събота, 31 август 2019 г.

Fantastic Creatures - Octopus / Фантастични същества - октоподът

My first encounter with octopus was when I read Twenty Thousand Leagues Under the Sea by Jules Verne with the original illustrations. No movie, including popular science ones, could ever overshadow that first impression. And I have also read Jacques Cousteau books that were no less enthralling. Octopus is the theme of the August challenge on Art Elements.
Първата ми "среща" с октопод беше в книгата "Капитан Немо" (или "Двадесет хиляди левги под водата") на Жул Верн. Нито един филм, било по книгата, било научнопопулярен, не успя да засенчи това първо впечатление. А съм чела и книгите на Жак-Ив Кусто, които бяха не по-малко увлекателни. Та, октоподите са темата на августовското предизвикателство в блога Art Elements.
🐙🐙🐙
The first thing I'm going to show is this pair of earrings. Please, tell me you see tentacles, too! I twisted them in the last moment, hoping that several hours of wrapping don't get wasted :)
Първо ще ви покажа тези обици. Кажете, че и вие виждате пипала! Усуках ги в последния момент, надявайки се, че няма да пропилея няколко часа увиване с тел :)I'm so happy to have found the time to sketch.
Доволна съм, че успях да намеря време и за една скица.Also, I made a laundry line hanging octopus. Why laundry line? Because it needs space and it likes it there :) I'm planning to upgrade it to wind chime later...
Освен това направих и висулка-октопод за простора. Защо за простора ли? Защото има нужда от място, а и му харесва :) Възнамерявам да го "повиша в длъжност" вятърен звънец, но малко по-нататък...And here is an old Sleepy Octopus pendant :)
Ето и един стар "Сънен октопод" :)Look at this majestic creature!
Вижте това величествено същество!


This is a blog hop and you don't want to miss the creations of the other participants below. BTW, I will be late hopping, just so you know :)
Убедена съм, че няма да съжалявате, ако прегледате и творенията на другите участници в предизвикателството:

Guest artists:
Karen
Kathy
Melissa
Michelle
Rozantia - you are here
Sarajo
Tammy

Art Elements Team:

неделя, 25 август 2019 г.

Унисекс бижута от тел / Unisex Wire Wrapped Jewelry

Когато бях малка се гледаше с лошо око на мъжете с бижута. Чудесно е, че днес има по-малко предразсъдъци в това отношение. Най-сетне се осмелих да направя бижута, които биха били подходящи и за мъже. Свързващите елементи от тел в тази публикация са по книгата на Синди Уимър "Липсващото звено".
When I was young, people did not approve of men wearing jewelry. Luckily, today there is less public prejudice in this respect. And I finally decided to try my hand at unisex jewelry. The wire links in this post are from Cindy Wimmer's book The Missing Link.


Унисекс гривна с морско стъкло.
Unisex bracelet with sea/beach glass.


Понякога грешките водят до неочаквани открития - не спазих размерите на тези усукани елементи и станаха доста по-големи. Хрумна ми да ги извия във формата на подкова и вече нарочно ги правя по-големи за ежедневни унисекс колиета. 
Sometimes mistakes are for the better - I eye-balled the measures for those swizzle sticks links and they turned out bigger than expected. I bent them in the shape of horseshoe in a light-bulb moment and now I'm making them bigger on purpose :) Check out these casual unisex necklaces.
Тази мъжка игла за ревер също е плод на случайност - имах само едно "листо" от кафяво морско стъкло и ми хрумна да увия около него... змия :) И така се роди не само тази игла за ревер, но и идея за цяла серия. Става и за сватбари, и за фармацевти :)
This lapel pin was serendipitous - I never made more leaves with brown sea /beach glass and was about to put it away, when I had this vision of a snake coiled around it. A lapel was born as well as an idea for a whole series. Will do both for groomsmen and pharmacists :)


Наблюдавам две противоположни тенденции в мъжкия вкус - от една страна, гривни с малки мъниста и верижки с малки висулки, от друга - едри фрапантни бижута. Не съм сигурна по кой път да поема. Макар че съм правила големи мъжки колиета по поръчка, бяха много модерни.
I have observed two totally opposite trends in male jewelry - bracelets with small beads and necklaces with small focals vs. eye-catching  jewelry. I'm not sure which way to go. Though I have made custom big male rosary necklaces that were quite popular.

петък, 16 август 2019 г.

