16 февруари 2024

Гривни по необходимост / Bracelets Out of Necessity

Много се изнервям, когато не успея да направя две еднакви рамки за обици. А това се случва твърде често. Затова, когато успея да им намеря място, се чувствам като завършила голям пъзел :) Така стана с тези гривни.
I get frustrated whenever I fail making identical earring frames. Which is too often. That's why using them for another piece of jewelry feels like finishing a big jigsaw puzzle :) That's how I made these bracelets.


А тука има цели два сбъркани компонента :)
This one has two failed components :)


Ето и въпросните обици. Май за пръв път правя комплекти в истинския смисъл на думата.
Here are the said earrings. These might be the first matching sets I've ever made.


Идеите за компонентите са от канала на 4girlsjewelry в YouTube. Впрочем, имам доста "бракувани" елементи и винаги е забавно да им намирам място :) Например, сърцето в гривната по-долу.
The component ideas are by 4girlsjewelry on YouTube. By the way, I've got a bunch of discarded elements and it's always fun to find ways to use them :) Like the heart in the bracelet below.

06 февруари 2024

Забравени модели 2 / Neglected Designs 2

Наистина харесвах това колие, но така и не повторих модела. Нещо ме спираше, и аз не знам какво. Както и не знам какво ме накара да го направя сега. Между другото, първото се продаде от врата ми на един базар - като се носи е доста по-впечатляващо.
I really liked this necklace but never replicated the design. For some reason, I just didn't feel like it. Also, I don't know what made me do it now. By the way, the first one sold off my neck - it's much more impressive when worn.Използвах мъниста, които бях приготвила още тогава. Сега вероятно бих използвала друга тел и по-различно увиване, но предпочетох да оползотворя старите. Тук можете да видите забравените модели 1.
I used wrapped beads from back then. If I were to make new ones, I'd probably do it differently but I chose to use the old ones. You may want to check out neglected designs 1.

02 февруари 2024

Бижута с любов - 2-ра серия / Jewelry With Love - Second Edition

След тази лимитирана валентинска колекцийка се заех да префасонирам единични бройки от стари колекции с медальони-сърца, изработени от мен. Започнах с последното колие от тази серия, като украсих медальона с оплетени от тел компоненти.
After this limited Valentine's series, I decided to refashion single pieces of old collections with heart components, handmade by me. I started out with the last of these necklaces by decorating the pendant with wire woven strips.

 
Последва преобразяване на този модел с корда с кожени възли.
Next followed a makeover of this design with a leather knotted cord.


И понеже наскоро си направих QR код и нямах търпение да ви го покажа (освен че може да го видите и в дясната странична лента), поставих на снимките и логото, и кода. Не съм очарована, но пък не искам да пожертвам нито едното, нито другото. А сега де!
And since I generated a QR code for my Facebook page recently and couldn't wait to show it to you (you can also see it on the right sidebar), I put both the logo and QR code in the pictures. I'm not too happy with the look but I just couldn't sacrifice one for the other. Now what?

Имам още една идея за единични бройки, стискайте ми палци да проработи :) Ако ли пък не, една корда с мъниста или кожени възли винаги върши добра работа.
I've got another idea about single pieces, keep your fingers crossed that it works :) And if it doesn't, a beaded cord of any kind will always do the job.

20.02.2024 - aктуалният ми QR код е:
February 20, 2024 - my updated QR code is: