30 септември 2017

Брошка от тел и морско стъкло - V2.0 / Wire-Woven Sea Glass Brooch - V2.0

Ще бъда кратка. Това е подобрена версия на брошките от тел и морско стъкло (тези и тази) - започнах с двойни парчета тел в основата и направо продължих с оплитането им след като направих паяжината. Този път използвах игла за шапка / шал. Т.к. беше дълга, увих горната част около стъклено мънисто, така хем я подкъсих, хем е по-удобна за хващане.
I'll cut it short - I upgraded my wire woven sea glass brooches (here and here) by starting with double wire pieces and wove them two by two after having made the spider web. This time I used a hat / shawl pin. It was too long so I bent the upper end around a glass bead thus making it both shorter and more comfortable to hold.

Така изглежда от обратната страна.
This is how the back looks.

Ще се възползвам от кратката публикация да наваксам със скиците на таблета - № 8 и 9 с две различни есенни настроения. Не обичам да нося чадър, а вие?
And, to make the short story long 😄, here are # 8 & 9 tablet sketches on two different autumnal moods. I hate umbrellas, what about you?И някои от висулките ми за арт-базара На горния рафт - 7-8 октомври (следващия уикенд), 10.00-19.00 ч. в Дома на архитекта, ул. Кракра 11, София.
And some of the pendants I have made for my first art show, which is next weekend.

23 септември 2017

Гривни с мъниста с широк отвор и кожена корда / Large-Hole Beads and Leather Cord Bracelets How-to

Понякога вдъхновението те връхлита изневиделица и ако това се случи в подходящ момент на подходящо място, можеш да направиш чудеса! И за да не забравиш как си ги направил, добре е да си водиш записки 😃 Точно това правя, когато публикувам своите "нещо като урочета" и днес ще ви разкажа как да изработите красива и необикновена гривна с мъниста с широк отвор и кожени корди като тази на снимката по-долу от миналата година (добре, че от време на време си разглеждам старите албуми!).
Inspiration may strike unexpectedly and if it happens in the right time and place, one can do wonders! And it is a good idea to take notes so that you don't wonder how you made this or that 😃 This is exactly what I am doing by putting together these tutorials (sort of) and today I am going to tell you how to make a beautiful and unusual bracelet with large-hole beads and leather cords like the one in the picture below from last year (revisiting old designs pays off).


Необходими материали:
- мъниста с широк отвор;
- разделители с широк отвор;
- декоративен свързващ елемент (моят е част от комплект закопчалка с кука);
- декоративно копче със столче;
- 2-3 тънки кожени корди (1 мм) в цветовете на мънистата с дължина 1 м;
- халка за закрепване на копчето от по-дебела тел;
- плоски клещи (за отваряне и затваряне на халката);
- клещи-резачки или ножица за рязане на кожената корда;
- моментно лепило или такова за кожа (по желание);
- уроче за кожените разделители;
- хитринка за възли.
Tools and materials:
- large-hole beads;
- large-hole spacers;
- decorative connector (mine came from a hook clasp set);
- decorative shank button;
- two or three thin leather cords (1 mm) in matching colors, one yard each;
- a sturdy jump ring to attach the button;
- flat nose pliers for opening and closing the jump ring;
- scissors or cutting pliers to cut the leather cord;
- instant or leather glue (optional);
- tutorial for the leather knot spacers;
- a handy tip for the knots.


Промушвате кожените корди през единия край на декоративния свързващ елемент и го поставяте по средата. Промушвате краищата през разделителя с широк отвор.
String one end of the decorative connector onto the leather cords and slide it to the middle. String the large-hole spacer through all cords.


Правите възел с една-две от кожените корди и нанизвате едно от мънистата. Продължавате като сменяте цветовете на кожените възли между мънистата.
Make a knot with one or two of the leather cords. String on а large-hole bead. Do this until you use up all the beads, interchanging the colors of the knots.


