21 март 2015

"Please Mr. Postman" / Имаш поща!
Most of us have forgotten the magic of  receiving a letter in a real mail box, opening, reading and rereading it and putting it away in a shoe box or, if you were lucky, a Danish Cookies tin! I miss it, in spite of the convenience of real time communication. My participation in the Bead Peeps Swap'n'Hop brought this feeling back - I can't wait to receive my package from Shalini Austin
Няма го вече очарованието на това да получиш писмо в пощенската кутия (онази, истинската), да го отвориш с вълнение, да го прочетеш, препрочетеш и запазиш в кутия от обувки или с повече късмет - датски бисквити! Това ми липсва, въпреки удобството на комуникацията в реално време. Участието ми в международната размяна на мъниста Bead Peeps Swap'n'Hop ми върна това усещане с пълна сила - с нетърпение очаквам пратката си от Shalini Austin!

***
And these are the teasers of what we have prepared for each other :)
А това са "скритите картинки" на елементите, които сме подготвили една за друга :)


For me from Shalini / От Шалини за мен (източник/source)
 

For Shalini / За Шалини от мен

I hope to show the actual beauties soon :)
Надявам се скоро да разкрия истинското им съдържание :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!