21 ноември 2022

Многоредно колие със закачка / Layered Necklace With a Twist

Това не е обикновено многоредно колие, а сглобяемо и разглобяемо :) Помните тези тройно-увивни гривни-колиета с ръчно изработени верижки, нали? На базарите излагах част от тях на стойка за колиета и познайте - веднага привличаха погледа! Така се зароди идеята за многоредно колие и S-образна закопчалка (по-скоро "закачалка") за по-лесно откачане или закачане на нанизите.
This is not your regular layered necklace - it can be assembled and disassembled, too :) Remember these triple-wrap bracelets-to-necklace with handcrafted chains? I displayed some of them on a necklace stand for the shows and guess what - they attracted a lot of attention! Hence the idea of a layered necklace with handcrafted chains. Add an S-clasp and you can easily attach or detach them.Стъкленото копче е ръчна изработка и именно то беше причината първото колие да е в зелено (освен че имам най-много мъниста в този цвят) 😃 А сега да се гмурна в запасите си и да изровя и други цветове 😃
The lampwork button is handmade and the main reason for the color combo (not just because green prevails in my stash) 😃 Now to dive into it and fish out more colors 😃

17 ноември 2022

Смесване на метални елементи с различен цвят / Mixed Metals

Да попаднеш на точната идея - безценно! Това видео показва как да си направим гривна с мъниста с широк отвор, а такива имам в изобилие :) Другото е, че ще използвам комбинация от два цвята - мед и сребро. Това съчетание не е много популярно и дори приемливо и ще бъде предизвикателство, но не се притеснявам да опитам :)
Coming upon a spot on idea - priceless! This video shows how to make a bracelet with large-hole beads I have a stash of :) The other thing is, I'm going to use mixed metals - silver color and copper. This combination is not very popular or acceptable so it will be a challenge I'm willing to take :)Да ви кажа, не съм много доволна от резултата, но искам да подчертая, че вероятно проблемът е в подбора на материалите и моята (не)сръчност - мънистата май са с доста по-широк отвор, дебелината на телта определих на око и беше много твърда за мен, защото не я бях обработила с горелка за омекотяване. Гривната има нужда да се изправи тук-там преди слагане, но пък ако е точно по китката, стои превъзходно. Като ми остане време, ще пробвам пак. И това беше личното ми предизвикателство за ноември 2022 (да пробвам по един урок месечно)!
Frankly, I'm not very happy with the result but I'd like to emphasize that it's probably because of the materials and my dexterity (or lack of it) - the bead holes may have been too large and I eye balled the wire thickness plus it was hard on my hands as I didn't use the propane-butane torch to make it more pliable. The bracelet needs some adjustment before putting on but looks gorgeous on the wrist if not too loose. I'll try again when I find the time. And this was my personal challenge for November 2022 (trying a tutorial a month)!

26 октомври 2022

Forest Offerings Pendant / Колие "Даровете на гората"

The October Honey Do challenge on Sj Designs Jewelry is a picture of an improvised shrine on the Seattle coast. I was determined to not use wire this time and even picked an eclectic mixture of components to string. This same mixture is still on my working desk but meantime this pendant happened - PetrovnaLampwork leaf, zoicite ruby beads (the fuchsia spots are not visible in the picture but they are there), tiny crystals and wire. I had a wire bead, made with the Coiling Gizmo that resembled a pinecone but it didn't make it to the pendant, just to the props :) You may want to check out the other creations at the link above.
Октомврийското предизвикателство в блога Sj Designs Jewelry е снимка на импровизирано светилище по крайбрежието на Сиатъл. Този път бях решила да не ползвам тел, дори избрах мъниста, с които да направя някакъв наниз. Те все още са на работната ми маса, а междувременно изникна този медальон - листенце на PetrovnaLampwork, цоизит с рубин (с ярко-пурпурни петънца, макар да не се виждат на снимката), кристалчета. Имах едно мънисто от тел, направено с уреда Coiling Gizmo, което приличаше на шишарка,  но не успях да го вместя и стана част от фона :) Вижте какво са сътворили и другите участници на връзката по-горе.


Here it is with the inspiration picture - apparently, I made my own shrine and that's the only resemblance :) One of those examples where inspiration takes its own path but it wouldn't have happened otherwise.
Ето го и със снимката за вдъхновение - явно съм успяла да си направя собствено "светилище" и това е единствената прилика :) Един от онези примери, където вдъхновението поема по свой път, но пък иначе не би ме споходило.