30 декември 2017

Still Life with Flowers and Fruits / Натюрморт с цветя и плодове

The December monthly challenge on Art Bead Scene Studio is Suzanne Valadon's Still Life with Tulips and Fruit Bowl. I was captivated by the contrast of colors and the dusky atmosphere. However, the necklace I made showcases the bright colors. The three focal beads are by Janna Petrovna of Petrovna Lampwork -  the green and yellow are hollow and the red one has a textured surface.
Предизвикателството за декември в блога на Art Bead Scene Studio е Натюрморт с лалета и фруктиера на Сюзан Валодон. Бях запленена от контраста между цветове и сумрачната атмосфера. Колието ми обаче е в ярките цветове, трите централни мъниста са на Жанна Петровна от Petrovna Lampwork - зеленото и жълтото са издути (кухи отвътре), а червеното е с текстурирана повърхност.I was also captivated by the life of the artists and made a collage "In the Eye of the Beholder" - these are her self-portraits and portraits by other famous artists that I found in the Wikipedia article above. Interesting, isn't it?
Бях запленена и от живота на художничката и направих този колаж "В моите очи" - това са нейни автопортрети и портрети от известни художници, които ми попаднаха в Уикипедия (версията на английски). Интересно, нали?


I saw the painting below in the Boston (MA, USA) Museum of Fine Arts but at that time I didn't know the artist was Renoir's model for it - Dance at Bougival.
А картината по-долу видях на живо в Музея на изящните изкуства в Бостън, САЩ. Но тогава не знаех, че художничката е моделът на Реноар за нея - "Танц в Бужевал".


The pictures of all paintings in this post were downloaded from Wikipedia, to the best of my knowledge they were on the public domain.
Всички снимки на картини в тази публикация са свалени от Уикипедия и, доколкото ми е известно, са предоставени за обществено ползване.

21 декември 2017

Leftover Earrings Challenge / Обици от остатъци

They are not exactly leftovers but they look like that on my messy working (=dining) table. Luckily for me, there was the We're All Ears 3rd Annual Leftovers Challenge on Earrings Everyday! We had to post a picture of our working table mess, sort out the leftovers and get making earrings. And here they are!
Това не са точно остатъци, но така изглеждат в бъркотията на работната ми маса. За мой късмет се появи Предизвикателството на остатъците в блога Earrings Everyday. Само трябваше да снимаме работния си безпорядък, да сортираме и подредим остатъчните мъниста и да се захванем с правене на обици. Ето ги и тях!Obviously, the mess 😕
Очевидно, моята бъркотия 😕


The elements I selected to work with.
Елементите, които избрах.


With the first two pairs, I revisited this project - glass and jasper beads, wire wrapped connectors.
За първите два чифта използвах една стара идея, стъклени мъниста, яспис и елементи от тел.

The next pair harbored some beaded beads I made a while ago. I'm not sure about the crystal bead but I can remake them at any time, right?
С този чифт оползотворих едни залежали мъниста от мъниста. В смисъл, че се чудех къде по-напред да ги използвам и... вече не се чудя. Не съм много сигурна за кристалното мънисто, но нали винаги мога да ги преправя!


This last pair surprised me - I had bought the carnelian leaves long ago and just couldn't find the right design for them. The resin beads gave me the pop of color I needed and I really like them!
С последния чифт изненадах сама себе си - тези листа от карнеол бях купила доста отдавна, но все не им намирах приложение. А и в последния момент реших да ги съчетая с контрастни по цвят мъниста от смола. Харесват ми!


Let's hope I'll make more earrings before the end of next year 😀 Are you curious how everybody else did? Check it out here!
Да се надяваме, че няма да чакам края на следващата година за още една серия обици 😀 Любопитни ли сте какво са направили другите участници? Вижте ето тук!

07 декември 2017

In a Christmas Mood / Коледно настроение

I went into Christmas mood early this year with some fashion jewelry upcycle and Christmas lanyards. Turns out, there were more ornament inspirations ahead, like the 7th Annual Ornament Hop on Art Bead Scene Studio. A big Christmas bauble and some mistletoe beads from Petrovna Lampwork seemed perfect for the challenge.
Тази година коледното настроение ме обхвана рано с префасониране на масова бижутерия в коледни украшения и тези коледни ланци за очила. Оказа се, че ме очакват още коледни вдъхновения като 7-мия годишен блог-маратон в блога на Art Bead Scene Studio. Една коледна топка и мъниста лампуърк на Жанна Петровна от Petrovna Lampwork ми свършиха чудесна работа.