Кордите, с които правите възлите, стават по-къси, затова ползвайте по-дългите за всеки следващ възел, докато се изравнят. Възлите трябва да са двойни, за да ви стигне тази дължина за гривна ок. 16 см.
The cords you use for the knots will become shorter, so you have to use the longer ones for every next knot until they all become the same length again. I made double knots for a 6" bracelet.


Направете още възли след втория разделител с широк отвор за асиметричен дизайн. Оставете място, колкото да се промуши копчето и направете още един стегнат обикновен възел с всички корди. Добра идея е за него да ползвате подходящо лепило - моментно или за кожа - за по-здраво закопчаване. Отрязвате кожените корди на 1 см от възела.
Make more knots after the last spacer for an asymmetrical look. Leave enough space for the button to go through and make a tight overhand knot with all the cords. It would be a good idea to use glue on this last knot for a safer clasp. Cut off the excess, leaving short ends.


Не се притеснявайте, ако ви останат много малки парченца - можете да си направите пискюл. Закачете декоративното копче за свързващия елемент с халката. Закопчаването става като промушите копчето през кожените корди между последните два възела. Просто и ефектно!
Don't worry about the wastes - you can make a tassel with them! Attach the decorative button to the connector with a jump ring. Push it through the opening between the cords on the other end - this is your clasp. Simple and eye-catching!

В крайна сметка ми досвидя да използвам копчето от снимката с материалите, имам по-добра идея за него. Ако ще правите възлите с отделни парчета корда, започнете с по-малка дължина, отговаряща на размера на гривната плюс 12-тина см за закопчалката и възела (или друга удобна дължина по ваша преценка). 
I didn't end up using that stunning button from the picture with all the materials - I have something else for it in mind. If you're going to make the knots with separate leather pieces, you could start with shorter lengths - the bracelet size plus 6'' for the clasp opening and the last knot (or any length you feel comfortable with).


18 септември 2017

About Sunflower / За слънчогледа

Did you know about sunflower and the Fibonacci sequence? Neither did I but I learned about it and many other intriguing facts about sunflower from the September inspiration on Earrings Everyday blog. But I know I always get excited when driving by a field of sunflowers and want to take a picture (one of millions around the world) 😄  I love decorative sunflowers. I remember the movie Sunflower with Sophia Loren and Marcello Mastroianni 💕 I remember the taste of salad and cooked food from my childhood, when we predominantly used sunflower oil. But the most vivid memory is of us eating salted roasted sunflower seeds everywhere - on the bench in front of the condos, in the circus, the stadium and the streets! Years later, I went to my husband's office and there were five Bulgarians teaching an American guy how to eat sunflower seeds and he was totally clueless - priceless!!! I just found a pictorial how to do it and it is hilarious 😂 Oh, boy, was I inspired!
Знаете ли, че "...подредбата на семената в слънчогледовата пита... изглежда като спирали, извиващи се наляво и надясно. Удивителното е, че ако преброите тези спирали, общият им брой ще бъде число на Фибоначи. Ако разделим спиралите на сочещи наляво и такива, сочещи надясно, ще получим две поредни числа на Фибоначи. Можете да разчетете строежа на спиралите при шишарки, ананас или пък карфиол. Всички те демонстрират Редицата на Фибоначи (източник)". Оказа се, че и други факти за слънчогледите не знам, но знам, че колкото и да е изтъркано, винаги имам желание да снимам слънчогледова нива 😄 Помня как се зарадвах, когато на пазара на цветята се появиха декоративните слънчогледи. Помня "Слънчогледи" (не успях да намеря източник на български) със София Лорен и Марчело Мастрояни 💕 Помня вкуса на салатата с олио, пържените кюфтенца и картофки от детството, но най-вече слънчогледовите семки - на пейката пред блока, в цирка, на стадиона, по улицата!  Помня и как много по-късно влязох в един офис, където петима българи учеха един американец да яде слънчогледови семки и той ама никак не се справяше - незабравимо! Причина да си говорим за това е вдъхновението в блога Earrings Everyday, а то е - слънчогледи.


