събота, 12 август 2017 г.

Да го изхвърля или не? / Trash It or Keep It?

Как се справяте с несполучливите проекти? Обикновено се опитвам да спася отделни оплетени парчета и да ги използвам, както в това колие. Наскоро преживях пълен провал с почти готова рамка за висулка и реших да я изхвърля, но преди това ядно я смачках с пръсти.  Прощалният поглед обаче установи, че от едната страна са се оформили два отвора, които бих могла да запълня с морско стъкло. Така и направих, като преди това ги увих с тел 0.4 mm, а краищата закрепих около различни части на смачканата висулка. Едното парче беше малко по-голямо и това наложи допълнително увиване с оплетка от друг шкартиран проект. Резултата ще видите по-долу - дотук не бях снимала, защото кой ти очакваше такова нещо!
What do you do with failed projects? Usually, I try to salvage longer woven pieces and use them as in this necklace. However, recently I experienced a total fiasco with an almost ready wire woven frame and decided to trash it, fiercely squishing it with my fingers. The farewell glance, however, revealed two openings that could accommodate sea glass. I wrapped two pieces of sea glass with 0.4 mm wire, placed them into the openings and wrapped the ends around different parts of the pendant. One of the pieces was a tad larger and more wire weaving was added (salvaged from an old discarded project). Here is the result - I didn't take any "before" photos because who would even think this was going to happen!

 

По-импровизирано от това - здраве му кажи! Затова се спрях на кожена корда, по-точно четири тънки кожени корди, небрежно преплетени и с възли, с които се справих доста по-успешно от друг път, благодарение на тази рационализация.
It couldn't get more improvised than that! That's why I chose to make a tangled  leather cord, four thin cords, to be precise. I did much better with the knotting thanks to this great tip.

Току-що се сетих, че не съм си публикувала рисунката за юли (No. 7) - благодарение на това уроче, но на таблета:
I just realized I hadn't posted the sketch on my tablet software for July (#7) - thanks to this video tutorial:


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!