16 юни 2018

The Kaleidoscope Effect / Ефектът на калейдоскопа

The We're All Ears June inspiration is kaleidoscopes. We had kaleidoscopes when we were kids and were fascinated by the effect... for a short time. Then we would just leave them somewhere and pick up from time to time because the fascination was still there :) As to the earrings, I was clueless. I still am and what I made may count as cheating :( I spotted some small colorful hematite beads and realized they had this effect. Also, I recently found these silver-color charms that looked oxidized, exotic and time-worn. I strung the hematite beads on four-fold 0.4 mm black wire in a circle, attached the charm and ear wire - et voilà, kaleidoscope earrings!
Предизвикателството на We're All Ears за юни са калейдоскопите. И ние имахме калейдоскопи като деца, но магическото им въздействие върху нас беше кратко. После ги зарязвахме някъде, но все пак от време на време си играехме с тях, защото магията си беше там :) Що се отнася до обиците, нямах никаква идея! Все още нямам и това, което направих, може да мине за измама :( Погледът ми попадна върху едни оцветени малки мъниста хематит и установих, че имат този ефект. Освен това, наскоро си бях купила едни висулки, които изглеждаха старинни и екзотични. Нанизах няколко мъниста в кръг на четири слоя черна тел 0.4 мм, отдолу закачих висулките, отгоре - кукички за обици. Ето ви обици с ефекта на калейдоскоп!I am so curious to check out how everybody else coped with the kaleidoscope effect here!
Ужасно съм любопитна да видя как са се справили другите с ефекта на калейдоскопа тук!