I made hoops from 1.2 mm stripped copper wire, hammered and oxidized. I added dangles with green and yellow glass beads and attached a bead cap on top. You see them hanging on...
Направих си обръчи от медна тел от кабел 1.2 мм, сплесках ги с чук и ги патинирах. Добавих висулки от стъклени мъниста в жълто и зелено, а отгоре закрепих капаче за мъниста. Виждате ги закачени на...


...a votive I use as earrings display 😉
...декоративна поставка за чаени свещи, която използвам като стойка за обици 😉


Here you can admire the creations of our host Erin and the other participants.
Тук не  пропускайте да се насладите на творенията на автора на блога Ерин и другите участници.

Тhe hoops - I had a different design in mind but it changed on the go.
Ето и обръчите - имах предвид съвсем различен дизайн, но нещата се промениха в ход.

11 септември 2017

Тъмната страна на висулката / The Dark Side of the Pendant

Висулките ми от тел и морско стъкло си имат "тъмна" страна - обратната. Понякога е по-изчистена, но по-често си е съвсем работна. Наскоро успях да направя две двустранни висулки - не ме питайте как, всичко беше импулсивно и като цяло процесът се състоеше от дълго взиране във висулката на някакъв етап от оплитането, после лампичката светва, следва бясно плетене и напасване до следващия блокаж. Тъпото е, че сега, колкото и да се взирам в готовите висулки, не мога да ги повторя. Така че ще се похваля с тях, но се надявам да стигна до някаква методика и обезателно ще я споделя.
My wire woven sea glass pendants have a dark side - the reverse one. Sometimes it looks neat but most often it's quite messy. Recently, I made two double-sided pendants - don't ask me how, everything was on impulse and the process mainly consisted of continuous staring at the pendant ⟹ light bulb ⟹ frantic weaving and wrapping ⟹ staring. It may sound dumb but regardless of how long I stare at them now, I can't repeat the process. I am going to brag about them anyway, hoping to come up with a method and will make sure to share.Другото, с което ще се похваля днес, е първият ми опит за т.н. heady (ще рече едър, с голяма глава, впечатляващ и т.н.) висулки по това видео-уроче, от което почерпих идеята за основата и начините за захващане на многобройните парчета тел, с които се работи. Има доста недостатъци - на места използвах твърде тънка тел, опитът ми да постигна симетрия се провали и крайният резултат няма типичния за тези висулки обем, и това само на пръв поглед. А и има нужда от по-дълго патиниране.
The other thing I am going to brag about today, is my first try with a heady wire pendant based on this video tutorial. I just used the idea for the foundation and the ways to tuck away the numerous wires. There are many flaws visible at first sight - some of the wire I used was too thin, I failed with symmetry and the overall look is not bulky (=heady) enough. And I also need to patina it longer.


Изпитвам смесени чувства към този начин на оплитане, т.к. не се използват изкусни плетки, а обемът се придава от спирали и тел с различен профил, както и с безспорно много сложна конструкция. Но като цяло съм доволна, че се осмелих да опитам, защото на пръв поглед ми се струваше невъзможно да се справя.
To tell the truth, I am not quite sure about heady style, there's too much wrapping (as opposed to intricate weaving), even though the structure is no doubt very complex. But I am overall happy with this venture because I felt quite uncertain at the beginning.

05 септември 2017

Как да си направим брошки от тел и морско стъкло / Wire-Woven Sea Glass Brooches How-to

В момента ми е малко напрегнато, защото се подготвям за участие в Базар за бижута и аксесоари "На горния рафт" и хич не ми беше до урочета. Но нали бях обещала тук, реших да снимам отделните стъпки. 
I am a bit stressed out right now because I am preparing for my first ever jewelry and accessories show and making a tutorial was not on my list. But I had promised you here, so decided to take pictures of the separate steps.


