12 февруари 2015

My Swap'n'Hop Partner Is.../ Кой е партньорът ми в размяната?

Now this is the most exciting moment - finding out who your partner is! I blogged about the Bead Peeps Swap'n'Hop here. We, newbies, are the lucky ones because we're always assigned established and experienced jewelry designers. And... she is... Shalini Austin! Jewellery by Shalini blog and site - signature jewellery, wire art, lapidary, wire sculpture trees and a lot more (together with her husband). The first thing that impressed me most was the wirework - diverse and so inventive. Shalini is also an animal lover & rescuer, she must have a good heart :) But let the pictures I took the liberty to copy from her site do the talking :)
Най-вълнуващият момент от участието в международна размяна на мъниста (вид предизвикателство) е обявяването на партньорите. Новаците сме късметлии - организаторите се стремят партньорите ни да са установени и опитни творци. И... партньорът ми в размяната е... Shalini Austin (Шалини Остин)! Тук ще намерите нейните блог и сайт - Jewellery by Shalini - авторска бижутерия, работа с тел, естествени камъни, скулптури от тел и други интересни неща (заедно със съпруга си). Най-силно впечатление ми направи работата й с тел - изключително разнообразна и изпълнена с фантазия. Шалини също така обича животните, осиновява домашни любимци и подпомага приютите за тях. Сигурно има голямо и добро сърце. Но нека оставим снимките, които свалих от сайта й, да говорят :)
And what about this wall art made of wire and felt in collaboration with a felt artist (details here)?
А какво ще кажете за тази картина от тел и филц, направена съвместно с друг творец, който работи с филц (подробности тук)?


I do hope that you check out the links above - don't miss the beauty that I can't fit into this short post!
Надявам се да се отбиете в блога и сайта й - не пропускайте всички красоти, които просто не мога да вместя в една кратка публикация!

Update as of Nov. 3, 2017 - apparently, some of the pictures I had linked to in this post have been removed from Shalini's blog but the links are still there, if you'd like to check them out :)
Актуализация от 03.11.2017 - очевидно, някои от снимките са били премахнати от блога на Шалини, но цитираните по-горе връзки са все още активни.

3 коментара:

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!