A Christmas tree wreath ornament with the lampwork mistletoe and faceted acrylic beads. I strung them on a length and a half of memory wire and crisscrossed the ends through the small red acrylic bead, one large transparent acrylic bead and one mistletoe bead on each side. Can be placed on the Christmas tree as is or with a ribbon. Will make a great candle holder decoration, too!
Коледно венче от мънистата с имел и фасетирани акрилни мъниста. Нанизах ги на дължина (диаметър) и половина тел тип мемори и кръстосах двата края през малкото червено акрилно мънисто, през едно прозрачно и едно лампуърк от двете страни. Може направо да се сложи на коледното дърво или с панделка. Също така, става и за коледна украса на свещник.
A large blue Christmas bauble without the cap (=misplaced) - what would you do? I made zigzag bends at one end of the wire, bunched them up and wrapped with the other end. Then I bent the free wire piece parallel to the bunched up piece and squeezed it through the opening. Then I carefully pulled the long piece of wire up (used an awl to press one side of the bunched up wire down) and thus the bunched up piece stood across the opening. I made a wire wrapped loop and pushed through two something lengths of memory wire.
Синя коледна топка без капаче - вие какво бихте направили? Аз извих телта на зигзаг в единия край, притиснах я с пръсти и я увих с дългия край. Поставих дългия край успоредно на увитата тел и така ги промуших през отвора. Внимателно издърпах нагоре свободния край на телта - наложи се да натискам увитата тел с шило от едната страна, докато застане напряко на отвора. Направих примка и промуших през нея малко над две дължини тел тип мемори.


And the best part is that this post turned into a small DIY with some tips and tricks! Please, check out the amazing creations here - you won't be disappointed!
А най-хубавото е, че тази публикация се превърна в "направи си сам" с идейки и начини за изпълнението им! Тук можете да видите и други красоти - няма да останете разочаровани!

04 декември 2017

RozantiQ Jewelry

Всеки творец има нужда да сподели вдъхновението си. Когато започнах този блог на 15.12.2011, нямах представа какво ще се случи в бъдеще, а просто исках да споделям нещата, които правя и нещата, които харесвам. И да се забавлявам! Оказа се, че воденето на блог е колкото забавно, толкова и отговорно, а и подхранва стремежа към развитие, в моя случай в напълно неочаквана посока - започнах да творя бижута. Продавах в малки бутици, посещавах курсове и тази година участвах и в първия си базар. Дори публикувах няколко урочета! Така стигнах до следващата важна стъпка - регистрирах онлайн магазин и страница във фейсбук.
Every artist needs to share the inspiration. When I started this blog on December 15, 2011, I had no idea what to expect in the future, I just wanted to share the things I make and things I like. And have fun! It turns out, blogging is fun but also a responsibility and constantly feeds one's striving to learn new things and evolve, sometimes in unexpected ways - I started designing jewelry. I sold some pieces in small boutiques, took some courses and made it to my first art show this year. I even posted some tutorials! An online store and Facebook page were just another milestone.

Представям ви / May I present to you

 RozantiQJewelry

 

Ето къде можете да видите бижутата ми онлайн / You can find my jewelry here:


Случайна подборка от неща, с които съм особено горда - дизайнът е мой, както и някои ръчноизработени компоненти :)
A random selection of pieces I'm very proud of in no particular order - it's my design and handcrafted elements :)


Какъв по-чудесен повод от този да разиграя подаръче? Ето какво трябва да направите, ако имате желание да играете за висулка от морско стъкло, оплетено с тел:
- да оставите коментар под тази публикация;
- да харесате страницата ми във фейсбук RozantiQ Jewelry (ако вече сте я харесали - брои се);
- да посочите в коментара начин за връзка;
- да надникнете в раздела за колиета от морско стъкло в RozantiQJewelry в Etsy, за да си харесате нещо, ако спечелите;
- и нещо незадължително, но би било приятно - да станете последовател на блога ми.
OK, I'm getting there - it's giveaway time! This is what you have to do in case you'd like to play for a wire woven sea glass pendant:
- leave a comment under this post;
- like my Facebook page RozantiQ Jewelry (it counts if you already have);
- leave your contact details in the comment;
- browse the Sea Glass Necklaces section on RozantiQJewelry on Etsy to pick one in case you win;
- become a blog follower - this is NOT MANDATORY but I would very much appreciate and love it!

Ще избера победителя на 11.12.2017, можете да участвате до полунощ българско време на  10.12.2017.
I will pick the winner on December 11, 2017 and you can enter until midnight EET (Eastern European Time) on December 10, 2017. This giveaway is international.