Почти симетрично / Almost Symmetrical

За мое голямо разочарование, хората предпочитат симетрията пред асиметрията. От една страна, асиметрията дават свобода на въображението и резултатите са уникални. От друга, симетрия не се постига лесно. Което и ще докажем с днешната публикация ;)
Much to my disappointment, people prefer symmetry to asymmetry. On the one hand, asymmetry makes room for imagination and unique creations. On the other hand, symmetry is not easy. That's exactly what today's post is about ;)


Това колие е най-показателно за отношението ми към симетрията - отне ми почти година да го довърша :)
This necklace is the best example of my attitude to symmetry - almost a year in the making :)


И още  😃почти😃  симетрични колиета с морско стъкло.
More  😃almost😃  symmetrical necklaces with sea/beach glass.Отдавна се опитвам да измисля симетричен модел, който хем да е по-лесен за възпроизвеждане, хем да отговаря на вкуса на повече хора. Може би съм се доближила до него с тези две колиета.
I've been trying to come up with a symmetrical design that would be both easier to reproduce and more likable. I may have almost done it with these two pendants.


А какво ще кажете за това сладурче :)
Isn't this a "sweet heart" :)


Е, дотук със симетрията :) За свое оправдание ще кажа, че парчето беше от гърло на бутилка, т.е. много извито и неравно.
Ha, so much for symmetry :) As an excuse, this was a very uneven bottleneck piece.

И така, симетрично или асиметрично?
What do you think - symmetrical or asymmetrical?

вторник, 30 юли 2019 г.

Life Is More Beautiful with Flowers / Цветята правят живота по-красив

In many cases, timing is everything! And the worst is not when I hastily scribble an idea on a piece of paper or tightly close my eyes trying to remember the vision of a new idea when I can't right it down. The worst is when it pops up on weekend mornings and I could start working on it right away but no, I have chores and we have plans. This time I got extremely lucky: chores -✅, beer with friends - ✅ and I started working on all three (yeah, three!!!) ideas for the July challenge on Art Elements - Flowers.
Да уцелиш подходящия момент е изключително важно. Най-лошото не е когато се налага да нахвърлям някоя идея върху някакво листче или да затворя очи в опит да запомня образа на нова идея, ако не мога да я запиша. Най-лошото е, когато идеята изплува в съботно-неделна утрин и бих могла да започна работа по нея веднага, но - домакински задължения, планове... Този път имах късмет - свърших си работата, пихме по бира с приятели и се заех с цели три нови идеи за юлското предизвикателство в блога Art Elements на тема "цветя"!

⁕⚘⁕⚘⁕⚘⁕

I have a hoard of sea/beach glass and don't throw away even the smallest pieces. Such a shame to discard nature's labor! I'm always on the lookout for ideas how to utilize them and here is a new one - making leaves.
Имам големи запаси от морско стъкло и не изхвърлям дори и най-малките парченца - природата е вложила толкова усилия в тях! Винаги търся идеи за оползотворяването им и ето една нова - листенца!


Four-Leaf Clover brooch 1&2
Брошка "Четирилистна детелина" 1&2

I got some bonus beads with one of my orders from PetrovnaLampwork that looked like elongated and slightly curved vases. At first, I was clueless but an idea started shaping and here it is :)
С една от поръчките ми от PetrovnaLampwork получих подарък - нещо като издължени и леко извити вазички. Отначало нямах никаква идея как да ги използвам, но после разни мисли приеха що-годе ясен образ и ето какво се получи :)


Sunflower / Слънчоглед

This one was supposed to be a pendant but it surprised me and became a brooch :)
Мислех си за колие, но с изненада установих, че се получава брошка :)


The Bouquet / Букет

I left this one without patina just to see how it gets oxidized naturally. I can always use the boiled egg method on it - the patina is softer and not harmful to stones or pearls.
Реших да не патинирам това колие, а да видя как естествено ще потъмнява с времето. Винаги мога да го патинирам с варено яйце - не уврежда камъните и перлите и цветът е по-мек.

And a last minute creation - this is a prototype of a pendant I made as a gift. I had two leftover pieces of sterling silver wire. So I cut the same length pieces of copper wire and made this. I will show the "real thing" in one of my next posts :)
И едно творение от последната секунда - това е прототип на висулка, която исках да направя като подарък. Имах две остатъчни парчета сребърна тел, отрязах си аналогични такива от медна и спретнах тази. "Истинската" ще покажа в някоя от следващите публикации :)


The Prototype / Прототипът

It all started with this picture of some work in progress for Instagram. The arrangement was unintentional but triggered all those ideas.
Всичко започна с тази снимка за Инстаграм на мои неща в процес на изработка. Аранжировката не беше преднамерена, но породи всички тези идеи.


