30 юли 2019

Life Is More Beautiful with Flowers / Цветята правят живота по-красив

In many cases, timing is everything! And the worst is not when I hastily scribble an idea on a piece of paper or tightly close my eyes trying to remember the vision of a new idea when I can't right it down. The worst is when it pops up on weekend mornings and I could start working on it right away but no, I have chores and we have plans. This time I got extremely lucky: chores -✅, beer with friends - ✅ and I started working on all three (yeah, three!!!) ideas for the July challenge on Art Elements - Flowers.
Да уцелиш подходящия момент е изключително важно. Най-лошото не е когато се налага да нахвърлям някоя идея върху някакво листче или да затворя очи в опит да запомня образа на нова идея, ако не мога да я запиша. Най-лошото е, когато идеята изплува в съботно-неделна утрин и бих могла да започна работа по нея веднага, но - домакински задължения, планове... Този път имах късмет - свърших си работата, пихме по бира с приятели и се заех с цели три нови идеи за юлското предизвикателство в блога Art Elements на тема "цветя"!

⁕⚘⁕⚘⁕⚘⁕

I have a hoard of sea/beach glass and don't throw away even the smallest pieces. Such a shame to discard nature's labor! I'm always on the lookout for ideas how to utilize them and here is a new one - making leaves.
Имам големи запаси от морско стъкло и не изхвърлям дори и най-малките парченца - природата е вложила толкова усилия в тях! Винаги търся идеи за оползотворяването им и ето една нова - листенца!


Four-Leaf Clover brooch 1&2
Брошка "Четирилистна детелина" 1&2

I got some bonus beads with one of my orders from PetrovnaLampwork that looked like elongated and slightly curved vases. At first, I was clueless but an idea started shaping and here it is :)
С една от поръчките ми от PetrovnaLampwork получих подарък - нещо като издължени и леко извити вазички. Отначало нямах никаква идея как да ги използвам, но после разни мисли приеха що-годе ясен образ и ето какво се получи :)


Sunflower / Слънчоглед

This one was supposed to be a pendant but it surprised me and became a brooch :)
Мислех си за колие, но с изненада установих, че се получава брошка :)


The Bouquet / Букет

I left this one without patina just to see how it gets oxidized naturally. I can always use the boiled egg method on it - the patina is softer and not harmful to stones or pearls.
Реших да не патинирам това колие, а да видя как естествено ще потъмнява с времето. Винаги мога да го патинирам с варено яйце - не уврежда камъните и перлите и цветът е по-мек.

And a last minute creation - this is a prototype of a pendant I made as a gift. I had two leftover pieces of sterling silver wire. So I cut the same length pieces of copper wire and made this. I will show the "real thing" in one of my next posts :)
И едно творение от последната секунда - това е прототип на висулка, която исках да направя като подарък. Имах две остатъчни парчета сребърна тел, отрязах си аналогични такива от медна и спретнах тази. "Истинската" ще покажа в някоя от следващите публикации :)


The Prototype / Прототипът

It all started with this picture of some work in progress for Instagram. The arrangement was unintentional but triggered all those ideas.
Всичко започна с тази снимка за Инстаграм на мои неща в процес на изработка. Аранжировката не беше преднамерена, но породи всички тези идеи.


Oops, forgot it's a blog hop and here are the other amazing links :)
За малко да забравя да публикувам и другите невероятни участници :)

06 юли 2019

Life in a Shadow Box / Сянката на живота

Art Journey #5 on Art Bead Scene Studio is the assemblage art of Joseph Cornell. Have you noticed that participation is not related to whether you like the art or not? This time it just happened - I had а mystic galaxy marble by PetrovnaLampwork and a design idea I was already working on.
Текущото предизвикателство в блога Art Bead Scene Studio е по творбите на Джоузеф Корнел в техниката на асемблажа - триизмерен колаж (?) - за която не намерих много информация на български в интернет. Сигурно щях да открия повече в някоя библиотека, но се съсредоточих върху бижуто. Само да отбележа - участвала съм дори да не съм харесвала твореца, а понякога не участвам дори да го харесвам. Да не ви обърквам повече, това зависи и от авторските компоненти, които и имам. А в случая и двете условия бяха налице - авторско мънисто на PetrovnaLampwork, в което сякаш е скрита мистична галактика, и почти готова идея!

Life in a Shadow Box Necklace / Колие "Сянката на живота" 

The design is packed with symbolic notions from Joseph Cornell's art and life and not based on any particular work, though I'd relate it to the one below:
- the frame reminds of a shadow box and the wire wrapping has this 3D effect;
- among all found objects, he collected marbles;
- the random links of the cord are like random found objects;
- the wire swirls represent the turmoils in his life;
- the subtle sparkle of the tiny crystals - the little pleasures he indulged in.
I kept asking myself one thing - would Joseph Cornell become the artist we know hadn't it been for the hardships of his life?
Символиката е свързана с изкуството и живота на Джоузеф Корнел и не е базирана на конкретна негова творба, но сякаш е доста повлияна от тази на снимката по-долу:
- рамката напомня за триизмерните рамки, в които той поставя своите произведения, като увиването с тел допринася за този ефект ;
бил е "нещотърсач" и различните елементи на верижката символизират разнообразните неща, които е събирал къде ли не; 
- събирал е и много стъклени топчета;
- заврънкулките от тел символизират превратностите на живота му;
- дискретният блясък на кристалчетата пък символизира малките удоволствия, които си е позволявал.
През цялото време се питах щеше ли Джоузеф Корнел да стане този художник, когото познаваме, ако не бяха ударите на живота?


Thank you, Erin, for giving us Joseph Cornell's quote: “Look at everything as though you are seeing it for the first time, with the eyes of a child, fresh with wonder”.
С благодарност към Ерин и за прекрасния цитат от Джоузеф Корнел: "Гледайте на живота с очите на дете, за което всяко нещо е чудо!"

P.s. This is also the second necklace of the Third Eye series I'm making with PetrovnaLampwork marbles :)
П.с. Това е и второто колие от серията "Третото око", която съм се заела да правя с авторски стъклени топчета на PetrovnaLampwork.