петък, 3 февруари 2017 г.

My Beady Partners / Другарчета в игрите с мъниста

I have participated in several bead exchange challenges already and it just occurred to me that I should've shown here the pieces my partners made with the beady goodies I sent them. That's exactly what I'm going to do today.
Вече съм участвала в няколко международни размени на мъниста и се чудя как не съм се сетила по-рано да публикувам тук творенията на партньорите си с елементите, които съм избрала за тях. Днес смятам да поправя този пропуск.


My partner was / Партнираше ми Silvia Sernicola (blog & Etsy store)


If you wonder how I got interested in seed beading, this must have been it 😊
Ако се чудите откъде е интересът ми към плетенето с мъниста, сега вече сигурно ви е ясно 😊

Let's Go Hopping! / 3-2-1: Старт!

My partner was / Партнираше ми  Shalini Austin

I can't find the post on her brand new site right now but here is the picture of  her design with a piece of sea glass I had sent her and this is how I caught the wire weaving bug 😊
В момента не мога да открия публикацията в напълно новия й сайт, но ще ви покажа снимката, заради която се запалих по оплитането с тел - бях й изпратила парче морско стъкло и ето какво направи тя с него 😊


Inspired By A Stranger / Вдъхновение от непозната

My partner was / Партнираше ми Robin Showstack (and on Facebook)

It turned out I had pinned some of her designs earlier! Thanks to Robin I tried flame coloring copper! 
Оказа се, че съм си запазила в Пинтерест някои от нейните творения още отпреди партньорството ни! Благодарение на нея се заинтересувах от оцветяване на медни елементи с горелка!I already know who is going to be my partner in the 2017 Swap'n'Hop, look out for the post 😊
Вече знам кой ще е партньорът ми в поредната размяна на мъниста Swap'n'Hop, а и вие скоро ще разберете 😊

2 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!