31 май 2017

Колие тип "ласо" със закачка / A Lariat with a Twist

Край на безсънните нощи и невъзможността да се съсредоточите върху каквото и да било, днес най-сетне ще научите каква е закачката от тази публикация 😜 - колие тип "ласо" със сменяеми висулки!!! И можете да си го направите сами!
Sleepless nights and inability to concentrate? No worry - today I will finally reveal the mystic twist 😜 from this post: it's a lariat with interchangeable dangles!!! And the best part is you can make it yourself! Материали и изработка:
- кожена и велурена корда;
- накрайници за корда,  халкички и S-образна закопчалка;
- няколко висулки, за да ги сменяте.
Materials and how-to:
- leather and suede cord;
- fold-over cord ends, jump rings and an S-hook clasp;
- several dangles, so that you can change them.

Измервате дължината - бих препоръчала колието да е по врата. Купувате или си правите (аз си ги направих) S-образна закопчалка от по-дебела (над 2 mm) и здрава тел. Аз подходих по различен начин към двата вида корди. Поставих накрайник от едната страна на кожената корда, от другата направих клуп и поставих същия тип накрайник, но по-голям, за да обхване и двете корди. Предварително отрязах с клещи пластинката с отвора за закачване на халкички - тя не ни трябва от тази страна. Велурената корда е по-мека и затова я направих двойна, от едната страна направих клуп, като завързах на възел двете корди, а от другата поставих подходящ по размер накрайник. Закачих S-образната закопчалка към кордата с халкичка. И в двата случая, тя трябва да може да се промуши през клупа. Единият отвор на закопчалката оставих леко отворен, за да може да се сменят висулките.
First, measure the desired length - I'd recommend collar length for this project. Buy or make an S-hook clasp (I made mine) from thicker wire (10 or 12 Ga), it should be sturdy. I used a different approach to each cord type. I placed a fold-over cord end on one side of the leather cord, made a loop on the other side and put the same type of cord end, big enough to accommodate both leather cords. I cut the opening for jump rings on this side as we won't need it. The suede cord was softer, so I doubled it, made a loop on one side by tying a knot with both cords and placed a fold-over cord end on the other. The loop should be big enough  for the S-hook to go through.  I left one end of the clasp slightly open so that you can change the dangles / pendants.Една читателка, Дина от Happy Girly Crafty, предположи, че това са гривни и ако се наемате с мерките, напълно е възможно те да се превърнат в двойноувиващи се гривни! 
One of my readers, Ntina from Happy Girly Crafty suggested these were bracelets and they very well may become wrap bracelets, you just need to figure out the measurements!

За себе си направих корда без метални накрайници, само с възли.
I made one for myself with knots only, without metal cord ends.


А това са останалите мъниста - все още имат числено превъзходство и спешно ми трябва нова "сменяема" идея, но знаете ли какво? Май имам такава! Някакви предположения?
Here are the beads left - still numerically superior so I urgently need another "interchangeable" idea and you know what? I think I've got one! Stay tuned! Can you guess what is it?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!