Префасониране / Makeovers

Има ли начин любимите ни бижута или дрехи да останат по-дълго с нас? О, да! Рециклирай и префасонирай!
Is there a way to keep our favorite pieces of jewelry or clothing with us longer? Oh, yes! Upcycle and makeover!Коледно рециклиране / Christmas Upcycling


Префасонирай трудно! / Makeover Hard!


Гъделът на префасонирането / Tickle Your Fancy with Makeover


Префасониране 2 в 1 / Necklace Makeover 2 in 1


Префасониране на колиета / Necklace Makeovers


July 2014 Makeover Challenge / Надежда за старите бижута


Някои ползи от учението / Jewelry makeovers part III


Преправи онова / Repurpose that - jewelry makeovers part II


Преправи това / Repurpose this - jewelry makeovers


Префасониране на дънки / Jeans to shorts refashion

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!