25 май 2015

Оплитане с тел - опити и грешки / Wire Weaving Trials and Errors

Първият ми опит за оплитане на тел за "обков" на висулка  беше доста жалък - получи се неравно и неравномерно стегнато, освен че не бях преценила правилно широчината. Все пак го довърших, за да усетя напрежението на материала. След което разглобих всичко и се опитах да спася поне една що-годе прилично изглеждаща част. Този път сгафих на държача, та импровизирах. Ето какво се получи:
My first trial to wireweave a pendant was pathetic - basically, I couldn't keep the tension or make the weaving wide enough to bezel the pendant. Anyway, I finished it, sort of, just to feel how the wire behaved. Then I dismantled everything and tried to save at least one more or less good part of it. This time I did wrong with the bail, so I improvised. Here is the result:


01.06.2015 P.S. - тук можете да видите какво направих с тази висулка :)
June 1, 2015 P.S. - you can see what I made with this pendant here :)

Затвърждавам наученото на един кратък курс за работа с уреда за навиване на тел Coiling Gizmo - като интересните мъниста в средата, например; пробвах да направя овални мъниста от цилиндричните, които се получават с уреда и си направих разделители от парчета тел, които иначе бих изхвърлила (като "пружинката" вдясно).
I've been practicing the wire beads I learned to make at a short Coiling Gizmo course like the fancy ones in the middle; I tried to make barrel beads from the cylinder beads you get with the Gizmo and made spacers from pieces of wire that I would have tossed otherwise (like the coil to the left).Това е нарочно неясна снимка на нещо, по което работя в момента. Още не съм решила как и кога да покажа този проект. Надявам се решението да си дойде от само себе си - било то осъзнато или под напора на изтичащите срокове :)
This is a teaser picture of something I'm working on right now. I have not decided when and how to show this project. I hope the decision makes an appearance before too long, be it conscious or dictated by deadlines :)


P.S. 29.06.2015 - ето какво се получи
P.S. June 29, 2015 - here is what I made

16 май 2015

Coiled Wire Hook Bail Tutorial / Държач-кука от увита тел - уроче

Are you looking for the Bead Peeps Swap'n'Hop reveal?

Нека ви покажа как си направих държач-кука от увита тел - идеята беше да може да се сменят висулките. Необичайно е, но ми се наложи, защото имах две висулки и една верижка и ми трябваше универсален държач. Тук можете да видите какво имам предвид.
Let me show you how to make a coiled wire hook bail - the idea is to alternate the pendants. I know it's uncommon but I had two pendants and one chain so I needed a universal bail. You can see what I mean here.

Започнах по това уроче с около 25 см тел с дебелина 0.8 мм, прегънах я, за да определя средата и започнах да увивам по-тънка тел (0.4 мм) в единия край (по-лесно е, отколкото в средата). Дължината на навивката беше 2 см. На този и на следващия етап навивах тънката тел направо от макарата.
I started with 10 inches of 20 gauge wire, slightly bent it in half to mark the center and started coiling a thinner 26 gauge wire at one end (it's easier than starting in the middle). I made the coil about an inch long. I was working directly from the spool at this and the following stage. Here is the tutorial I followed.
Плъзнах навивката към средата на дебелата тел и прегънах на две, като притиснах леко с плоски клещи. Отрязах по-късия край на тънката тел и продължих с оплетка, пак направо от макарата. Дължината на оплетката в случая беше 2 см.
I moved the coil towards the center of the thicker piece of wire and bent in half, slightly pressing with flat/chain nose pliers, cut off the shorter end of the thin wire and continued with wire weaving, again, directly from the spool. The length of the weaving was 0.8 in. 


Това е моментът, в който ми се наложи да импровизирам. Куката може да бъде завършена с държач за корда или верижка, но аз бях направила елементи във формата на подкова за верижката и ми трябваше друго решение. Увих дебелата тел около един маркер, като двата края кръстосах там, където завършва оплетката. Отрязах тънката тел от макарата - около 1.2 м.
At that moment, I had to improvise. The hook could be finished with a bail for a cord or chain but I had made horse shoe elements for the chain and needed a different solution. I wrapped both ends of the thicker wire around a marker so they met and crossed just above the end of the wire woven section. I cut about 50 inches of the thin wire from the spool.Започнах да увивам тънката тел около така получения двоен кръг. По-лесно е да побутвате с пръст телта през отвора, отколкото да държите края на телта (като игла с конец), а и така тя не се оплита. Стигнах до другия край, увих малко тел около основата, притиснах с плоските клещи и отрязах. Навих краищата на дебелата тел на спирали до самия кръг и притиснах и тях. Оформих куката с клещи за държачи (става и с кръгли).
I started coiling it around the double-wire circle. It's better to push the wire through the opening with your finger rather than hold it like a needle and thread. When I reached the other end, I wrapped the thin wire around the base a couple of times and cut it. Then I twisted the two wire ends into spirals and bent the hook with bail-forming pliers (you could use round-nose pliers).
Трябва да прецените, дали държачът на самата висулката е достатъчно голям, за да се наниже на куката. Ако не ви трябва такъв държач, става за закопчалка. Дължината е около 3 см. Има поле за импровизации - направих си още и когато дойде време да ви ги покажа, направо няма да познаете прототипа :)
The original bail of the pendant has to be large enough to hang on the hook. If you don't need a bail like this, it can make a good clasp. This one came out about 1.1 inches. There's room to improvise - I made some more and when the time comes to show them, you will hardly recognize the prototype :)


11 май 2015

Мъниста тагуа и увиване с тел / Tagua Beads & Coiling Weekend

Are you looking for the Bead Peeps Swap'n'Hop reveal?

