28 февруари 2017

All We Need is Love / Всичко е любов

On a cold winter day, I was shopping in a small food store. There was an old woman in front of me at the counter, looking very neglected - uncombed, with ragged clothes twice her size, wearing slippers with several pairs of socks and with a cane. She bought a 1.5 l bottle of beer (!), a 0.2 l (!) mint alcohol drink and chips "for the kid" (a grandchild, I guess), took very long to pay and fit everything into a bag that had seen better times, probably in the past century, and just when she was about to leave, she turned back and said: "Oh, I forgot the most important thing - a posy of parsley!" I am so sorry I can't tell this story to my late mother. She enjoyed laughing at herself and finding humor in any situation. Her best friend had Alzheimer's in her last years and didn't remember my mother's name but she knew she loved her deeply. Last time they met, she told her: "I will remember you a-a-all my life" and they were in their 80s! My mother used to joke about it with loving humor. They both had gone through hardships, illnesses and loss of loved ones but with love and laughter along the way. Enters Jenny Davies-Reazor, her fascinating story of the Kintsugi technique and her tale and giveaway of some scarred but beautifully healing heart pendants, one of which I was lucky and honored to win.
Един зимен ден пазарувах в малко квартално магазинче. Пред мен стоеше възрастна жена, от тези, на които им личи, че за тях никой не се грижи (невчесана, с дупки по твърде големите и захабени дрехи, нахлузила чехли с няколко чифта чорапи, с бастунче - да ти се скъса сърцето). Купи си двулитрова бутилка бира, малка бутилка алкохолна мента и солетки "за детето" (най-вероятно, правнук), дълго и бавно плащаше и прибираше нещата в една вехта чанта и а-ха да си тръгне, върна се и каза: "А-а-а, най-важното щях да забравя - връзка магданоз!" Съжалявам, че вече не мога да разкажа тази история на майка си. Тя обичаше да се шегува със себе си и да намира смешното във всяка житейска ситуация. Най-добрата й приятелка страдаше от Алцхаймер през последните години от живота си и не си спомняше името на майка ми, но явно някъде дълбоко в съзнанието си знаеше коя е, защото при последното им виждане й каза, че много я обича и "ще я помни ця-я-ял живот" - а им оставаше толкова малко! Майка ми се шегуваше с тази реплика и винаги го правеше с много обич! Двете бяха преминали през трудности, болести и загуба на любими хора, но пътят им е бил изпълнен с обич и смях. И стигаме до Jenny Davies-Reazor, занимателния й разказ за техниката кинцуги и историята на няколко сърца с красиви белези, едно от които имах късмета и честта да спечеля.My necklace is about the eternal spiral of life, its ups and downs and how beauty flourishes from love. I didn't go overboard with colors as it was important to show that the heart remains true to itself. I used tiny lapis lazuli drops and Czech glass beads and totally improvised with the wire weaving.
Моето колие разказва за вечната спирала на живота, победите и пораженията и как от любовта се ражда красотата. Изкушавах се да включа повече цветове, но беше важно да покажа, че сърцето остава вярно на себе си. Използвах мъниста лапис лазули във формата на капка и чешко стъкло и тотално импровизирах с оплитането с тел.

Check out the other February Component of the Month creations (some links may not be active until the end of the day):
Ето и интерпретациите на останалите участници (възможно е някои връзки да бъдат активни едва в края на деня):

Guests:
Rosantia Petkova  -> you are here / това съм аз
Art Elements team: 

26 февруари 2017

Бижу-хамелеон / A Chameleon Piece of Jewelry

Имах едно парче тел с примки по цялата дължина, направени с кръглите клещи, и няколко идеи за него, които не проработиха.  Бях го оставила на работната си маса да ми вади очите (доста ефикасен мазохистичен подход). Един ден го извих на зигзаг, извадих необработени и кръгли мъниста флуорит, перли и кристали и започнах да ги увивам с тел в образувалите се отвори. Получи се доста гъвкаво и това ми даде идеята за бижу-хамелеон - колие и брошка. Кордата/верижката е с две закопчалки и се сваля изцяло, получената брошка се прикрепва с игла за шал или шапка.
There was this piece of wire with loops along its length and several ideas for it that didn't work. I had left it on my working table as a thorn in my side (masochistic but efficient). One day I curved it in a zigzag fashion, pulled out raw and round fluorite beads, pearls and crystals and started fixing them with wire. The final piece came out very flexible and this gave me the idea for a chameleon necklace-brooch piece. With hooks on both ends, the chain easily goes off and the piece becomes a brooch that can be attached to the garment with a shawl pin.03 февруари 2017

My Beady Partners / Другарчета в игрите с мъниста

I have participated in several bead exchange challenges already and it just occurred to me that I should've shown here the pieces my partners made with the beady goodies I sent them. That's exactly what I'm going to do today.
Вече съм участвала в няколко международни размени на мъниста и се чудя как не съм се сетила по-рано да публикувам тук творенията на партньорите си с елементите, които съм избрала за тях. Днес смятам да поправя този пропуск.


My partner was / Партнираше ми Silvia Sernicola (blog & Etsy store)


If you wonder how I got interested in seed beading, this must have been it 😊
Ако се чудите откъде е интересът ми към плетенето с мъниста, сега вече сигурно ви е ясно 😊

Let's Go Hopping! / 3-2-1: Старт!

My partner was / Партнираше ми  Shalini Austin

I can't find the post on her brand new site right now but here is the picture of  her design with a piece of sea glass I had sent her and this is how I caught the wire weaving bug 😊
В момента не мога да открия публикацията в напълно новия й сайт, но ще ви покажа снимката, заради която се запалих по оплитането с тел - бях й изпратила парче морско стъкло и ето какво направи тя с него 😊


Inspired By A Stranger / Вдъхновение от непозната

My partner was / Партнираше ми Robin Showstack (and on Facebook)

It turned out I had pinned some of her designs earlier! Thanks to Robin I tried flame coloring copper! 
Оказа се, че съм си запазила в Пинтерест някои от нейните творения още отпреди партньорството ни! Благодарение на нея се заинтересувах от оцветяване на медни елементи с горелка!I already know who is going to be my partner in the 2017 Swap'n'Hop, look out for the post 😊
Вече знам кой ще е партньорът ми в поредната размяна на мъниста Swap'n'Hop, а и вие скоро ще разберете 😊