11 септември 2017

Тъмната страна на висулката / The Dark Side of the Pendant

Висулките ми от тел и морско стъкло си имат "тъмна" страна - обратната. Понякога е по-изчистена, но по-често си е съвсем работна. Наскоро успях да направя две двустранни висулки - не ме питайте как, всичко беше импулсивно и като цяло процесът се състоеше от дълго взиране във висулката на някакъв етап от оплитането, после лампичката светва, следва бясно плетене и напасване до следващия блокаж. Тъпото е, че сега, колкото и да се взирам в готовите висулки, не мога да ги повторя. Така че ще се похваля с тях, но се надявам да стигна до някаква методика и обезателно ще я споделя.
My wire woven sea glass pendants have a dark side - the reverse one. Sometimes it looks neat but most often it's quite messy. Recently, I made two double-sided pendants - don't ask me how, everything was on impulse and the process mainly consisted of continuous staring at the pendant ⟹ light bulb ⟹ frantic weaving and wrapping ⟹ staring. It may sound dumb but regardless of how long I stare at them now, I can't repeat the process. I am going to brag about them anyway, hoping to come up with a method and will make sure to share.Другото, с което ще се похваля днес, е първият ми опит за т.н. heady (ще рече едър, с голяма глава, впечатляващ и т.н.) висулки по това видео-уроче, от което почерпих идеята за основата и начините за захващане на многобройните парчета тел, с които се работи. Има доста недостатъци - на места използвах твърде тънка тел, опитът ми да постигна симетрия се провали и крайният резултат няма типичния за тези висулки обем, и това само на пръв поглед. А и има нужда от по-дълго патиниране.
The other thing I am going to brag about today, is my first try with a heady wire pendant based on this video tutorial. I just used the idea for the foundation and the ways to tuck away the numerous wires. There are many flaws visible at first sight - some of the wire I used was too thin, I failed with symmetry and the overall look is not bulky (=heady) enough. And I also need to patina it longer.


Изпитвам смесени чувства към този начин на оплитане, т.к. не се използват изкусни плетки, а обемът се придава от спирали и тел с различен профил, както и с безспорно много сложна конструкция. Но като цяло съм доволна, че се осмелих да опитам, защото на пръв поглед ми се струваше невъзможно да се справя.
To tell the truth, I am not quite sure about heady style, there's too much wrapping (as opposed to intricate weaving), even though the structure is no doubt very complex. But I am overall happy with this venture because I felt quite uncertain at the beginning.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!