29 август 2017

Bugs! Eww! / Бррррръмбари!

I hate insects, especially the stinging ones. But when I was a kid, I played with a variety of critters, including lizards, frogs, worms and... bugs. One day we found a big stag beetle and left it under a large plastic truck for the night. To our disappointment and surprise, it was gone in the morning! I have even more interesting stories to tell but... not today. Today I am going to show you two pendants with Swarovski elements and silver plated wire that I made for the August 2017 Inspiration for the Honey Do List with... bugs.
Определено не си падам по насекоми, особено жилещи. Но като деца сме си играли с какви ли не твари - гущери, жаби, червеи и... бръмбари. Веднъж бяхме хванали грамаден бръмбар-рогач и го оставихме покрит под един голям пластмасов камион за през нощта. За наше огромно разочарование и изненада, на сутринта установихме, че е избягал! Имам и други доста по-интересни истории, но за това - друг път. А днес ще ви покажа висулки с елементи Сваровски и посребрена тел, които направих за поредното предизвикателство по снимка от този блог с... бръмбари.I am pretty happy with these free style wire wrapped pendants, even though it wasn't my intention to concentrate on the beetles 😃
Харесвам резултата от свободното моделиране с тел, макар и първоначално да нямах намерение да се концентрирам само върху бръмбарите 😃


You can see the creations of our host Sarajo and the other participants here.
Тук можете да видите какво са сътворили домакинята на предизвикателството Сарахо и другите участници.

26 август 2017

Dance the Night Away / Танци до зори

The August 2017 Monthly Challenge on Art Bead Scene Studio is the illustration Twelve Dancing Princesses by the Danish artist Kay Nielsen. Apart from the fact that it is a rather gruesome story of betrayal (by the spy guard), fun deprivation for the rest of princesses' lives and forced marriage (I am not kidding, I hated the Grimm Brothers tales even though I often re-read them as a kid), the illustration is a beautiful piece of art! Here is my design - earrings with DryGulch lampwork head pins and MyGlassLampwork beads.
Предизвикателството на Art Bead Scene Studio за август 2017 е по илюстрацията на датския художник Кай Нилсен "Дванадесет танцуващи принцеси". Въпреки ужасната история за предателство (от страна на пазача и кандидат-жених), лишаване на принцесите от забавления до края на живота им и насилствено омъжване (не се шегувам, мразех приказките на Братя Грим като дете, въпреки че съм ги препрочитала многократно), илюстрацията е едно малко произведение на изкуството! Сътворих обици с пирончета с главички лампуърк на DryGulch и разделители лампуърк на MyGlassLampwork.

The close up reveals a mix of colors as if the princesses dance so fast that all you can see is colors, the shape echoes the dresses, while the color and pattern of the lampwork spacers remind of the trees in the illustration. I used a tiny bronze bead cap and a faceted rondelle smokey quartz spacer and Czech glass bead for added elegance. Sterling silver earwires looked appropriate for the occasion.
Близкият план разкрива смесица от цветове, като че ли само това можем да видим от вихрения танц на принцесите, формата напомня за роклите им, а мотивите на разделителите лампуърк  - за дърветата от илюстрацията. Използвах малко капаче в цвят бронз и добавих фасетирано мънисто ронделе от опушен кварц и малко чешко стъклено мънисто за повече изтънченост. Кукичките за обици са от сребро проба 925.


12 август 2017

Да го изхвърля или не? / Trash It or Keep It?

Как се справяте с несполучливите проекти? Обикновено се опитвам да спася отделни оплетени парчета и да ги използвам, както в това колие. Наскоро преживях пълен провал с почти готова рамка за висулка и реших да я изхвърля, но преди това ядно я смачках с пръсти.  Прощалният поглед обаче установи, че от едната страна са се оформили два отвора, които бих могла да запълня с морско стъкло. Така и направих, като преди това ги увих с тел 0.4 mm, а краищата закрепих около различни части на смачканата висулка. Едното парче беше малко по-голямо и това наложи допълнително увиване с оплетка от друг шкартиран проект. Резултата ще видите по-долу - дотук не бях снимала, защото кой ти очакваше такова нещо!
What do you do with failed projects? Usually, I try to salvage longer woven pieces and use them as in this necklace. However, recently I experienced a total fiasco with an almost ready wire woven frame and decided to trash it, fiercely squishing it with my fingers. The farewell glance, however, revealed two openings that could accommodate sea glass. I wrapped two pieces of sea glass with 0.4 mm wire, placed them into the openings and wrapped the ends around different parts of the pendant. One of the pieces was a tad larger and more wire weaving was added (salvaged from an old discarded project). Here is the result - I didn't take any "before" photos because who would even think this was going to happen!

 

По-импровизирано от това - здраве му кажи! Затова се спрях на кожена корда, по-точно четири тънки кожени корди, небрежно преплетени и с възли, с които се справих доста по-успешно от друг път, благодарение на тази рационализация.
It couldn't get more improvised than that! That's why I chose to make a tangled  leather cord, four thin cords, to be precise. I did much better with the knotting thanks to this great tip.

Току-що се сетих, че не съм си публикувала рисунката за юли (No. 7) - благодарение на това уроче, но на таблета:
I just realized I hadn't posted the sketch on my tablet software for July (#7) - thanks to this video tutorial: