23 април 2015

Замисли с тел / Work in Progress with Wire

Тези дни поработих върху една-две все още мъгляви идеи и дори успях да направя няколко еднакви елемента наведнъж :) Обикновено се паля и започвам да правя нещо без да си водя записки или дори да следвам урочетата, от които се уча и после е една мъка да го повторя. И така:
These days I've been working on a couple of vague ideas and even managed to make several identical elements :) I often create something on impulse and never take notes or follow the tutorials I'm learning from and it's a pain to make a second identical item. Here they are:

Елементи с две ушенца с навивка от тел / Double eye pins with coiled wire


Кука с навивка от тел и оплетка и висулка пеперудка от тел (по това уроче от Пинтерест) /A coiled wire hook with some wire weaving and a wire butterfly pendant (this tutorial on Pinterest)Чак сега забелязвам, че куката прилича на поопърпано морско конче, а пеперудата - на еднокрака такава, ха-ха!
I just noticed that the hook looks like a rugged seahorse and the butterfly - like it's one-legged, ha-ha!

И това смешно нещо, за което имам големи планове :) / And this funny looking thing but I've got big plans for it :)


Актуализация 07.05.2015: тук можете да видите какво направих с първите и последния елементи :)
Update May 7, 2015: you can see what I made with the first and the last elements here :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!