27 ноември 2019

Колие "Третото око" - разказ в картинки / Third Eye Pendant Pictorial

Днес ще ви покажа снимки от работния процес по създаване на колиета от серията "Третото око" с авторски "галактически" мъниста на PetrovnaLampwork. Ако владеете основни техники и начини на оплитане, едва ли ще е проблем да се възползвате от идеята ми :) Снимките са от изработката на две различни колиета, но принципът е един и същ.
Today, I'm going to show you WIP pics of creating Third Eye pendants with PetrovnaLampwork Galaxy beads. If you have basic wire wrapping and weaving skills, it will hardly be a problem to use my idea :) The pictures are from the making of two different pendants but the principle is the same.


Направих овална рамка от тел и я посплесках с чук, хем да се втвърди, хем да е по-лесно увиването на краищата на телчетата около нея. Направих държача. Оплетох две двойки телчета, първо 2х2, после четирите заедно близо до рамката, като оставих отвор за мънистото. Поставих ги под рамката и отново разделих телчетата от горната страна на 2х2, поставих мънистото в отвора и започнах да увивам около него, за да го застопоря. Следва импровизация :) Да уточня, че измислих този начин специално за кръгли мъниста без дупка (или частично продупчени).
I made an oval wire frame, hammer-hardened it and made the bail. I wove two pairs of wire first 2 by 2 and then all four together closer to the frame, leaving an opening for the bead. Placed them under the frame, separated the four wires on each end 2 by 2 again, put the bead inside and started wrapping around it to fix it in place. Now, improvise! I'd like to emphasize that this method is for non-drilled (or half-drilled) marbles.

По-долу се виждат трите оплетки 2х2 около мънистото - тази в основата и по две отстрани - освен че можете да увиете страничните около рамката и да направите още декоративни "врътки" по рамката, желателно е да увиете и около тях самите в двата края за да пристегнете "гнездото" на мънистото. Използвах тел 0.75 мм за основа и 0.3 мм за увиване.
These pictures show the three 2 by 2 weaves around the bead - the basic one and two more on the sides. Besides creating twists and swirls and wrapping around the frame, you should also wrap around both ends of the bead caging to tighten it. I used 21 Ga basic wire and 28 Ga weaving wire.После добавих още оплетки, за да запълня празното пространство. Също и кристалчета за малко звезден блясък :)
I then added more weaves to fill in the negative space. Also, some tiny crystals to imitate twinkling stars.Вярвам, че виждате и другите възможности - увиване с тел с нанизани ситни или по-големи мъниста или "врътки" с тел без оплитане. Или да добавите още едно по-голямо мънисто като в този по-стар модел на снимката по-долу.
I believe you see all the possibilities - wrapping with seed beads or natural beads on wire or swirls with non-woven wires. Or adding one more bigger bead as in this previous design below.


04 ноември 2019

#четириседмицинещоправене - копчета / #4weeksofmaking - Buttons

Преди осем години не бих си купила копчета без повод. В къщи имахме метална кутия с различни копчета, която помня от малка и винаги намирахме каквото ни трябваше. След това започнах да правя брошки от плат и запасите ми се увеличиха главоломно. Напоследък обаче не ги използвах много и реших да ги раздам на първия базар за годината. Разделих се с повечето от най-хубавите. Напълно бях забравила, че са част от личното ми предизвикателство за 2019 г. Ами сега? Трябваше да се справя с каквото ми беше останало.
Eight years ago I wouldn't have thought of buying buttons unless for a specific purpose. We had a tin of different buttons at home from the time I was a kid and always found what we needed in it. Then I started making fabric brooches and suddenly accumulated a button stash. I scarcely used any lately and decided to offer them up for grabs at the first craft show this year. Most of my beautiful buttons were gone. I completely forgot they were supposed to be part of my 2019 personal challenge. Oops! I had to cope with what was left.


Първоначално нямах намерение да включвам бижута в това предизвикателство, т.к. идеята беше да се разсейвам с други творчески проекти. Но как да устоиш на всички възможности, които предлагат копчетата :)
At first I had no intention of making jewelry for this challenge because the very purpose was to dive into other creative projects. But buttons are so versatile :)

1. Есенни гривни с копчета като закопчалка.
1. Autumnal bracelets with buttons as closure.2. Закопчалки от тел и копчета - вече съм споделяла това видео-уроче, но си заслужава да се види отново. А ето и закопчалките, които направих.
2. Wire and button clasps - I have shared this video tutorial before but it deserves a second mention. Here are the clasps I made.
Тази с голямото кожено копче направо плачеше за гривна :)
The one with the big leather button was dying to become a bracelet focal :)
3. И този проект е свързан с бижута - сещате ли се за гривните ми от тръбички пейот с цветчета от мъниста? Можете да пришиете копчета вместо цветчета. Подсказка - най-добре е това да стане преди да затворите тръбичката :)
3. The next project is about jewelry again - do you recall my peyote tubes bracelets with beaded flowers? You could sew on buttons instead of flowers. Just a tip - do it before you close the tube :)
4. Коледна картичка с цветни лепенки и елхичка от копчета. В предишния й вариант (опа, издадох се, че проектът не е нов) бях зашила копчетата с червен конец и бях добавила копче за коледна звезда. Сега съм ги закрепила с лепящи точки. Имам ги от години и ги използвам за първи път. Все пак идеята не беше да се повтарям, нали?
4. Christmas card with washi tapes and button tree. In its previous variant (oops, now you know it's not a new project) I had sewed on the buttons with red thread and had added a colorful one on top for the star. Now I used glue dots. I've had them for ages and had never used them before. After all, the idea was to make something new, right?


И така, отметнах първото предизвикателство, остават още три :)
One challenge down, three more to go :)