24 април 2019

Премяна за закопчалка / Dress Your Clasp

Бях много нещастна, когато разбрах, че съм алергична към неблагородни метали и сплави и не мога да нося масова бижутерия. Проблема с обиците реших лесно - имам сребърни бъбрековидни кукички и сменям висулките. По-сериозен е въпросът със закопчалките. Отдавна смятах да пробвам тази идея, предназначена за магнитни закопчалки с цилиндрична форма - закопчалката се покрива с тръбичка от мъниста с плетка пейот. Експериментирах със закопчалка тип щипка 10 mm. Използвах мъниста прециоза орнела 11/0. Установих, че при 11 реда се постига оптимален отвор - тръбичката не се изхлузва, но трябва да се намества внимателно с леко въртеливо движение.
I was very unhappy when I found out I was allergic to non-precious metals  and alloys and cannot wear fashion jewelry. The solution for dangle earrings was to get 925 sterling silver kidney ear wires and change the dangles. Clasps are a different story. I've been planning to try this idea, intended for cylinder magnet clasps - covering them with beaded peyote tube. I decided to experiment with 10 mm lobster clasp. I used Preciosa Ornela 11/0 seed beads, 11 rows for an optimal opening so that the tube won't slide off. You can put it on and off the clasp by gently turning and pushing at the same time.
Надявам се публикацията да е от полза за някого :) Естествено, тръбичката може да се направи и с по-големи мъниста, и по-дълга, използвайте фантазията си! А в това видео ще намерите още много съвети за красиви закопчалки!
I hope this was helpful :) Of course, the tube could be longer and/or made of larger beads, just use your imagination! You can find even more beautiful ideas in this video!

Макар да не обичам да използвам блога си като витрина, често се възползвам от кратките публикации, за да покажа нови бижута :)
Even though I don't like using my blog as a shopping window, I always make the most of short posts by showing off new designs :)
15 април 2019

Направи си сам кутийки от тел / Wire Wrapped Cages DIY

Тук бях обещала да покажа как правя висулки от тел във формата на кутийки. Както обикновено, не се спирам на базовите техники, тях можете да научите от YouTube.
I had promised to show how I make wire cage dangles here. As usual, I do not discuss basic techniques that you can learn on YouTube.

Кутийка от тел с ушенце
Wire Wrapped Cage with a loop


Материали*:
- две телчета 0.8 мм с дължина 9 cm (използвайте твърда тел)
- тел 0.3 мм с дължина около или малко повече от 3 m
- мъниста, които да се поберат в кутийката
- клещи-резачки
- кръглоусти клещи или клещи за правене на държачи
- клещи с пластмасови накрайници
- плоски клещи
Materials*:
- two pieces 0.8 or 1.0 mm hard wire, 9 cm
- one piece of  0.3 wire, about 3+ m
- beads that would fit in the cage
- flush cutters
- round nose pliers or bail making pliers
- nylon jaw pliers
- chain nose pliers

*Телта за основата трябва да е минимум 0.8, а за увиване може да ползвате и 0.4 mm. Различните дебелини дават различни резултати.
*The basic wire should be at least 0.8 mm and the weaving wire may be 0.4 mm. Different gauges produce different results.

Отрежете 10 см тел 0.8 мм. Направете ушенце посредата, това ще скъси парчето с около сантиметър. Отрежете второ парче тел с дължината на първото.
Cut 10 cm of 0.8 mm wire. Make a loop in the middle, this will make the piece about 9 cm. Cut another piece of the same length.


Поставете ги на кръст и започнете да плетете с тънката тел паяжина по това уроче. Телта минава от външната страна на кутийката. За да станат кутийките еднакви, е важно в основата броят на редовете да е един и същ. Прегънете четирите телчета нагоре под прав ъгъл и продължете да плетете. За да се вижда по-добре мънистото, плетката трябва да е по-рехава, т.е. увивайте по 2 или 3 пъти около всеки лъч до около 2 см преди края.
Cross the two pieces and start weaving a cobweb with the thinner wire. The weaving wire should be on the outside of the cage. If you want your cages to be uniform, wrap the base with the same amount of rows. Bend the base wire pieces up at a right angle and continue weaving until about 2 cm from the top ends.


Отрежете тънката тел. Завийте краищата на спирали и ги прегънете върху отвора, като преди това поставите в клетката избраното мънисто. Честито, имате си висулка кутийка от тел! Ако искате да закачите кутийките една към друга, прегънете единия край по диагонала на отвора и направете ушенце. 
Cut off the weaving wire. Twist the wire ends into spirals and bend them onto the opening after having placed the bead inside. If you'd like to attach the cages to one another, bend one end over the cage opening on the diagonal and make a loop.Кутийка от тел с две ушенца / Wire wrapped cage with two loops


Кутийка от тел с едно ушенце (висулка) / Wire wrapped cage with one loop (dangle)


Колие "Морска пяна" с кутийките от урочето, мъниста кварц и обработено (т.е. огладено и лъснато) морско стъкло:
Sea Foam Necklace with wire wrapped cages from this tutorial, quartz beads and processed (i.e. smoothed down and polished) sea glass:


Ето и две от по-старите ми колиета с кутийки-висулки:
Here are two of my older necklaces with wire wrapped cages used as dangles:

Имам и идея за кутийки от тел за нанизване, очаквайте включване! Ако сте посещавали блога и преди, знаете, че първата такава кутийка направих, вдъхновена от обемните бижута от тел на Кати Фрей.
Right now I'm working on wire wrapped boxes for stringing, so stay tuned! If you have read this blog before, you know that I first made a similar wire cage, inspired by Kathy Frey's dimensional wire wrapped jewelry.

07 април 2019

Celebrate Spring / Празник на пролетта

My package for the Bead Peeps Swap N Hop got lost or, hopefully, terribly delayed :) Last year, one of the participants didn't get her package but she didn't give up and posted jewelry made with beads from her stash! I'm sorry I forget her name as she inspired me to do the same! I was planning to make a series of flower themed jewelry to celebrate spring anyway.
Пратката ми за международната размяна на мъниста Bead Peeps Swap N Hop или се е загубила, или просто се е забавила, надявам се :) Това се случи и на една от участничките миналата година, но въпреки това тя направи и публикува бижута с мъниста от своите запаси. Съжалявам, че не помня името й, защото ме вдъхнови и аз да постъпя така! И без това планирах серия от бижута на тема "цветя" за подобаващо посрещане на пролетта.

In my first necklace, I used a lampwork daffodil by PetrovnaLampwork, silver plated and aluminum wire and a crystal bead.
Първото колие е с авторско мънисто на PetrovnaLampwork, посребрена и алуминива тел и кристалче.No art bead in the second necklace - the focal is washi decoupage on wood, wire wrapping is simple to show off the pattern and the cord is decorated with beaded flowers - a true mixed media piece! Look out for more of these - Palm Sunday is coming!
Второто колие не е с авторско мънисто - централната висулка е декупаж с ръчно правена японска хартия върху дървена плочка, увиването с тел е скромно, за да изпъкне мотивът, а кордата е украсена с направени от мен цветчета от мъниста - истинска смесица от различни техники и материали! Очаквайте още колиета от тази серия - иде Цветница!This year, my partner was Shaiha Williams and this is her blog. I'm always curious about my partner because I've often met them online before - I've read her blog and come across her name in our Facebook group :) And the person who keeps us connected is Linda Anderson and you can find links to all the participants on her blog :)
Моят партньор тази година - Shaiha Williams и блога й. А в блога на Линда Андерсън - организатор на събитието, има връзки към всички участници :)