22 февруари 2016

Разделители от кожа / Knotted Leather Spacers

Добавих етикет "уроче" към тази публикация, но всъщност е само хитринка. Правила съм две неща с възли от кожа като разделители, но използвах лепило, за да не се разпаднат. Наскоро ми хрумна друго решение. За целта е важно да намерите мъниста с достатъчно голяма дупка, през която да преминат всички кожени корди, които ще ползвате. Кордата се получава твърдичка и не особено гъвката заради възлите и необходимостта всички елементи да са плътно притиснати един до друг, но стои добре. Убедете се сами :)
I did add the label "tutorial" to this one but it really is just a tip. I've made two items with leather knots as spacers (here and here) and used E6000 to prevent them from coming apart. Recently, I came up with a different solution. The key to it is to find beads with large enough holes to accommodate all the cords you're using. The result is a stiff and not very flexible cord because of the knots and the need for all the elements to be tightly close to one another but it looks good. See for yourself :)

Гривна от три наниза: 1-ви наниз - кръгло плоско мънисто зелен авантюрин с две мъниста Пикасо яспис на игла с ушенце и верижка; 2-ри наниз - мъниста и разделители от месинг и разделители - възли от кожа (тъмнозелена и тъмно злато); 3-ти наниз - четири различни мъниста лампуърк и малки мъниста Пикасо яспис.
Three-strand bracelet: 1st strand - green aventurine lentil bead with two Picasso jasper beads on a headpin and chain; 2nd strand - brass beads and spacers and leather knot spacers (dark green and dark gold); 3rd strand - four different green lampwork beads and tiny Picasso jasper beads.
А сега - хитринката:
Now, the tip:

В случая използвах две тънки кожени корди като основа. Правите стегнат възел с трето парче кожена корда (аз използвах цяло парче и го режех след всеки възел).
In this case, I used two thin leather cords as the basis. Make a tight knot with a third leather cord (I used a whole piece and cut it after each knot was ready).


Отрязвате кордата от страната на мънистото, като оставяте 3-4 мм или толкова, колкото могат да се скрият в него.
Cut the cord adjacent to the bead, leaving a short end that can be hidden in it.


Поставяте отрязания край в отвора на мънистото и придърпвате възела плътно към него.
Place the cut end into the bead's hole and pull the knot tightly close to it.Нанизвате следващото мънисто, като промушвате през него основните корди и тази, която е останала от другия край на възела.
String another bead and push all cords through it, i.e. the base cord and the second end of the knot.


Нанизвате още едно, желателно различно, мънисто отново върху всички корди.
String one more spacer bead, preferably a different one, on all the cords.


Отрязвате другия край на възела, нанизвате поредното мънисто с голяма дупка и повтаряте всички встъпки отначало.
Cut the other end of the knot, string another large hole bead and start all over again :)

Виждам много възможности, а вие?
I see a lot of possibilities, what about you?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!