петък, 9 ноември 2018 г.

Цветчета от мъниста / Beaded Flowers

Още от първия ми опит за плетене с мъниста беше ясно, че това не е моята техника. Но ме привлича по един странен начин и от време на време се поддавам на изкушението. Наскоро се увлякох по цветчета от мъниста (по това видео-уроче след 16-та минута) и си направих в различни цветове. С едните украсих една отдавна започната гривна от тръбички с плетка пейот. Ще ми повярвате ли, че пришиването им към тръбичките беше по-трудната част!
Right from my first encounter with seed beading it became clear that it was not my thing. But I'm strangely attracted to it and occasionally succumb to temptation. Like recently I got hooked on some beaded flowers (this video tutorial at 16th min.) and made several in different colors. I used some of them to decorate this peyote tubes bracelet that has been in the making for over a year. Would you believe me if I told you that sewing them to the tubes was the harder part?

Обиците направих само заради пискюлите - отдавна им бях хвърлила око!
The only reason I made the earrings were the "coral" tassels - I've been eyeing them for quite a while!


И още цветчета... Само трябва да намеря към какво да ги пришия :)
And more flowers... Now to find what to sew them on :)

понеделник, 8 октомври 2018 г.

Базар № 3 / Craft Show Third Edition

Ще бъда кратка, но ще споделя много важно откритие - базарите са непредвидими! Този път бях направила много повече неща, мястото беше перфектно - в центъра на София, навън едно циганско лято, но продажбите бяха малко. И не само за мен, някои от съседите ми също се оплакваха. Но както каза една от тях, тези участия са инвестиция в самата мен - получих още харесвания на страницата си, много харесвания на живо, една от постоянните ми клиентки ми донесе морско стъкло и миди от Австралия, съседите ми пък с удоволствие ми връчиха морско стъкло, което са събирали, но не са му намерили приложение :) А и ще имам какво да добавя в магазина си в Etsy, който бях пренебрегнала напоследък. Нали знаете, всяко зло - за добро :) Можете да прочетете за предишните ми участия тук. А ето и някои от новите бижута.
This is going to be a short post but I'll share some valuable information - craft shows are unpredictable! I had made a lot more pieces than for the previous ones, the location was perfect - downtown, so was the weather, it's Indian summer here but sales were low. And it wasn't just me, some of my neighbors complained, too. But like one of them said, I'm investing in myself - I got more Facebook page likes, lots of compliments, one of my recurrent customers brought me sea glass and shells from Australia and my neighbors happily handed me sea glass they had collected but found no use for :) And I have lots of pieces to list in my Etsy shop that was neglected lately! So, on a positive note, this craft show was a blessing in disguise :) You can read about my past experience here. And below is some of my new jewelry.Тези двете се продадоха веднага (а на едната дори нямам свястна снимка). Дизайнът е нов и бях принудена да го измисля. Случва се, когато имаш неудачни проекти с оплитане и счупени мъниста лампуърк :) Някой ден ще разкажа как ги направих.
These two pieces sold right away (and I don't even have a decent picture of one of them). It's a new design I was forced to come up with. It happens when you have failed wire weaving projects and broken lampwork, you know :) Some day I'm going to tell you how I made them.Висулка с морско стъкло от серията "Кукерски маски"
Another sea glass Kukeri mask pendant


Висулка от серията "не знам как я направих", оплетката е богата и интересна, същевременно се вижда достатъчно от красивото стъкло.
A sea glass pendant of the i-don't-know-how-i-made-it series, the wire weaving is ample and intricate, at the same time the beautiful glass is not completely covered.


Малко, но изключително плътно и красиво парче морско стъкло, оплетено по един по-различен, но не по-малко интересен начин.
A small but thick piece of sea glass, wrapped in a slightly different but nonetheless beautiful way.


За разнообразие бях оплела и няколко естествени камъка, като тази ахатова друза, например.
I had also wrapped several natural stones like this druzy agate.
Тази висулка е вторият ми опит в стил "heady" - доста далече е от истински обемните висулки, които съм виждала, но постепенно сама научавам някои похвати :) Продадена!
This pendant is another try on heady wire wrapping - it's far from the real heady style but I'm gradually learning some tricks by myself :) It sold!


Направих и някои по-специални брошки.
I also made some fancy brooches.Струваше си да видим и храм-паметника "Свети Александър Невски" на здрачаване.
The sight of the Alexander Nevsky Cathedral against the twilight sky was well worth it!

четвъртък, 27 септември 2018 г.

