21 ноември 2015

Leftover Beauties / Красотички с "трохички"

My collection of leftover beads is embarrassingly massive, including some with minor flaws. Thanks to the Beady Leftovers Blog hop, I found a way to utilize them. Remember my wire wrapped beads tutorial? I came up with a design I really, really like a lot. Enjoy! 
Имам притеснително голяма колекция от единични остатъчни мъниста, вкл. някои с малки дефекти, като драскотини и неравности. Благодарение на предизвикателството на Мерибет от A Few Words from Within the Pines, намерих добър начин да ги оползотворя. Помните ли урочето ми за  увитите с тел мъниста? Направих страхотно колие, ама наистина!A bib necklace with 12-mm green moss agate, red jasper with artificial gold color inclusions, watermelon tourmaline and fluorite
Колие с 12-мм мъниста зелен мъхов ахат, червен яспис с изкуствено добавено златисто оцветяване, динен турмалин и флуорит


Част от колекцията ми от единични мъниста
Some of my leftover beads collection

6 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!