08 октомври 2018

Базар № 3 / Craft Show Third Edition

Ще бъда кратка, но ще споделя много важно откритие - базарите са непредвидими! Този път бях направила много повече неща, мястото беше перфектно - в центъра на София, навън едно циганско лято, но продажбите бяха малко. И не само за мен, някои от съседите ми също се оплакваха. Но както каза една от тях, тези участия са инвестиция в самата мен - получих още харесвания на страницата си, много харесвания на живо, една от постоянните ми клиентки ми донесе морско стъкло и миди от Австралия, съседите ми пък с удоволствие ми връчиха морско стъкло, което са събирали, но не са му намерили приложение :) А и ще имам какво да добавя в магазина си в Etsy, който бях пренебрегнала напоследък. Нали знаете, всяко зло - за добро :) Можете да прочетете за предишните ми участия тук. А ето и някои от новите бижута.
This is going to be a short post but I'll share some valuable information - craft shows are unpredictable! I had made a lot more pieces than for the previous ones, the location was perfect - downtown, so was the weather, it's Indian summer here but sales were low. And it wasn't just me, some of my neighbors complained, too. But like one of them said, I'm investing in myself - I got more Facebook page likes, lots of compliments, one of my recurrent customers brought me sea glass and shells from Australia and my neighbors happily handed me sea glass they had collected but found no use for :) And I have lots of pieces to list in my Etsy shop that was neglected lately! So, on a positive note, this craft show was a blessing in disguise :) You can read about my past experience here. And below is some of my new jewelry.Тези двете се продадоха веднага (а на едната дори нямам свястна снимка). Дизайнът е нов и бях принудена да го измисля. Случва се, когато имаш неудачни проекти с оплитане и счупени мъниста лампуърк :) Някой ден ще разкажа как ги направих.
These two pieces sold right away (and I don't even have a decent picture of one of them). It's a new design I was forced to come up with. It happens when you have failed wire weaving projects and broken lampwork, you know :) Some day I'm going to tell you how I made them.Висулка с морско стъкло от серията "Кукерски маски"
Another sea glass Kukeri mask pendant


Висулка от серията "не знам как я направих", оплетката е богата и интересна, същевременно се вижда достатъчно от красивото стъкло.
A sea glass pendant of the i-don't-know-how-i-made-it series, the wire weaving is ample and intricate, at the same time the beautiful glass is not completely covered.


Малко, но изключително плътно и красиво парче морско стъкло, оплетено по един по-различен, но не по-малко интересен начин.
A small but thick piece of sea glass, wrapped in a slightly different but nonetheless beautiful way.


За разнообразие бях оплела и няколко естествени камъка, като тази ахатова друза, например.
I had also wrapped several natural stones like this druzy agate.
Тази висулка е вторият ми опит в стил "heady" - доста далече е от истински обемните висулки, които съм виждала, но постепенно сама научавам някои похвати :) Продадена!
This pendant is another try on heady wire wrapping - it's far from the real heady style but I'm gradually learning some tricks by myself :) It sold!


Направих и някои по-специални брошки.
I also made some fancy brooches.Струваше си да видим и храм-паметника "Свети Александър Невски" на здрачаване.
The sight of the Alexander Nevsky Cathedral against the twilight sky was well worth it!