Какво е общото между двете ли? Това, че са ми подарък. Преди време спечелих подаръче от Ecuadorian Hands, което се разиграваше в блога на The Beading Gem (моите благодарности към тях!) - мъниста на стойност $60 от южноамериканската палма tagua (тагуа) - научното й наименование се превежда като "растителна слонова кост". Материалът се счита за добър заместител на слоновата кост (по твърдост) и се използва за изработка на бижута и декоративни предмети. Вижте какви прекрасни цветове, а втората снимка дава идея за количеството!
Here is what's in common between them - both are a gift. Some time ago I won a giveaway from Ecuadorian Hands on The Beading Gem's blog (Thank you both!)  - tagua beads for the value of $60. The fruits of the Tagua palm are used for making jewelry and decorative items and are known as "plant ivory", a popular substitute for (elephant) ivory. The first picture shows the gorgeous colors and shapes and the second - the generous quantity!По същото време получих и още един подарък от моята приятелка Лили - уред за навиване на тел (Coiling Gizmo).  Оплаках й се как ме болят пръстите от увиване на тел на ръка и тя се смили над мен и ми подари предвидливо закупения отрано подарък за рождения ми ден, който е след повече от два месеца! И сега малко съм се побъркала на тема навиване и правене на разнообразни мъниста от тел. Вижте "кравайчето" на втората снимка, не е ли готино?
At about the same time I got an early birthday present from my friend Lily - a Coiling Gizmo! I complained about my swollen and hurting fingers from wire coiling and she mercifully gave me the gift she had thoughtfully bought in advance!  And now I am in the middle of a coiling frenzy, making all kinds of coils and coiled beads. Look at the "donut" assemblage in the second picture - cute, isn't it?
Тези подаръци хем ме вдъхновиха, хем разконцентрираха - толкова много неща искам да направя с тях, а имам твърде малко време, защото работя по една специална измишльотина, с която може би ще участвам в един конкурс... и още нещо. Или само "още нещо". Дори и аз не знам още :)
These gifts both inspired and distracted me - I want to make so many things but have little time because I'm working on something special for a competition... and something else. Or may be just "something else". Even I don't know yet :)

02 май 2015

Let's Go Hopping! / 3-2-1: Старт!

It's a warm day and the light Aegean sea wind stirs the olive leaves. I'm sitting with half-closed eyes against the sun and my body fills up with laziness. We're in Greece for an extended weekend right now. I will indulge in well deserved carefree state of mind as I've just posted this - April was very hectic (not a single free weekend) and I had to create in snatches.  I'm talking about the Bead Peeps Swap'N'Hop and my partner Shalini Austin.
Денят е топъл, леко подухва морски ветрец и раздвижва листата на маслиновите дървета. Примижавам срещу слънцето и се изпълвам с мързел. Тези дни ще се отдам на заслужено безгрижие, особено след като натиснах бутона "Публикуване" - април беше доста шеметен (нито един свободен уикенд) и творях на пресекулки. Подсещам за какво иде реч - размяната на мъниста и партньора ми Шалини Остин.


I started with the two pendants, yes, both of them. Last year I made a necklace with three pieces of interchangeable cording. This time it is one chain and I can alternate the unique pendants, made by Shalini. I made a coiled wire hook bail (tutorial & tutorial) but slightly modified it to attach the horse shoe elements (tutorial) of the chain. Making neat wire coils and several identical elements was a real challenge. I added wire wrapped circles with agate chips and finished the chain with beaded links.
Започвам с двете висулки. Да, и с двете. Миналата година направих колие с три сменяеми верижки/корди. Този път - една верижка, на която мога да сменям уникалните висулки от Шалини. Направих кука от увита тел по това и това уроче, но видоизменена, за да има къде да се закачи верижката, елементите за която във формата на подкова направих по това уроче. То си беше истинско предизвикателство да станат еднакви. Добавих увити с тел халки с нанизан чипс от ахат и завърших верижката с мъниста ахат на игли с ушенца. 


A pair of earrings with wire wrapped beads - here is the tutorial for the coiled wire wrapped bead and here - for the wire wrapped coin beads.
Чифт обици с мъниста и увита тел - това е едното уроче, ето и другото.

I combined the handmade chain and gorgeous toggle in a bracelet and also made another bracelet with the penny coin, leftover horse shoe elements, some beaded links and a coiled wire hook. They look good worn together :)
Направих гривна от разкошната закопчалка и интересната верижка, изработени от Шалини. И още една с продупченото пени, останалите елементи във формата на подкова, мъниста на игли с ушенца и закопчалка-кука от тел. Изглеждат добре двете заедно на ръката :)And now, let the hop begin! I tried to make this post as short as possible as we want to visit about 200 blogs to check out the artistry of the other participants (here is the list). It's a bit link-heavy, because I'm still learning. Thank you, Linda, for the opportunity and thank you, Shalini, for sparkling my creativity with your amazing creations! I am working on a separate post about how I made the coiled wire hook bail. And now, check out what Shalini made.
Постарах се публикацията ми да е по-кратка - около 200 участници трябва да са публикували вдъхновенията си днес, когато стартира и обиколката на всички блогове (тук ще намерите списък на участниците). Ако посочените връзки ви идват вповече, не забравяйте, че още се уча. Благодарна съм на Линда за шанса да участвам и на Шалини за това, че запали нова творческа искрица в мен! По-нататък ще ви покажа как направих куката-държач. Предлагам да видите и какво е сътворила Шалини.

*****
Just to remind you what I got from Shalini - I used up all the elements and most of the beads and even added some beads from my stash.
Да ви припомня какво получих от Шалини - успях да използвам всички елементи и почти всички мъниста, като дори добавих мъниста от моите запаси.