируеми пръстени от тел и в един момент установих, че изглеждат като напъпили цветчета и листенца, затова реших да ги покажа в пролетните предизвикателства на Art Elements и 12 месеца бижута
I was experimenting with adjustable rings and they looked like flower and leaf buds, so I decided to show them in the spring challenges of Art Elements and 12 months of jewelry (a Bulgarian challenge on Facebook).


Пробвах с медна тел ⌀ 1.3 и ⌀ 0.8 мм, препоръчвам по-дебелата, по-стабилна е. Ето и трите регулируеми варианта, които направих:
I tried with both 16 and 20 Ga copper wire and I would recommend the thicker one, it's sturdier. Here are the three adjustable options I made:


Окръглената П-образна основа точно под мънистото не е захваната никъде. Това е вариантът с по-дебелата тел, на която изкарах душата с чука, за да я сплескам.
The U-shape base right below the bead is not attached anywhere. This is the variant with the thicker wire. I had to hammer very hard to flatten it.


А това са най-разпространениете регулируеми основи.
These are the most popular adjustable ring bases.

Могат да се носят и по два в различни цветови комбинации :)
You can wear two at a time in different color combinations :)


19 март 2021

Закрепване на кабошон с ажурна рамка / Framing a Cabochon with Openwork

Какво е общото между тези три висулки? Ажурният елемент в долната част, разбира се :) Стои красиво, запълва едно доста голямо пространство без да закрива камъка или каквото там оплитам и го придържа на място.
What's in common between these three pendants? The openwork at the bottom, of course :) It's beautiful, fills in quite a gap without hiding the stone or whatever I'm working with and also keeps it in place.


Днес ще ви покажа как се прави това. Първо трябва да закрепите кабошона. Ако все още не знаете как, ето две идеи (тук и тук). След това пристъпвате към ажурния елемент.
Today, I'm going to show you how to do this. First, you have to attach the cabochon. If you don't know how, check out these two ideas (here and here). Then you have to make the openwork.

Започнете да оплитате две или три парчета тел 0.5-0.6 мм с тънка тел 0.3 мм. Дължината им трябва да е 4-5 пъти по-голяма от долната половина на кабошона, която трябва да покрият. Размерите са ориентировъчни. Аз редувам плетките за разнообразие. Правете завъртулките една по една. Накрая закрепете ажурния елемент към рамката от двете страни и леко притиснете към кабошона, колкото да го обгърне. Препоръчвам допълнително да го закрепите към рамката отдолу с отделно парче тел.
Start weaving with two or three pieces of 22-23 Ga base wire with 28 Ga thin wire. Their length should be 4-5 times the lower half of the cabochon they have to cover. The dimensions are approximate. I use different patterns. Make the curlicues one by one. When done, attach the openwork to the frame on both sides and slightly press onto the cabochon. I'd recommend that you also attach it to the bottom frame with a separate piece of wire.
Дупката от долната страна ми се стори твърде голяма и я закрих със спирала, но може да използвате няколко остатъчни парченца тел.
The hole at the bottom was too big so I covered it with a coil but you could also use some short pieces of waste wire.

Продължавате с увиването от горната страна.  Може да използвате друг ажурен елемент и/или сегменти от по 3-4 оплетени парчета тел.
Continue adding woven segments on top, it's all up to your imagination. You could use another openwork or woven segments of 3-4 pieces of wire.

Вече сте виждали тази висулка в предишната ми публикация. А сетихте ли се, че в тези две публикации всъщност показвам как да си я направите?
You have seen this pendant in my previous post. Did you realize that these two posts are a step by step pictorial of how to make it?


Както знаете, моите "нещо като урочета" са за напреднали и желанието ми е да ви дам идеи за ваши собствени модели. Дано съм успяла :) 
You know that my "tutorials, sort of" are not about basic techniques, I just want to give you ideas for your own designs. I hope I have succeeded :)

15 март 2021

Спирални щифтове от тел - вариант 2 / Spiral Wire Prongs - V. 2

Kакто обещах тук, изпробвах новата идея и си заслужава да я споделя. От друга страна, изборът на една или друга техника зависи от вас и модела. Използвах кабошона от смола от тази публикация, като го подлепих с хартия washi, за да не прозира.
As promised here, I tried the new idea and it's worth sharing. On the other hand, the choice of one method or another depends on you and the design. I used the resin cabochon from this post but glued some washi paper at the back to block transparency.


