31 януари 2014

A challenge... at last / Най-сетне предизвикателство...

Don't get me wrong - I know challenges are all around us. But I felt stuck lately until I came across this challenge. I knew what I wanted to make right away but had a hard time finding the art bead, which was one of the requirements. Finally, I bought a necklace and used the pendant as a focal. The artist Zvezdalina Laskova was kind enough to permit the use of her enameled ceramic pendant in my design (here is the Facebook page with her jewelry creations). I bought the other clay beads here and here and the leather cords here. This is the video that gave me the idea to use colored leather cord knots as spacers.

Не ме разбирайте погрешно - знам, че предизвикателствата са навсякъде. Но напоследък бях в застой, докато не попаднах на това предизвикателство. Имах готова идея, но ми отне време да намеря авторско мънисто, което беше едно от изискванията. В крайна сметка, купих колие и използвах висулката с позволението на автора й Звездалина Ласкова (а това е Фейсбук страничката с нейните творения). Другите мъниста купих тук и тук, а кожените корди - тук. А това е видео-урочето, което ми даде идеята да използвам възли от цветни кожени шнурове като разделители.


Here is what I made...
Ето какво сътворих...

 ...със закопчаването.
...with the clasp.

 
Тhe focal bead has most of the colors of the challenge.
Централното мънисто съдържа повечето от цветовете на предизвикателството.

 
These are the colors I chose to highlight.
Избрах да подчертая тези цветове.


I will definitely wear this necklace and hence the choice of the clasp (I am allergic to non-precious metals) - a clay bead with a large hole that was pretty hard to pass both ends of the cord through, so it holds well. This bead was from my stash but the colors matched the challenge :)
Определено ще нося това колие и т.к. съм алергична към нескъпоценни метали, едва промуших двата края на кожената корда през дупката на едно мънисто от глина и стои доста стегнато. Купувала съм го отдавна, но цветовете му съвпаднаха с тези на предизвикателството :)

And you know what? I'm definitely making a bracelet... and more necklaces...
И знаете ли какво? Ще направя и гривна... и още колиета...