Кошници от тел с цветя / Wire Baskets with Flowers

Обичам цветята, но опитите ми да ги отглеждам на балкона търпят провал след провал. Можете ли да повярвате, че хващат плевели, бели мушици и листни въшки на 4-тия етаж? Останаха ми само розмарин и здравец - устойчиви са на вредители и не трябва да се прибират през зимата. Обичам и рязан цвят, особено малките смесени градински букетчета, които се продават по пазари и тротоари. Сигурно затова едно от нещата, които се опитах да направя от тел, бяха кошници с цветя. Това е първата публикация по темата, а днес ще ви покажа същия модел с малка промяна.
I love flowers but my balcony flower growing is disastrous. Can you believe it they get infested with weeds, white flies and aphids on the 4th floor? The only survivors are rosemary and geranium. They don't get infested and don't need to be indoors in winter. I also love cut flowers, especially those small random mix garden bouquets sold on farmer's markets. I guess, this is the reason I tried to make wire flower baskets. Here is my first post about them and now I'm going to show you a slightly modified design.

🌷🌼🌸🌻🌹🍀

Моите кошници са около 1.5 см високи и с диаметър 1 см. Размерите са въпрос на избор, но трябва да имате предвид, че стават тежички. На снимките се вижда ваза от тел и примерни цветчета. Вазата е само за онагледяване, иначе имам друга идея за нея. Захващам всички цветчета на игла с ушенце и я промушвам през дупката на дъното на кошницата.
I make my baskets about 0.6 inches high and 0.4 inches in diameter. Dimensions are up to you but keep in mind that they end up a bit heavy. This is a wire vase in the pictures that I'm using to visualize my idea, I have a different design in mind for it. Also, there are some sample flowers. Attach all flowers to an eye pin and push it through the hole inside the basket.
От долната страна правя ушенце, което може да се използва за закачане на верижки, мъниста, висулки и т.н.
Make a loop at the bottom that can be used to attach chains, beads or dangles, etc.Промушете корда за низане под най-горния ред на кошницата и под цветчетата. Можете да направите корда с плътно нанизани мъниста или т.н. невидимо колие. Какъвто и модел да изберете, мънистата трябва да са добре притиснати към кошницата отстрани, за да не се обръща надолу с главата. Другият вариант е да закачите халки от двете страни на кошницата и към тях - верижка. И макар да харесвах известната ексцентричност на предишния дизайн, този ми се струва по-приемлив.
Push some stringing cord under the uppermost row and under the beaded flower heads. You can make a beaded cord or floating necklace. Whatever design you choose, the beads should be pressed tightly to the basket so that it doesn't turn upside down. Another option is to attach jump rings with chain on both sides of the basket. Even though I liked the eccentricity of the old design, I see this one as more wearable.

вторник, 31 юли 2018 г.

Seed Pod Jewelry / Бижута със шушулки

Compared to flowers, seed pods may even look ugly. But they carry the seeds of life and rebirth. No wonder there are many legends about them, as you will learn from AJE blog, where they star in the July theme challenge (thanks to Jen Cameron). At the time the challenge was announced, I was trying to master Kathy Frey's dimensional wire wrapping (this post). One of the shapes she's teaching is seed pods. I made some earrings with mine:
В сравнение с цветчетата, шушулките (семенните кутийки) може да ви изглеждат дори грозни. Но те носят семената на живота и прераждането. И са породили много легенди, за които можете да научите от тази публикация в блога AJE за юлското предизвикателство, което е... шушулки (благодарение на Джен Камерън)! В момента на обявяване на предизвикателството се учех на 3-D увиване с тел по уроче на Кати Фрей (тази публикация). Един от моделите е семенна шушулка (за себе си го бях кръстила "пирамидка"). С моите направих обици:
I also made some pods my way - they have a loop on one side and close like a box (sort of) on the other. I might share the how-to later :)
Също така, направих шушулки по друг начин - с халка от едната страна, а от другата се затварят като кутийка (или нещо подобно). Мисля дори по-късно да ви покажа как точно ги правя :)


This challenge is open to all types of art and media, I am heading to check out what amazing things the other participants have made - they always do!
Това предизвикателство е отворено за всякакви видове изкуство и изразни средства, отивам да видя какви забележителни неща са сътворили другите участници! А те са:

Guest Artists:
Cat 
Rozantia - that's me! Това съм аз!
Art Elements Team: 

сряда, 18 юли 2018 г.

3-D увиване с тел / Dimensional Wire Wrapping

Увлякох се по т.н. "пространствено" или 3-D увиване с тел на Кати Фрей. В последно време основно правя кутийки (клетки) в различни форми, увити с тел, по нейния видео-урок. Честно казано, още не мога да се похваля, че съм усвоила техниката и дори прибягвам до моя си начин от тази публикация. Така или иначе, получава се интересно и искам да споделя :)
I am hooked on Kathy Frey's dimensional wire wrapping. Lately, I've been making wire wrapped cages, following the above video tutorial. Regretfully, I haven't mastered the technique and made some cages my own way from this post. One way or another, the result is fancy and I'd like to share :)

Колие с кутийки от тел, парченца морско стъкло и мъниста зелен мъхов ахат. Ще забележите, че някои кутийки са усукани - това е нарочно :)
Necklace with wire wrapped cages with sea glass pieces inside and green moss agate beads. You will notice that some cages are twisted - it's on purpose :)


Тази кутийка направих с моята техника. Държачът е увит с две усукани парчета тънка тел за по-интересно. Завърших с четири кожени корди, за възлите ползвах тази хитринка, мъниста от рециклирано стъкло, верижка, кука.
I made this pendant using my technique. I wrapped the bail with two twisted pieces of thinner wire for added interest. Completed with four knotted leather cords with recycled glass beads, wire wrapped ends, chain and hook (here is a tip for the knots).


