22 февруари 2015

Някои идеи за прибиране на материали / Some Storage Ideas for Craft Supplies

Не съм хич по подреждането, но след като вече имам малко ателие-спалня, в което пренесох творческия си хаос, реших да споделя някои решения:
Generally, I'm not very good at putting things in order but since I already have a small craft bedroom, let me share some storage tips:

Кутийки от Джъмбо, които се завинтват една върху друга и могат да се вдигнат всички заедно, има ги в два размера:
Stackable boxes that are screwed one upon the other and you can lift the whole stack, the store where I found them carries two sizes:

Кутия за инструменти:
A tool box:


Разделителна етажерка от ИКЕА - безценна е за домакинството!
Divider rack from IKEA - priceless for the household!

Продължавам да си правя кутийки от бутилки кока-кола:
I keep making boxes from Coca-Cola plastic bottles:

Разделители от изолационни тръби - нямат добър външен вид, но са много удобни, подреждането и ваденето на нещата от тях е лесно, нищо не се разпилява:
Drawer dividers made of insulation tubing - they don't look nice but make it easy to keep and take out stuff and prevent spilling of loose items:

Кутии за винтчета и пирончета:
Screws and nails boxes:

Въртяща се подставка за телевизор, кутии от дъната на прозрачни пластмасови бутилки (с обгорени краища, да не драскат) за тел, ластик и т.н.:
A rotating ТV stand for wire, TigerTail and elastic, placed in cut transparent plastic bottles (I also melted the edges with a lighter to smooth them):

Обаче, под секрет, запазих някои от вече завоюваните територии, най-вече благодарение на това, че ти трябва стълба, за да ги стигнеш ;)
I almost succeeded with fitting all my stuff into the new room but in the end, I had to keep some of the previously conquered territories, mainly because you need a ladder to reach them ;)

12 февруари 2015

My Swap'n'Hop Partner Is.../ Кой е партньорът ми в размяната?

Now this is the most exciting moment - finding out who your partner is! I blogged about the Bead Peeps Swap'n'Hop here. We, newbies, are the lucky ones because we're always assigned established and experienced jewelry designers. And... she is... Shalini Austin! Jewellery by Shalini blog and site - signature jewellery, wire art, lapidary, wire sculpture trees and a lot more (together with her husband). The first thing that impressed me most was the wirework - diverse and so inventive. Shalini is also an animal lover & rescuer, she must have a good heart :) But let the pictures I took the liberty to copy from her site do the talking :)
Най-вълнуващият момент от участието в международна размяна на мъниста (вид предизвикателство) е обявяването на партньорите. Новаците сме късметлии - организаторите се стремят партньорите ни да са установени и опитни творци. И... партньорът ми в размяната е... Shalini Austin (Шалини Остин)! Тук ще намерите нейните блог и сайт - Jewellery by Shalini - авторска бижутерия, работа с тел, естествени камъни, скулптури от тел и други интересни неща (заедно със съпруга си). Най-силно впечатление ми направи работата й с тел - изключително разнообразна и изпълнена с фантазия. Шалини също така обича животните, осиновява домашни любимци и подпомага приютите за тях. Сигурно има голямо и добро сърце. Но нека оставим снимките, които свалих от сайта й, да говорят :)
And what about this wall art made of wire and felt in collaboration with a felt artist (details here)?
А какво ще кажете за тази картина от тел и филц, направена съвместно с друг творец, който работи с филц (подробности тук)?


I do hope that you check out the links above - don't miss the beauty that I can't fit into this short post!
Надявам се да се отбиете в блога и сайта й - не пропускайте всички красоти, които просто не мога да вместя в една кратка публикация!

Update as of Nov. 3, 2017 - apparently, some of the pictures I had linked to in this post have been removed from Shalini's blog but the links are still there, if you'd like to check them out :)
Актуализация от 03.11.2017 - очевидно, някои от снимките са били премахнати от блога на Шалини, но цитираните по-горе връзки са все още активни.