Oops, forgot it's a blog hop and here are the other amazing links :)
За малко да забравя да публикувам и другите невероятни участници :)

събота, 6 юли 2019 г.

Life in a Shadow Box / Сянката на живота

Art Journey #5 on Art Bead Scene Studio is the assemblage art of Joseph Cornell. Have you noticed that participation is not related to whether you like the art or not? This time it just happened - I had а mystic galaxy marble by PetrovnaLampwork and a design idea I was already working on.
Текущото предизвикателство в блога Art Bead Scene Studio е по творбите на Джоузеф Корнел в техниката на асемблажа - триизмерен колаж (?) - за която не намерих много информация на български в интернет. Сигурно щях да открия повече в някоя библиотека, но се съсредоточих върху бижуто. Само да отбележа - участвала съм дори да не съм харесвала твореца, а понякога не участвам дори да го харесвам. Да не ви обърквам повече, това зависи и от авторските компоненти, които и имам. А в случая и двете условия бяха налице - авторско мънисто на PetrovnaLampwork, в което сякаш е скрита мистична галактика, и почти готова идея!

Life in a Shadow Box Necklace / Колие "Сянката на живота" 

The design is packed with symbolic notions from Joseph Cornell's art and life and not based on any particular work, though I'd relate it to the one below:
- the frame reminds of a shadow box and the wire wrapping has this 3D effect;
- among all found objects, he collected marbles;
- the random links of the cord are like random found objects;
- the wire swirls represent the turmoils in his life;
- the subtle sparkle of the tiny crystals - the little pleasures he indulged in.
I kept asking myself one thing - would Joseph Cornell become the artist we know hadn't it been for the hardships of his life?
Символиката е свързана с изкуството и живота на Джоузеф Корнел и не е базирана на конкретна негова творба, но сякаш е доста повлияна от тази на снимката по-долу:
- рамката напомня за триизмерните рамки, в които той поставя своите произведения, като увиването с тел допринася за този ефект ;
бил е "нещотърсач" и различните елементи на верижката символизират разнообразните неща, които е събирал къде ли не; 
- събирал е и много стъклени топчета;
- заврънкулките от тел символизират превратностите на живота му;
- дискретният блясък на кристалчетата пък символизира малките удоволствия, които си е позволявал.
През цялото време се питах щеше ли Джоузеф Корнел да стане този художник, когото познаваме, ако не бяха ударите на живота?


Thank you, Erin, for giving us Joseph Cornell's quote: “Look at everything as though you are seeing it for the first time, with the eyes of a child, fresh with wonder”.
С благодарност към Ерин и за прекрасния цитат от Джоузеф Корнел: "Гледайте на живота с очите на дете, за което всяко нещо е чудо!"

P.s. This is also the second necklace of the Third Eye series I'm making with PetrovnaLampwork marbles :)
П.с. Това е и второто колие от серията "Третото око", която съм се заела да правя с авторски стъклени топчета на PetrovnaLampwork.

вторник, 18 юни 2019 г.

Предизвикай вдъхновението / Challenging the Inspiration

Когато вдъхновението те избягва, най-добре е да опиташ нещо ново. Отдавна си бях набелязала това видео-уроче. Да си призная, врътките се оказаха доста коварни :) Ето какво успях да направя, а също и най-сетне опитах патиниране с варено яйце. Установих, че патината не е много тъмна и че най-близката до яйцето висулка остана най-светла. Като цяло съм доволна от резултата.
When inspiration avoids you, try something new. I had saved this video to watch later. The swirls proved quite difficult, you know :) Here is what I made and I also tried patina with boiled egg for the first time. The patina was lighter than I expected and the pendant closest to the egg was less affected. Generally, I'm happy with the result.


Вдъхновението май усети, че мога и без него и се завърна :) Колие с авторско издуто мънисто на PetrovnaLampwork, което е толкова красиво, че имаше нужда само от някаква рамка!
When inspiration realized I can do without it, it came back :) Here is a pendant with a gorgeous blown art bauble by PetrovnaLampwork - it just needed a frame!


Последното е доста по-малко, но отново съм се постарала да е забележимо :) - ахатова друза и мънисто ахат в лилави тонове в асиметрична композиция.
The last one is quite small but I did my best to make it noticeable - a mauve druzy agate and purple faceted agate bead in an asymmetrical design.


И закъде без веселяшки летни обици!
And some summery earrings!

сряда, 1 май 2019 г.

