24 март 2023

Верижката се усуква - какво да правим? / How to Use Twisting Curb Chain

Имате нужда от верижка с по-големи звена. Купувате си 10 м. Обаче тя се усуква и не стои добре. Какво да правя сега с тези 10 метра?
You need chain with larger links. You buy 10 yards. But it's curb chain that twists and doesn't look good. What on earth am I going to do with it?

Идея No. 1 - използване на къси отрязъци за висящи обици
Idea #1 - use small segments for dangling earringsИдея No. 2 - къси парченца за висулки тип "грозд" за обици (доста сръткаво)
Idea #2 - short lengths for earring clusters (pretty fiddly)Идея No. 3 - удължители на верижки/корди или къси отрязъци, свързани с халки, на които се закачат малки мъниста, като част от по-дълга ръчно изработена верижка
Idea #3 - chain/cord extenders or short segments connected with jump rings with small beads on them as part of longer handcrafted chains


Няма да минат и пет години и ще свършат пустите 10 метра 😂 Ще ви бъда благодарна за още идеи!
Five years short of depletion at best, I guess 😂 More ideas are very welcome!

17 март 2023

Твърде много халкички / Too Many Jump Rings

Подарих всичките си компоненти цвят бронз, но наскоро открих кутийка с халки с различни размери. Веднъж се опитах да направя къси верижки за обици с най-малките, но се оказа доста изнервящо. Затова се съсредоточих върху по-големите. Основният проблем е цветът, който трябваше да бъде поне частично скрит. Ето няколко идеи:
I gave away all of my bronze color findings and dangles but recently found a box of jump rings of different sizes. I once tried to use the smallest to make short chains for earring dangles and it was a pain. So I concentrated on the larger ones. The main problem is the color that had to be hidden, at least partially. Here are a couple of ideas:

Идея 1 - закачете висулка на една халка, нанижете дребни стъклени мъниста от двете страни; направете още една висулка, закачете я едновременно на тази и нова халка като пак нанижете стъклени мъниста, после още една и си направете обици
Idea #1 - add a dangle to a jump ring, string some seed beads on both sides; make another dangle and attach it to both the old and new jump ring, string seed beads as before, then make another one and use for earrings
Идея 2 - закачете три халки една за друга, закачете на тях мъниста на пирончета с кръгли главички и направете висулки тип "грозд"
Idea #2 - connect three jump rings, attach beads with head pins and make clustersМежду другото, имах и други идеи, но те не проработиха. Ако се сетя за още нещо, ще споделя първо с вас :)  
By the way, I had more ideas but they didn't work. If I come up with anything else, you'll be the first to know :)

13 март 2023

О, не, счупи се! / Oh, No, It Broke!

Изпуснах един медальон с ръчно изработен мак от муранско стъкло и две венчелистчета се отчупиха. Ами сега? Какво да правя с това счупено, но въпреки това прекрасно цвете и с оплетената рамка от тел, в която съм вложила часове труд? Отговорите се скатаваха на бюрото ми - намерих подходяща рамка за цветето и подходящо морско стъкло от Сицилия за оплетената рамка.
I dropped a pendant with a handmade lampwork poppy and two petals snapped. What am I supposed to do with a broken, yet beautiful flower and a wire woven frame that took me hours to make? The answers were on my working table - a piece of sea glass (from Sicily, Italy) and wire frame.

Струваше ли си? Не съм сигурна, медальонът май ще си остане вечно мой :)
Was it worth it? I'm not sure, this one will probably be mine forever :)


Намерих само едно подходящо морско стъкло и то някак не изпъква. Но с подходящи елементи за ръчно изработена верижка ще е по-добре:)
I found just one suitable piece of sea glass and it doesn't stand out. But a handcrafted chain with the right links will correct that :)


Принудително, но все пак успешно префасониране! Това е медальонът преди падането.
Another successful makeover, even though forced! Here is the before picture.