31 май 2018

Primavera

The May challenge on Art Bead Scene Studio is Botticelli's Primavera. Turns out, it is loaded with allegories that remain a mystery to this day. And it is magnificent! I scrutinized large scale fragments of the painting and noticed the brooch of one of the Graces; the arch of branches and leaves around Venus and the flowers Flora was covered in. And the ethereal golden light the figures seem to flow in.
Предизвикателството за м. май в блога Art Bead Scene Studio е "Пролет" на Ботичели. Оказа се, че картината е заредена с мистични послания, за които има различни тълкувания. Също така е и прекрасна! Докато разглеждах нейни фрагменти в едър план, забелязах брошката на една от трите грации, арката от клони и листа над Венера и цветята, с които е окичена Флора. И ефирната златиста светлина, в която фигурите се реят сякаш в безтегловност.

Primavera Brooch / Брошка Примавера


First, I made the Primavera brooch with art beads by Petrovna Lampwork and wire. It was an evolving design that started with two earring wire frames gone wrong - I decided to try and wrap wire woven branches with leaves around one of them. Then I decided on the placement of the beads - a golden beige dragonfly bead and a black golden foiled one with glass dots that look like fruits. I added some wire woven pieces and an arch shaped element.
Първо направих брошка Primavera с авторски мъниста на Petrovna Lampwork и тел. Това беше дизайн в развитие - имах едни несполучливи овални рамки от тел за обици и ми дойде идеята да увия около едната клонки с листа от тел. Определих мястото на мънистата - едното е златисто-бежова плочка с водно конче, а другото - плоско, черно със златисто покритие и стъклени капки като плодове. Добавих още оплетена тел, а също и елемент с формата на арка.

Flora's Necklace / Колие "Флора"


The second piece is a necklace, inspired by Flora's flowers. Again, the beads are by Petrovna Lampwork.
Второто бижу е колие, вдъхновено от цветята на Флора. Мънистата отново са на Petrovna Lampwork.

In the Garden of Venus / Колие "В градината на Венера"


The third necklace has no art beads. The pendant is washi paper decoupage on wood that I made years ago. It felt so good to  find the right design for it! How come it never occurred to me to wire wrap it before!
Третото колие не е с авторски мъниста. Висулката е декупаж с японска хартия уаши върху дърво. Най-сетне намерих подходящ модел и за нея! Как не ми хрумна по-рано да я оплета с тел!


You can see what the other participants made here.
Тук можете да видите творенията на другите участници.

26 май 2018

Не спирай да се учиш! / Keep learning!

Знаете, че понякога посещавам курсове за бижутерски техники. Правя го не само за да видя техниката на живо, но и за да се срещам с хора, с които споделяме една и съща страст. И заради изключително приятното чувство за смислено прекаран ден. Тук бях споделила за участието си в един такъв курс, а днес ще ви разкажа за още два.
You know that sometimes I take jewelry making classes. I do that to not only see the technique live but also meet like-minded people. And it pays off with a very special feeling for a day spent well. I wrote about one of these classes here and today I am going to tell you about two more.

Плетка "зидария" в кръг (концентрична?) - тези обици нямаха никакъв късмет (то май аз нямах). Първо, сгреших плетката и изгубих ценно време от урока. Второ, вече вкъщи, ми се скъса едното "мостче" и отново разплетох целия елемент. Леко се изнервих и няколко дни се правих, че не ги забелязвам. И, естествено, забравих как точно се плетеше това. Учебник, клипчета и т.н. - справих се с едната обица. Другата отлежа още една седмица, но вече мога да ги покажа в целия им блясък.
Circular brick stitch - those earrings had no luck (or was it me?). First, I got the weave wrong and lost precious time during the lesson. Then, at home, one of the bridges got torn and I had to take it all apart. Slightly frustrated, I put the work aside and pretended to not notice it for a couple of days. And, of course, forgot how it's done. The textbook and some videos helped with finishing the first earring. The second one took another week. Finally, you can see both in all their glory!


Учихме се да ползваме конус за пръстени и изработихме пръстен с мъниста, увити с тел. Също така трябваше да оформим два еднакви (това се казва предизвикателство!) елемента от тел за обици.
We learned how to use the ring mandrel and made a ring with wire wrapped beads. Also, we shaped two equal (now this was a challenge!) pieces of wire for earrings, using the same mandrel.


Плетене с халкички - не запомних техниката, но тези обици може да зарибят човек!
Chain maille - I couldn't memorize the technique but these earrings can get you hooked!


Плетка "зидария" - просто и ефектно! Моделът за тези ромбчета беше едно асиметрично колие в комбинация с мъниста опушен кварц, но колкото и да ми харесваше, ги виждах по-скоро като обици.
Brick stitch - simple and simply beautiful! The model for those diamond stitched elements was an asymmetric necklace with smokey quartz beads but as much as I liked it, I was thinking earrings.Другите две бижута засега остават недовършени.
The other two pieces are still UFOs.

