06 юли 2019

Life in a Shadow Box / Сянката на живота

Art Journey #5 on Art Bead Scene Studio is the assemblage art of Joseph Cornell. Have you noticed that participation is not related to whether you like the art or not? This time it just happened - I had а mystic galaxy marble by PetrovnaLampwork and a design idea I was already working on.
Текущото предизвикателство в блога Art Bead Scene Studio е по творбите на Джоузеф Корнел в техниката на асемблажа - триизмерен колаж (?) - за която не намерих много информация на български в интернет. Сигурно щях да открия повече в някоя библиотека, но се съсредоточих върху бижуто. Само да отбележа - участвала съм дори да не съм харесвала твореца, а понякога не участвам дори да го харесвам. Да не ви обърквам повече, това зависи и от авторските компоненти, които и имам. А в случая и двете условия бяха налице - авторско мънисто на PetrovnaLampwork, в което сякаш е скрита мистична галактика, и почти готова идея!

Life in a Shadow Box Necklace / Колие "Сянката на живота" 

The design is packed with symbolic notions from Joseph Cornell's art and life and not based on any particular work, though I'd relate it to the one below:
- the frame reminds of a shadow box and the wire wrapping has this 3D effect;
- among all found objects, he collected marbles;
- the random links of the cord are like random found objects;
- the wire swirls represent the turmoils in his life;
- the subtle sparkle of the tiny crystals - the little pleasures he indulged in.
I kept asking myself one thing - would Joseph Cornell become the artist we know hadn't it been for the hardships of his life?
Символиката е свързана с изкуството и живота на Джоузеф Корнел и не е базирана на конкретна негова творба, но сякаш е доста повлияна от тази на снимката по-долу:
- рамката напомня за триизмерните рамки, в които той поставя своите произведения, като увиването с тел допринася за този ефект ;
бил е "нещотърсач" и различните елементи на верижката символизират разнообразните неща, които е събирал къде ли не; 
- събирал е и много стъклени топчета;
- заврънкулките от тел символизират превратностите на живота му;
- дискретният блясък на кристалчетата пък символизира малките удоволствия, които си е позволявал.
През цялото време се питах щеше ли Джоузеф Корнел да стане този художник, когото познаваме, ако не бяха ударите на живота?


Thank you, Erin, for giving us Joseph Cornell's quote: “Look at everything as though you are seeing it for the first time, with the eyes of a child, fresh with wonder”.
С благодарност към Ерин и за прекрасния цитат от Джоузеф Корнел: "Гледайте на живота с очите на дете, за което всяко нещо е чудо!"

P.s. This is also the second necklace of the Third Eye series I'm making with PetrovnaLampwork marbles :)
П.с. Това е и второто колие от серията "Третото око", която съм се заела да правя с авторски стъклени топчета на PetrovnaLampwork.

4 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!