Оплитате четири парчета тел 0.8 mm по средата, двете вътрешни закрепвате за рамката, а външните увивате на спирали и обръщате върху кабошона. Няколко думи за размерите на отделните компоненти:
- рамката трябва да е малко по-широка от елемента, който ще вграждате във висулката;
- дължината на двете вътрешни телчета трябва да е достатъчна, за да се увие около рамката поне два пъти;
- относно спиралите - аз вече ги определям на око, макар често да греша :) Направете спирала от едно парче тел, което сте измерили предварително, измерете диаметъра й и ето ви съотношение! Естествено, то е различно за различните дебелини на телта, а и зависи от това, доколко спиралата е стегната. Но все пак имате представа за дължината, която ще ви е необходима.
Weave around the center of four segments of 20 Ga wire, attach both inner pieces to the frame, make spirals with the ends of the outer pieces and turn them onto the cabochon. Some clues on dimensions:
- the frame should be a bit wider than the element you're going to weave around;
- the inner pieces should be long enough to go around the frame twice;
- about the spirals - I eye-ball them (sometimes wrongly) but here is what you can do: make a spiral with a piece of wire that you have measured, measure the diameter of the spiral and you've got a ratio (which is different for different gauges). It also depends on how tight the spiral is but at least you can estimate the length you will need.

Малко снимки:
Here is the pictorial:


Оплитане на четирите парчета тел
Weaving the four wire pieces


Размери на телта спрямо рамката
Visual of wire dimensions with reference to the frame


Размер на кабошона спрямо телта и рамката
Visual of cabochon dimensions with reference to the frame and wires


Обратната страна на кабошона
The back of the cabochon


Обратната страна след закрепване на кабошона
The back of the attached cabochon


Лицевата страна след закрепване на кабошона
The front of the attached cabochon

Надявам се да съм била полезна на тези от вас, които не се справят със щифтовете достатъчно добре. Това не значи, че трябва да се откажете - продължавайте да се усъвършенствате.
I hope this was useful to those of you who are not that good at wire prongs. It doesn't mean you have to give up on them, just keep trying.

08 март 2021

Колие "Богиня-майка" / Fertility Goddess Pendant

Името си дойде съвсем естествено със силуета. Ефектът беше случаен - отдавна имам този аметистов кристал, но не си представях как ще го оплета - неправилната му форма доста ме затрудняваше. Единствено усещах, че трябва да изглежда сякаш така е бил намерен в природата, а това изключваше моите завъртулки. Опитах с щифтове от тел, като предварително си набелязах местата, където да ги направя - виждате, че единият е много дълъг, защото нямаше къде да се закрепи отстрани. А когато стигнах до държача, изведнъж се сетих за този лунен камък, за който използвах техниката "обков" от тел. До последния момент мислех, че това ще е прототип, но крайният резултат буквално ме зашемети и го запазих така. Ще ми повярвате ли ако ви кажа, че трудно ще се разделя с него :)
The name came with the silhouette. The effect was accidental - I've been trying to come up with a design for this free-form amethyst crystal for a while, because my usual curlicues wouldn't look good on it. It had to be organic. So I tried wire prongs. Do you see the big one on the right? There simply wasn't another suitable spot for it. And when I got to the bail, I suddenly remembered this moonstone cab, for which I used a special technique - setting with wire. I thought I was making a prototype but was smitten with the final result and left it as is. This one will be difficult to part with :)


И това е още един завършен проект от януари 2021, в който освен че упражних две важни техники, използвах и по-скъпи камъни - нещо, което съм решила да правя все по-често :)
One more work in progress from January 2021 - completed :) In addition to practicing two important techniques, I also used expensive stones - something I have decided to do more often in order to elevate my jewelry.

04 март 2021

Работни проекти март 2021 / Work in Progress March 2021

Ето какво подхванах през март - опити със смола. Така хем разчистих запаси, хем изпробвах нови варианти на стари експерименти.
Here is what I started working on in March - experiments with resin. Thus I not only purged more craft stash but also tried new variants of previous experiments.

Покрих със смола една дървена висулка със залепена отгоре хартия washi.
I poured resin on a wooden pendant with washi paper.


Още шишенца, пълни с бижутерска смола. Този път добавих фосфоресцираща боя и брокат.
More bottles, filled with jewelry resin. This time I added glow-in-the-dark paint and glitter.


Пак използвах силиконовия калъп с розите с леко оцветена смола. Добавих още оцветител, брокат и напълних ПРЕДПОСЛЕДНОТО шишенце! Само още един експеримент и приключвам със запасите от шишенца! Най-вероятно ще опитам с фосфоресцираща боя и брокат. Нямам търпение!
I used the silicone rose mold again with slightly tinted resin. Then I added more resin dye and glitter and filled the LAST BUT ONE bottle! One more to go and I'm done with the tiny bottles stash! I will probably try with phosphorescent paint and glitter. Can't wait!Имах едни висулки, които не ми харесваха особено. Покрих ги със смола и посипах с брокат. Определено станаха доста ефектни.
I had those dangles I didn't like much. I covered them with resin and sprinkled with some glitter. They came out beautiful.