Ходих и на еднодневен курс за работа с полимерна глина. Не че не съм правила самостоятелни опити, но не бяха особено удачни. То и на курса не се представих твърде добре, но имам и с какво да се похваля :)
I also took a one-day polymer clay course. I admit to trying this medium on my own but the results were quite pitiful. I didn't do well at the course either but, still, some of the items turned out nice :)

Брошка с прецъфтяло цвете, идеално за панерчето за хляб ;) Добре де, признавам си, че не успях да оформя венчелистчетата, явно трябва да потренирам.
A withered flower brooch, perfect for my bread basket ;) OK, I admit I didn't succeed in shaping the petals, apparently, I need practice.


Висулка със спираловидна шарка, но прекалих със смесването на цветовете. Направих си и още едно мънисто.
A pendant with colorful spirals that I smudged a bit and an extra bead.


Етно-колие с мъниста, които ми се получиха. И си направих и две висулчици от остатъците.
A tribal necklace and my beads came out right. I also made two dangles from the extra piece.

Големи мъниста в ярки цветове с ефект на вулканичен камък.
Large beads in bright colors with lava effect.


Надявам се някой ден наученото да ми послужи!
I hope to make use of all I learned some day!

21 май 2018

For the Love of a Mountain / За любовта на една планина

On May 14, the rescue operation for the Bulgarian high altitude climber Boyan Petrov was called off. He disappeared after a solo summit attempt on Shishapangma, the 14th highest peak in the world at 8027 meters. I couldn't believe how many people criticized his "reckless and irresponsible" decision to move on on Facebook and other media. It looks like we have forgotten what it takes to follow a dream and discover things, places or yourself. No, he didn't discover the North Pole but he reminded us of the people who did and that we very much wanted to be like them when we were kids. Even if I hadn't decided to participate in the Honey Do List May challenge, I felt that I needed to because the inspiration was a picture of a mountain - a huge bare rock standing against the sky. In my piece, I wanted to show the harshness and beauty of the majestic mountains that have called so many brave hearts and never let them go.
На 14 май 2018 г. беше прекратена спасителната операция за търсене на алпиниста Боян Петров. Той завинаги остана някъде под връх Шиша Пангма, който беше тръгнал да покорява сам. Не можах да повярвам колко критики отнесе в социалните медии за "безотговорното" си решение. Май сме забравили какво означава да последваш мечтите си и да откриваш неща, места или себе си. Да, той не е открил Северния полюс, но ни напомни за хората, които са и как искахме като малки да бъдем като тях. Не бях решила да участвам в предизвикателството за м. май Honey Do List, но след този случай усетих вътрешна необходимост - снимката за вдъхновение беше на планина - огромна скала на фона на небето. Исках да покажа неприветливостта и красотата на величествената планина, която е призовала много смели сърца и не ги е пуснала да се върнат.


I used picture jasper and copper wire, two ceramic flower beads and a ceramic focal. The bead just above the focal is green moss agate. The focal pictures the sun, I guess, but it also looks like one of those flowers that miraculously appear on mountainous rocks out of nowhere - I call them survivors. Let's not forget our childhood dreams!
Използвах пейзажен яспис, медна тел и керамични мъниста. Мънистото над централната керамична висулка е зелен мъхов ахат. Централната висулка по-скоро изобразява слънце, но също така прилича на онези цветчета, които се появяват по скалите сякаш изневиделица и оцеляват! Нека не забравяме детските си  мечти!
You can see what other designers made here.
Тук можете да видите какво са направили другите участници.

19 май 2018

Mobile Earrings / Кинетични обици

The We're All Ears May inspiration are Alexander Calder's mobiles. I went for a somewhat literal interpretation. It took me long to decide on the construction and there were only two dangles!!! No matter how hard I tried, I couldn't add more, so I suspended the "mobile" from a Czech flower bead. I used cable stripped wire, a turquoise colored resin bead and a lapis bead. Now that I'm writing this post, a lot more ideas are coming to me and I will be exploring them for sure.
Вдъхновението на We're All Ears за месец май са кинетичните скулптури на Александър Колдър. Интерпретацията ми е буквална и конструкцията ми отне доста време, а има само две рамена!!! Колкото и да се опитвах, не успях да вкарам трети елемент, затова я окачих на мънисто-цвете от чешко стъкло. Използвах тел от кабел, тюркоазено мънисто от смола и мънисто лазурит. Сега като пиша тази публикация, ми идват доста повече идеи, които със сигурност ще изпробвам по-късно.
I'm curious to find out what everybody else made here!
Любопитна съм да видя другите участници какво са измислили тук!