24 февруари 2021

Прекрасният лабрадорит / Beautiful Labradorite

Решила съм вече да работя и с по-скъпи камъни, досега съм го правила само по поръчка. Помните ли двата лабрадорита от публикацията ми за февруарските работни проекти? Превърнаха се в уникално красиви фрапантни колиета, поне според моето скромно мнение :) Едното го грабнаха на мига. Не знам дали ще ми повярвате, но предпочитам да имам повече време да се порадвам на бижутата си, особено на някои от тях :)
I decided to start adding more expensive stones to my repertoire. So far, I've used them only in custom made pieces. Do you remember the two labradorite stones from the post on February projects? They turned into beautiful statement pieces, at least in my humble opinion :)  One of them was snatched by a customer right away. Believe me or not, I hate it when I don't have enough time to enjoy a piece :)За първия използвах готовата рамка от връзката по-горе, а втория закрепих в процеса на оплитане. Предпочитам втория начин, мака да е по-труден и ако допусна грешка, трябва да започна отначало. Искаше ми се да ви изненадам, но съм нетърпелива да споделя, че чакам пратка с още два лабрадорита, а тези дни ще се захвана и с един лунен камък 😃
For the first one, I used the frame from the link above. The second was framed during the weaving process. I do prefer the second method, even though it's more difficult and you have to start over, if you make a mistake :) I really wanted to surprise you but was too eager to share that I've ordered two more labradorites and these days I'm going to start working on a moonstone 😃

18 февруари 2021

Работни проекти февруари 2021 / Work in Progress February 2021

Когато реших всеки месец да ви показвам проекти в работна фаза, имах предвид това, върху което започвам работа в началото на месеца. Понеже работя постоянно (често само мислено), няма как да документирам всеки процес. Ето какво съм започнала през февруари:
When I decided to show you work in progress on a monthly basis, I meant the projects as of the beginning of the month. As I am working all the time (sometimes only in my head), I can't possibly document all the processes. Here is what I started in February:

Фрапантна висулка от яспис, оплетен с тел. Самата висулка е готова от доста време, но колието ми се опъваше. Знам точно кои мъниста искам да използвам, но засега нито един вариант на подреждане не ми харесва. Май ще се спра на нещо асиметрично. Отгоре на всичко, колието става тежко и това е още едно предизвикателство.
A statement wire woven jasper pendant I made a while ago but didn't finish the necklace. I knew which beads I was going to use but wasn't happy with their arrangement. I think I'll go asymmetrical. Plus, it's becoming quite heavy and that's one more challenge to tackle.


Когато започнах да оплитам с тел, работех с няколко дълги парчета и правех рамка в процеса на оплитане. От известно време правя отделна рамка и поддържаща конструкция. В Интернет има доста безплатни материали по въпроса, но най-удобно се работи с тел с квадратен или полукръгъл профил, която трудно се намира у нас. Бях приятно изненадана да открия в един магазин за бижутерски материали плоска алуминиева тел с дебелина няколко милиметра. Хем е достатъчно твърда за подпора, хем е лесна за работа, само няма много цветове. Тази рамка вероятно ще приюти един от двата лабрадорита по-долу.
At the very beginning, I used to work with long pieces of base wire, securing the pendant while weaving. Recently, I started making frames and supports. There are many free tutorials on Internet but most of them recommend square and half-round wire that I don't have access to. I was pleasantly surprised to find thick flat aluminum wire in one of the jewelry stores. It's hard enough for a sturdy support and soft to work with, just the colors are limited. This frame will probably nest one of the labradorites below.Тези елементи попаднаха пред очите ми (да се чудиш как точно, предвид бъркотията на бюрото ми) и в главата ми се загнезди неясният образ на някакво насекомо. Отсега предупреждавам, че този проект може да остане недовършен.
I singled out these elements on my messy desk and now there is this fuzzy image of an insect in my head. Somehow I think this project may never come to fruition.
 

Продължавам да експериментирам със щифтове от тел - нова висулка с цитрин и едно черепче на PetrovnaLampwork. Даже планирам отделна публикация, защото освен тези по-долу, и аз измислих един начин. Да кажем така - това е работен проект за публикация :)
I'm still experimenting with wire prong setting - another citrine pendant and one with a skull by PetrovnaLampwork. I'm even planning a separate post because I also came up with my own wire prongs, sort of. Let's say it's a "post in progress" :)


А аз си мислех, че през февруари ще експериментирам с бижутерска смола. Може би защото имам няколко идейки, но нямам цял свободен ден, за да ги осъществя. Само че ме сърбят ръцете и трябва да намеря време и за тях :)
And I thought I would be experimenting with resin in February. Maybe because I have a couple of ideas but I need a whole day to try them. Yet, I have to find the time because my hands are itching :)

14 февруари 2021

Кои работни проекти от януари 2021 успях да завърша? / Update on Work in Progress January 2021

Днес ще ви покажа тези работни проекти от януари, които успях да завърша.
Today I'm going to show you the WIPs from January that I managed to complete.

Колието с цитрин стана първото от една нова серия със "щифтове" от тел.
The citrine pendant became the first of a new series with wire prong setting.


Погледнах с други очи на неудачния кабошон от смола и видях имитация на друза :) Така се роди "Звездна вселена"!
I looked at the failed resin cab project from a different perspective and saw a druzy imitation :) That's when Starry Universe was born!

 
Малките шишенца (с вълшебните отвари) направо си плачеха за талисмани! Успях да направя едно колие, другите са на път :) Най-трудната част е оплитането на шишенцето - нито едно от урочетата, които гледах, не ми хареса и трябваше да намеря свой начин. Вече съм оплела две, но ще продължа с експериментите.
The tiny (potion) bottles were perfect for amulets! I made one necklace, the rest will follow soon :) The most difficult part is wire weaving the bottle - none of the tutorials I watched was satisfactory and I had to find my way. I've already woven two of them but will keep exploring.

 

Останаха двете луни от тел, с които смятах да сглобя едно бижу и аметистовият кристал. Все още не съм се отказала от тях :)
There are two projects left - the two-in-one wire moon piece and the amethyst crystal. I haven't given up on those yet :)