Материали и инструменти:
- парче морско стъкло, моето беше с размери 4 cm;
- 3 парчета бижутерска медна тел с дебелина 0.8 мм и дължина 13 cm за основата;
- бижутерска медна тел за оплитане с дебелина 0.4 мм, като си отрязвам по 1 м, по-удобно е за работа; забелязала съм, че съотношението на дебела/тънка тел е горе-долу 1:6 или 1:8, зависи от гъстотата на оплетката;
- игла за брошки;
- още тел с дебелина 0.8 мм, която добавям към основните парчета;
- клещи-резачи, кръгли клещи, плоски клещи, клещи с гумени накрайници.
Materials and tools:
- a piece of sea glass, mine was 4 cm;
- 3 pieces of 20 GA wire, 13 cm long for the foundation;
- 26 GA weaving wire and I start with a comfortable length of  about 40 inches, cutting more as I need to; I have noticed that the thick / thin wire ratio is 1:6 or even 1:8, depending on the thickness of the weave;
- more 20 GA wire pieces to add to the base ones;
- brooch pin;
- flush cutter, round-nose pliers, flat-nose pliers, nylon jaw pliers.


За основа оплитам паяжина по този начин до размера на стъклото. Иглата за брошки се промушва отвътре навън през оплетката. Следващата стъпка е по желание - може да залепите стъклото за иглата за брошки с горещ силикон или подходящо лепило. На снимките по-долу ще видите и как добавям тел към всеки "лъч" - завивам долния край на спирала и го поставям от вътрешната страна на паяжината.
This is how I weave the foundation to about the size of the glass piece. Push the brooch pin from the inside to the outside of the wire cobweb. The next step is optional - you could glue the sea glass to the brooch pin with a hot glue gun or a strong adhesive (E6000). You can also see how I add wire to each piece by swirling one end into a spiral and placing it inside the cobweb.
Струва ми се, че трябва да поработя върху обратната страна.
The back side is not very pretty, I feel like I need to work on the foundation.


Това е първата завъртулка. Доближих я до съседната тел и използвах по-късото парче, за да увия другите две и да ги застопоря.
Here is the first swirl. I brought it close to the next piece of wire and wrapped the shorter end around the other two pieces to secure them.


Оплетох двете парчета с друга плетка, въпрос на избор.
I wove both pieces together with a different pattern, it's really up to you.


Следва завъртулка до следващото парче.
Another swirl to the next piece.

И отново оплитане.
Weaving, again.


Поредната завъртулка.
Another swirl.


В този момент се усетих, че съм се отнесла и съм пропуснала да снимам добавянето на две парчета тел към следващия "лъч", и то по-дебела, защото 0.8 mm ми свърши. Разбрах и че съм попрекалила с оплитането и брошката се получава претрупана. За съжаление, точно когато искаш да покажеш нещо, понякога не се получава много добре. Затова реших просто да увия с тел останалите два "лъча" и да застопоря окончателно стъклото.
At this point I realized I had got carried away and missed to take a picture of adding two pieces of thicker wire (I had run out of  20 GA wire) to the next piece of the cobweb. I also realized that the brooch was becoming too gaudy. Unfortunately, just when you want to show something, sometimes you fail to do your best. So I decided to just wrap the remaining two pieces of wire and thus close the frame.
Веднага искам да предупредя, че стават тежички и са по-подходящи за есенно-зимния гардероб - дебел пуловер, сако, палто или дънково яке. И ще усещате дъха на морето и вкуса на солена целувка през цялата зима 💙💜
Please, note that they are heavy and more suitable for the autumn & winter wardrobe - a thick sweater, jacket, coat or denim. So that you can smell the sea and feel its salty kisses throughout the winter 💙💜