Другите за мен / I got featured!

Някои от творенията ми имаха честта да бъдат споменати в други блогове. Можете да ги видите на тази страничка :)
Some of my creations have been mentioned on other blogs. What a privilege! Check out the posts :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!