Опити с нови техники / Experiments with New Techniques

Знаете ли, че ефектът на обков може да се постигне и с плетене с тел? Идеята е в бижуто да се вгради камък или друг декоративен елемент без дупка. Потърсете "channel setting wire wrap" в интернет и в меню "снимки" ще видите какво имам предвид. С цветчетата на PetrovnaLampwork беше по-трудно, защото те не са плоски от обратната страна, но с малко импровизации се получи :)
Did you know that you can achieve the effect of setting with wire wrapping? Search channel setting wire wrap on the Internet to see what I mean. It took some improvising with PetrovnaLampwork's tiny flower beads as their back is not flat but I love how it turned out :)


Тези дни явно съм била настроена авантюристично, защото опитах още едно "вграждане" на кръгло мънисто лампуърк без дупка. Това колие приюти една неудачна висулка в долната си част и едно прекрасно "галактическо" мънисто на PetrovnaLampwork. Относно неудачната висулка - отдавна се каня да споделя какво и как, но всичко е толкова спонтанно, че не успявам да заснема и разкажа за процеса. Не се отчайвайте, неудачни висулки е имало и ще има :)
I must have felt adventurous these days because I tried to set a round bead without a hole into a wire woven pendant. I used a failed pendant in the lower part and a beautiful "universe" bead by PetrovnaLampwork. About the failed pendant - I've been planning to tell you all about it but it was so spontaneous that I didn't have the time to take pictures. But, don't be disappointed - it's not the last failed pendant on earth :)


Бях толкова въодушевена, че започнах и второ колие от тази серия - мисля да я нарека "Третото око" - и дори мога да покажа някои снимки от процеса на работа.
I felt so inspired that I started a second pendant of what I named The Third Eye series and can even show some in progress pictures.
Е, дотук добре :)
Well, so far so good :)

Обичам да експериментирам с цел. Отдавна се каня на бижутерската смола, но все нямах идея за какво да я използвам. Наскоро направих няколко висулки с декупаж, но при увиването с тел нараних леко повърхността им, въпреки че имаха повече от десет слоя декупажно лепило и лак. A помните ли тази идея за украса на обратната страна на някои висулки с лепило и ситни мъниста? Е, и в двата случая нещата изглеждат много по-добре със смола.
I love experimenting with a purpose. I've been wanting to try resin for some time now but didn't have an idea what for. Recently, I made several washi pendants and slightly damaged their surface during wire wrapping, in spite of more than ten layers of decoupage medium and varnish. Plus, do you remember this idea for decorating the back side of some charms with glue and seed beads? Unfortunately, some of the seed beads fell off with time. Resin worked like a charm in both cases :)


Научих няколко урока:
1. 10 мл са страшно много!
2. Изделието трябва да се залива внимателно и по малко.
3. Трябва да се обърне специално внимание на ръбовете.
4. Не знам за другите, но аз явно трябва да работя със смола на дневна светлина - отблясъците от лампите ми попречиха да видя дали е покрила навсякъде!
5. Спиртът разваля покритието!
I learned a couple of things:
1. 10 ml goes a long way!
2. You have to pour resin little by little.
3. Pay a special attention to the edges.
4. I don't know about you but I have to work in day light - I couldn't see if everything was well covered in artificial lighting.
5. Don't use alcohol on resin surface!

сряда, 24 април 2019 г.

Премяна за закопчалка / Dress Your Clasp

Бях много нещастна, когато разбрах, че съм алергична към неблагородни метали и сплави и не мога да нося масова бижутерия. Проблема с обиците реших лесно - имам сребърни бъбрековидни кукички и сменям висулките. По-сериозен е въпросът със закопчалките. Отдавна смятах да пробвам тази идея, предназначена за магнитни закопчалки с цилиндрична форма - закопчалката се покрива с тръбичка от мъниста с плетка пейот. Експериментирах със закопчалка тип щипка 10 mm. Използвах мъниста прециоза орнела 11/0. Установих, че при 11 реда се постига оптимален отвор - тръбичката не се изхлузва, но трябва да се намества внимателно с леко въртеливо движение.
I was very unhappy when I found out I was allergic to non-precious metals  and alloys and cannot wear fashion jewelry. The solution for dangle earrings was to get 925 sterling silver kidney ear wires and change the dangles. Clasps are a different story. I've been planning to try this idea, intended for cylinder magnet clasps - covering them with beaded peyote tube. I decided to experiment with 10 mm lobster clasp. I used Preciosa Ornela 11/0 seed beads, 11 rows for an optimal opening so that the tube won't slide off. You can put it on and off the clasp by gently turning and pushing at the same time.
Надявам се публикацията да е от полза за някого :) Естествено, тръбичката може да се направи и с по-големи мъниста, и по-дълга, използвайте фантазията си! А в това видео ще намерите още много съвети за красиви закопчалки!
I hope this was helpful :) Of course, the tube could be longer and/or made of larger beads, just use your imagination! You can find even more beautiful ideas in this video!