Понеже ми остана малко смола с фосфоресцираща боя, използвах я като лепило и набързо направих две висулки-мозайки с морско стъкло. Идеята беше "пукнатините" да са по-големи и да светят в тъмното, но в крайна сметка не изглеждат добре и затова ще ги скрия при оплитането с тел. Следващия път ще си подбера материалите за мозайките отрано и ще добавя брокат. То и брокатът трябва да се използва, нали? А идеята да ползвам смолата като лепило ми я даде Divya, за което съм й много благодарна. Така ще имам повече варианти за експерименти :)
I used the leftover phosphorescent resin as glue for two quick sea glass mosaic pendants. I was going for bigger glow-in-the-dark gaps but it didn't work. I will most likely cover them with wire. Next time I will collect all the materials in advance and will add glitter. Glitter should be used up too, right? The idea to use resin as glue was once suggested by Divya, thank you so much :) Thus there will be more room for experimenting.


А сега да направим малко бижута!
Now to make jewelry!

01 март 2021

Спирални щифтове от тел / Spiral Wire Prongs

Има една техника за закрепване на кабошони с нещо като щифтове от тел (видео). Докато се опитвах да я усвоя, измислих още един начин. Във висулката по-долу виждате и двата варианта. Цитринът е с неправилна форма и е закрепен по начина от видеото, а лабрадоритът - по моя начин.
There is a wire prongs setting technique for cabochons. While practicing, I came up with one more way. You will see both in the pendant below. I used the method from the video link above on the free-form citrine and my method on the labradorite cab. Here are the details of my method:


Oплитате паяжина около четири дълги телчета, колкото да покрие гърба на камъка; увивате краищата на спирали; обръщате спиралите върху камъка; закрепвате камъка към рамката. В този случай захванах две телчета към рамката, поставих оплетената паяжина под тях, кабошона отгоре и закрепих със спиралите. За да са по-здрави спиралите, ползвайте тел 0.8 или 1.0 мм. Идеята е да застопорите кабошона и да улесните по-нататъшното оплитане. Вижте снимките:
This is what you have to do: (a) weave a cobweb around four long pieces of wire just enough to cover the back of the stone; (b) make spirals with the longish ends; (b) turn the spirals onto the stone and (c) attach this element to the frame with separate segments of wire. In this case I attached two short wire segments to the frame to support the pendant, placed the cobweb just below them and the cab on top and then secured the cab by turning the spirals onto it. It's better to use 18 or 20 Ga wire. The idea is to prevent the cab from moving while weaving. Check out the pictorial:
И това е още едно уроче, както бях обещала тук. А в процеса на работа изникна още една идея, може би дори по-добра. Ако наистина е така, първи ще разберете :)
And this was another tutorial, as promised here. While working on it, I got a different idea, maybe even a better one. And if it really is, you'll be the first to find out :)

Актуализация от 08.03.2021 - преработих висулката, като постигнах по-плавно сливане на различните оплетки.
Update as of March 8, 2021 - I reworked the pendant and made the flow of the woven sections smoother.

24 февруари 2021

Прекрасният лабрадорит / Beautiful Labradorite

Решила съм вече да работя и с по-скъпи камъни, досега съм го правила само по поръчка. Помните ли двата лабрадорита от публикацията ми за февруарските работни проекти? Превърнаха се в уникално красиви фрапантни колиета, поне според моето скромно мнение :) Едното го грабнаха на мига. Не знам дали ще ми повярвате, но предпочитам да имам повече време да се порадвам на бижутата си, особено на някои от тях :)
I decided to start adding more expensive stones to my repertoire. So far, I've used them only in custom made pieces. Do you remember the two labradorite stones from the post on February projects? They turned into beautiful statement pieces, at least in my humble opinion :)  One of them was snatched by a customer right away. Believe me or not, I hate it when I don't have enough time to enjoy a piece :)За първия използвах готовата рамка от връзката по-горе, а втория закрепих в процеса на оплитане. Предпочитам втория начин, мака да е по-труден и ако допусна грешка, трябва да започна отначало. Искаше ми се да ви изненадам, но съм нетърпелива да споделя, че чакам пратка с още два лабрадорита, а тези дни ще се захвана и с един лунен камък 😃
For the first one, I used the frame from the link above. The second was framed during the weaving process. I do prefer the second method, even though it's more difficult and you have to start over, if you make a mistake :) I really wanted to surprise you but was too eager to share that I've ordered two more labradorites and these days I'm going to start working on a moonstone 😃

