31 януари 2019

Moon Inspired / Луната като вдъхновение

Have you seen this movie where frustrated Hugh Grant says repeatedly "bugger, bugger, bugger", trying to keep his voice low, when he is in obvious need of another word? That's exactly how I felt when I tried to finish a tree of life pendant from my "for dismantling" box. It didn't work the first time and I wanted to give it a second chance for the January challenge on Art Elements, set by Lindsay Starr. Well, I hope nobody misses my tree of life pendants because I'm not going to make any ever. But the dark blue lentil tagua bead was perfect for this Blue Moon and Starry Night necklace. Good old wire weaving saved my... project!
"Дървото на живота" е толкова популярен модел, че нямах никакво намерение да го правя. Въпреки това, опитах веднъж и не се получи. Реших да му дам втори шанс за януарското предизвикателство на Art Elements, предложено от Линдзи Стар. Е, надявам се никой да не забележи липсата на моите висулки от този тип, защото няма да има такива. Затова пък тъмносиньото мънисто тагуа от разглобеното вече дърво се оказа идеално за колие "Синя луна и звездно небе".Did you read this post by Jennifer Cameron? This was so funny: "I have the desire to be able to draw" - it's about me, too :) Of all the imagery, related to the Moon, I picked up two night creatures - the wolf and owl. Here is the result of these tutorials (1, 23 & 4) and daily practice.
В тази публикация има един израз, който много точно ме описва и силно ме разсмя: "Иска ми се да можех да рисувам" :) От всички образи, свързани по един или друг начин с луната, избрах вълк и сова. Ето какво постигнах, следвайки тези урочета (1, 23 & 4) и упражнявайки се всеки ден.I also made a sketch on my tablet software. It has some very useful tools like mirror drawing and resizing (when you realize there's no room for the body). But you also have to remember the tools, colors and sizes, etc. The interesting part was finding ways to recreate pencil effects with e-tools.
Направих и една скица на таблета. Използвах някои полезни инструменти като огледален образ и промяна на размера (когато се усетиш, че няма място за тялото). Но също така трябва да помниш инструментите, цветовете и размерите. Беше ми интересно да търся начини да пресъздавам ефектите на молива със средствата на софтуера.


This was a last minute creation - Flowers on the Moon. Really, I didn't even have the time to write a story about it. Or decide what it was going to be - a pendant, a brooch or a horizontal focal. I guess I have to make two more and try all options :) I included a beaded flower in the mosaic and came up with an interesting way to attach it that I will share with you some day.
Това сътворих в последния момент - "Цветя на луната". Дори не ми остана време да напиша някаква история. Или пък да реша какво точно ще бъде - висулка, брошка или централен елемент от колие, разположен хоризонтално. В мозайката включих и оплетено от мъниста цветче - мисля, че начинът на закрепване е интересен и някой ден ще го споделя с вас.Check out what these awesome artists did for the reveal:
Вижте какви чудеса са сътворили другите участници:

Guests:
Art Elements Crew:20 януари 2019

Statement Butterfly Necklace / Фрапантно "Пеперудено колие"

When I buy beads online, I usually have a pretty good idea of their size. In case of art beads, I take note of the size and draw the shape on paper. Nevertheless,  I was stumped by the size of this polymer clay butterfly by shaterra. The inspiration came with the January challenge on Art Bead Scene Studio - the artwork Light by Heather Powers. I modified this tutorial to make the bail. Oh, and I used peyote stitch for the base, it's the only one I'm fairly good at. I made three thick leather cords in different solid colors to complement the statement look of the necklace. Beads used: agate, amethyst and tourmaline chips and seed beads in pink, purple and green hues.
Когато купувам мъниста онлайн, обикновено имам добра представа за размера им. Ако са авторски, отбелязвам си размерите и правя скица на хартия. Въпреки това, големината на тази пеперуда от полимерна глина на shaterra ме смути. Вдъхновението за нея ме връхлетя с януарското предизвикателство на Art Bead Scene Studio - творбата "Светлина" на Хедър Пауърс. Модифицирах този урок за държача. И използвах плетка пейот за основата, единствената, с която се справям що-годе добре. Направих три дебели кожени корди в различни цветове, за да подчертая фрапантния вид на колието. Използвах мъниста ахат, чипс от аметист и турмалин и дребни мъниста в различни розови и зелени нюанси.


01 януари 2019

Предизвикателствата на 2019-та / 2019 Challenges

Честита Нова Година! Миналата се изниза неочаквано бързо, затова не съм подготвила специална публикация и смятам да се измъкна с днешната, която е "2 в 1". Равносметката без нюансите:
 • участвах в доста базари, което беше и една от целите ми за 2018;
 • участвах само в един курс за нова техника - полимерна глина, но научих и нова техника за 3-D увиване с тел;
 • Публикувала съм само едно уроче, но вече имам идеи за нови;
 • Реализирах няколко продажби чрез арт галерия.
 • Въпреки забавянето на темпото през втората половина на годината, имам повече посещения на блога, отколкото средностатистически за предходните години.
 • Доскоро не бях проверявала абонатите си - оказа се, че са над 590! Повечето адреси, обаче, изглежда не са на конкретни потребители. Някакви идеи какви са?
Happy New Year! Last year went by at the speed of light. That's why I haven't got a happy-new-2019 post for you but rather a two-in-one feature. To sum it up roughly:
 • I took part in more art and craft shows, which was one of my goals set for 2018;
 • I took just one new technique class - polymer clay but also learned a new technique for dimensional wire wrapping;
 • I posted just one tutorial but I've got ideas for new ones;
 • I made some sales through an art gallery.
 • Regardless of the slowdown in the second half of the year, I've had more blog readers than the average for any of the preceding years.
 • Until recently, I hadn't checked my e-mail subscribers. Turns out, they are more than 590! However, most of the e-mails do not look like they belong to actual people. Any ideas?
Това е новогодишното ми послание към всички нас :)
Here is my New Year message to all of us :)


И в тази връзка, продължавам с личното си предизвикателство #4седмицинещоправене и през 2019. Припомням, че става въпрос за един проект седмично в продължение на четири седмици.
My personal challenge will continue in 2019! Just a reminder - it's a project a week for four weeks.1. Четири седмици "направи си сам" - имам вече три идеи!
1. Four weeks of DIY projects and I already have three ideas!

2. Четири седмици панделки - имам запаси от опаковъчни ленти и книга за правене на панделки.
2. Four weeks of ribbon bows - I have a stash of ribbons and a book about making ribbon bows.

3. Четири седмици копчета - още запаси, които имат нужда от намаляване!
3. Four weeks of button crafts - more stash I've got to deal with!

4. Четири седмици опаковане на подаръци.
4. Four weeks of gift wrapping.

Незадължителен проект:
Optional:
5. Четири седмици префасониране, още не знам на какво :)
5. Four weeks of refashion of I have no idea what yet ;)

Ето някои от любимите ми модели от миналата година. Можете да разгледате повече в албума RozantiQJewelry 2018, в който има описание и връзка към съответните публикации.
Here are some of my favorite designs I made last year. You can check out for more in the album RozantiQJewelry 2018, where you will find descriptions and links to the related blog posts.