Ето и още една - нали трябва да се упражнявам ;)
Here's one more - I have to practice, right ;)


Въртят ми се и други идейки, със сигурност ще продължа да изследвам възможностите на тази техника!
I'll certainly continue to explore the possibilities of this technique!

неделя, 8 юли 2018 г.

Как да си направим обици-фантазе / Make Fancy Earrings

Майка ми и приятелките й употребяваха тази дума - фантазé - за дреха или бижу в смисъл на нещо раздвижено, игриво, неординерно (!). Чуждиците са били популярни и по тяхно време с тази разлика, че те знаеха и българските синоними. Защо го споменавам ли? Защото ми е странно постоянно да чувам думата "фрустрирам" в контекст извън психологията и, същевременно, отдавна навлязлата в езика ни чуждица "детонатор" упорито да се превежда като "взривател". Но да не се отклоняваме :) При обиците има (буквално) много малко място да развихриш фантазията си. Но има и начини! Ето някои, до които прибягвам аз, без претенции за изчерпателност или авторство. Тук не включвам използването на авторски компоненти, които сами по себе си са фантазé :)
Making fancy earrings is not that simple because there is (literally) limited room for imagination :) But there are ways! Here is a list of some I use, by no means comprehensive or invented by me. It does not include the use of art components that are fancy all by themselves :)

Съчетавам различни видове капачета за мъниста, като някои дори обръщам наопаки
Stacking bead caps, some of them upside down


Правя си елементи за обици. Ето как:
Making my own elements:

Метална лента с лъскави камъчета, залепена върху кръгъл свързащ елемент
Rhinestone chain, glued to a metal donut connector


Цветчета от смола, залепени върху плоски филигранни
метални елементи за бижута
Resin flowers, glued to round filigree connectorsАко искате мънистата да не се въртят около пирончето, увийте тънка тел около тях, докато се застопорят. Ако искате да направите обици без да нанизвате мъниста по цялата дължина на пирончето, можете да увиете тънка тел и дребни кристалчета до горе.
If you want to prevent the beads from turning on the head pin, wrap thin wire around them to close any gaps. If you want to make earrings without stringing beads along the whole length of the head pin, you can wrap thin wire and tiny crystals up to the top.Използвайте висулки с разнообразни мъниста, разделители, капачета.
Use dangles with a variety of beads, spacers and bead caps.


Нямах намерение да споменавам асиметрията, сложно е, макар да съм направила доста асиметрични обици, но някак между другото направих и този чифт.
I wasn't planning to mention asymmetry, it's complicated, but this pair just happened.

  

А най-хубавото е, че всички обици направих специално за тази публикация!
The best part is, every single pair was made solely for the purpose of this post!

събота, 16 юни 2018 г.

The Kaleidoscope Effect / Ефектът на калейдоскопа

The We're All Ears June inspiration is kaleidoscopes. We had kaleidoscopes when we were kids and were fascinated by the effect... for a short time. Then we would just leave them somewhere and pick up from time to time because the fascination was still there :) As to the earrings, I was clueless. I still am and what I made may count as cheating :( I spotted some small colorful hematite beads and realized they had this effect. Also, I recently found these silver-color charms that looked oxidized, exotic and time-worn. I strung the hematite beads on four-fold 0.4 mm black wire in a circle, attached the charm and ear wire - et voilà, kaleidoscope earrings!
Предизвикателството на We're All Ears за юни са калейдоскопите. И ние имахме калейдоскопи като деца, но магическото им въздействие върху нас беше кратко. После ги зарязвахме някъде, но все пак от време на време си играехме с тях, защото магията си беше там :) Що се отнася до обиците, нямах никаква идея! Все още нямам и това, което направих, може да мине за измама :( Погледът ми попадна върху едни оцветени малки мъниста хематит и установих, че имат този ефект. Освен това, наскоро си бях купила едни висулки, които изглеждаха старинни и екзотични. Нанизах няколко мъниста в кръг на четири слоя черна тел 0.4 мм, отдолу закачих висулките, отгоре - кукички за обици. Ето ви обици с ефекта на калейдоскоп!I am so curious to check out how everybody else coped with the kaleidoscope effect here!
Ужасно съм любопитна да видя как са се справили другите с ефекта на калейдоскопа тук!