18 февруари 2021

Работни проекти февруари 2021 / Work in Progress February 2021

Когато реших всеки месец да ви показвам проекти в работна фаза, имах предвид това, върху което започвам работа в началото на месеца. Понеже работя постоянно (често само мислено), няма как да документирам всеки процес. Ето какво съм започнала през февруари:
When I decided to show you work in progress on a monthly basis, I meant the projects as of the beginning of the month. As I am working all the time (sometimes only in my head), I can't possibly document all the processes. Here is what I started in February:

Фрапантна висулка от яспис, оплетен с тел. Самата висулка е готова от доста време, но колието ми се опъваше. Знам точно кои мъниста искам да използвам, но засега нито един вариант на подреждане не ми харесва. Май ще се спра на нещо асиметрично. Отгоре на всичко, колието става тежко и това е още едно предизвикателство.
A statement wire woven jasper pendant I made a while ago but didn't finish the necklace. I knew which beads I was going to use but wasn't happy with their arrangement. I think I'll go asymmetrical. Plus, it's becoming quite heavy and that's one more challenge to tackle.


Когато започнах да оплитам с тел, работех с няколко дълги парчета и правех рамка в процеса на оплитане. От известно време правя отделна рамка и поддържаща конструкция. В Интернет има доста безплатни материали по въпроса, но най-удобно се работи с тел с квадратен или полукръгъл профил, която трудно се намира у нас. Бях приятно изненадана да открия в един магазин за бижутерски материали плоска алуминиева тел с дебелина няколко милиметра. Хем е достатъчно твърда за подпора, хем е лесна за работа, само няма много цветове. Тази рамка вероятно ще приюти един от двата лабрадорита по-долу.
At the very beginning, I used to work with long pieces of base wire, securing the pendant while weaving. Recently, I started making frames and supports. There are many free tutorials on Internet but most of them recommend square and half-round wire that I don't have access to. I was pleasantly surprised to find thick flat aluminum wire in one of the jewelry stores. It's hard enough for a sturdy support and soft to work with, just the colors are limited. This frame will probably nest one of the labradorites below.Тези елементи попаднаха пред очите ми (да се чудиш как точно, предвид бъркотията на бюрото ми) и в главата ми се загнезди неясният образ на някакво насекомо. Отсега предупреждавам, че този проект може да остане недовършен.
I singled out these elements on my messy desk and now there is this fuzzy image of an insect in my head. Somehow I think this project may never come to fruition.
 

Продължавам да експериментирам със щифтове от тел - нова висулка с цитрин и едно черепче на PetrovnaLampwork. Даже планирам отделна публикация, защото освен тези по-долу, и аз измислих един начин. Да кажем така - това е работен проект за публикация :)
I'm still experimenting with wire prong setting - another citrine pendant and one with a skull by PetrovnaLampwork. I'm even planning a separate post because I also came up with my own wire prongs, sort of. Let's say it's a "post in progress" :)


А аз си мислех, че през февруари ще експериментирам с бижутерска смола. Може би защото имам няколко идейки, но нямам цял свободен ден, за да ги осъществя. Само че ме сърбят ръцете и трябва да намеря време и за тях :)
And I thought I would be experimenting with resin in February. Maybe because I have a couple of ideas but I need a whole day to try them. Yet, I have to find the time because my hands are itching :)

14 февруари 2021

Кои работни проекти от януари 2021 успях да завърша? / Update on Work in Progress January 2021

Днес ще ви покажа тези работни проекти от януари, които успях да завърша.
Today I'm going to show you the WIPs from January that I managed to complete.

Колието с цитрин стана първото от една нова серия със "щифтове" от тел.
The citrine pendant became the first of a new series with wire prong setting.


Погледнах с други очи на неудачния кабошон от смола и видях имитация на друза :) Така се роди "Звездна вселена"!
I looked at the failed resin cab project from a different perspective and saw a druzy imitation :) That's when Starry Universe was born!

 
Малките шишенца (с вълшебните отвари) направо си плачеха за талисмани! Успях да направя едно колие, другите са на път :) Най-трудната част е оплитането на шишенцето - нито едно от урочетата, които гледах, не ми хареса и трябваше да намеря свой начин. Вече съм оплела две, но ще продължа с експериментите.
The tiny (potion) bottles were perfect for amulets! I made one necklace, the rest will follow soon :) The most difficult part is wire weaving the bottle - none of the tutorials I watched was satisfactory and I had to find my way. I've already woven two of them but will keep exploring.

 

Останаха двете луни от тел, с които смятах да сглобя едно бижу и аметистовият кристал. Все още не съм се отказала от тях :)
There are two projects left - the two-in-one wire moon piece and the amethyst crystal. I haven't given up on those yet :)