Макар да не обичам да използвам блога си като витрина, често се възползвам от кратките публикации, за да покажа нови бижута :)
Even though I don't like using my blog as a shopping window, I always make the most of short posts by showing off new designs :)
понеделник, 15 април 2019 г.

Направи си сам кутийки от тел / Wire Wrapped Cages DIY

Тук бях обещала да покажа как правя висулки от тел във формата на кутийки. Както обикновено, не се спирам на базовите техники, тях можете да научите от YouTube.
I had promised to show how I make wire cage dangles here. As usual, I do not discuss basic techniques that you can learn on YouTube.

Кутийка от тел с ушенце
Wire Wrapped Cage with a loop


Материали*:
- две телчета 0.8 мм с дължина 9 cm (използвайте твърда тел)
- тел 0.3 мм с дължина около или малко повече от 3 m
- мъниста, които да се поберат в кутийката
- клещи-резачки
- кръглоусти клещи или клещи за правене на държачи
- клещи с пластмасови накрайници
- плоски клещи
Materials*:
- two pieces 0.8 or 1.0 mm hard wire, 9 cm
- one piece of  0.3 wire, about 3+ m
- beads that would fit in the cage
- flush cutters
- round nose pliers or bail making pliers
- nylon jaw pliers
- chain nose pliers

*Телта за основата трябва да е минимум 0.8, а за увиване може да ползвате и 0.4 mm. Различните дебелини дават различни резултати.
*The basic wire should be at least 0.8 mm and the weaving wire may be 0.4 mm. Different gauges produce different results.

Отрежете 10 см тел 0.8 мм. Направете ушенце посредата, това ще скъси парчето с около сантиметър. Отрежете второ парче тел с дължината на първото.
Cut 10 cm of 0.8 mm wire. Make a loop in the middle, this will make the piece about 9 cm. Cut another piece of the same length.


Поставете ги на кръст и започнете да плетете с тънката тел паяжина по това уроче. Телта минава от външната страна на кутийката. За да станат кутийките еднакви, е важно в основата броят на редовете да е един и същ. Прегънете четирите телчета нагоре под прав ъгъл и продължете да плетете. За да се вижда по-добре мънистото, плетката трябва да е по-рехава, т.е. увивайте по 2 или 3 пъти около всеки лъч до около 2 см преди края.
Cross the two pieces and start weaving a cobweb with the thinner wire. The weaving wire should be on the outside of the cage. If you want your cages to be uniform, wrap the base with the same amount of rows. Bend the base wire pieces up at a right angle and continue weaving until about 2 cm from the top ends.


Отрежете тънката тел. Завийте краищата на спирали и ги прегънете върху отвора, като преди това поставите в клетката избраното мънисто. Честито, имате си висулка кутийка от тел! Ако искате да закачите кутийките една към друга, прегънете единия край по диагонала на отвора и направете ушенце. 
Cut off the weaving wire. Twist the wire ends into spirals and bend them onto the opening after having placed the bead inside. If you'd like to attach the cages to one another, bend one end over the cage opening on the diagonal and make a loop.Кутийка от тел с две ушенца / Wire wrapped cage with two loops


Кутийка от тел с едно ушенце (висулка) / Wire wrapped cage with one loop (dangle)


Колие "Морска пяна" с кутийките от урочето, мъниста кварц и обработено (т.е. огладено и лъснато) морско стъкло:
Sea Foam Necklace with wire wrapped cages from this tutorial, quartz beads and processed (i.e. smoothed down and polished) sea glass:


Ето и две от по-старите ми колиета с кутийки-висулки:
Here are two of my older necklaces with wire wrapped cages used as dangles:

Имам и идея за кутийки от тел за нанизване, очаквайте включване! Ако сте посещавали блога и преди, знаете, че първата такава кутийка направих, вдъхновена от обемните бижута от тел на Кати Фрей.
Right now I'm working on wire wrapped boxes for stringing, so stay tuned! If you have read this blog before, you know that I first made a similar wire cage, inspired by Kathy Frey's dimensional wire wrapped jewelry.