28 януари 2018

Art Nouveau Be It! / Aр нувo? Щом казвате!

Rummaging through my modest collection of art beads by Petrovna Lampwork, I realized I could make even more jewelry for the January 2018 monthly challenge on Art Bead Scene Studio.
Като си разглеждах мъничката колекция авторски мъниста лампуърк на Petrovna Lampwork, установих, че мога да направя още нещо за януарското предизвикателство в блога на Art Bead Scene Studio.

I don't like beads in the shape of body parts, faces or skulls. But this skull was different - it was pretty (did I just use pretty and skull in the same sentence?) and had the colors of the challenge. I made a wire woven spiral. The skull hangs just a bit below the middle with some wire wrapped Czech beads and Swarovski pearls entwined above it.
Не харесвам мъниста във формата на части от човешкото тяло, лица или черепи. Но този череп беше различен - красив и в цветовете на предизвикателството (не вярвах, че мога да използвам думите "череп" и "красив" в едно изречение). Направих оплетена с тел спирала. Черепът е закачен в долната й част, а отгоре добавих плетеница от чешки мъниста и перли Сваровски.


Art lampwork leaf and flower bud and a Czech glass and Swarovski pearl flower are the focal of this necklace. The chain is intermingled with wire wrapped lavender glass beads and hematite beads.
Цветна пъпка и листо лампуърк плюс чешко стъкло и перла Сваровски са в центъра на това колие. Във верижката са преплетени бледолилави стъклени мъниста и оцветен хематит.Two slightly wonky dark blue baubles made it into this pair of asymmetrical earrings along with Czech glass beads, 925 sterling silver bead caps and silver plated findings.
Две леко несъразмерни тъмносини мъниста лампуърк се намърдаха в тези асиметрични обици заедно с мъниста от чешко стъкло,  капачета за мъниста от сребро проба 925 и посребрени елементи за бижута.You can see the inspired creations of all the participants here.
Тук може да разгледате какво са сътворили другите участници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!