15 март 2021

Спирални щифтове от тел - вариант 2 / Spiral Wire Prongs - V. 2

Kакто обещах тук, изпробвах новата идея и си заслужава да я споделя. От друга страна, изборът на една или друга техника зависи от вас и модела. Използвах кабошона от смола от тази публикация, като го подлепих с хартия washi, за да не прозира.
As promised here, I tried the new idea and it's worth sharing. On the other hand, the choice of one method or another depends on you and the design. I used the resin cabochon from this post but glued some washi paper at the back to block transparency.


Оплитате четири парчета тел 0.8 mm по средата, двете вътрешни закрепвате за рамката, а външните увивате на спирали и обръщате върху кабошона. Няколко думи за размерите на отделните компоненти:
- рамката трябва да е малко по-широка от елемента, който ще вграждате във висулката;
- дължината на двете вътрешни телчета трябва да е достатъчна, за да се увие около рамката поне два пъти;
- относно спиралите - аз вече ги определям на око, макар често да греша :) Направете спирала от едно парче тел, което сте измерили предварително, измерете диаметъра й и ето ви съотношение! Естествено, то е различно за различните дебелини на телта, а и зависи от това, доколко спиралата е стегната. Но все пак имате представа за дължината, която ще ви е необходима.
Weave around the center of four segments of 20 Ga wire, attach both inner pieces to the frame, make spirals with the ends of the outer pieces and turn them onto the cabochon. Some clues on dimensions:
- the frame should be a bit wider than the element you're going to weave around;
- the inner pieces should be long enough to go around the frame twice;
- about the spirals - I eye-ball them (sometimes wrongly) but here is what you can do: make a spiral with a piece of wire that you have measured, measure the diameter of the spiral and you've got a ratio (which is different for different gauges). It also depends on how tight the spiral is but at least you can estimate the length you will need.

Малко снимки:
Here is the pictorial:


Оплитане на четирите парчета тел
Weaving the four wire pieces


Размери на телта спрямо рамката
Visual of wire dimensions with reference to the frame


Размер на кабошона спрямо телта и рамката
Visual of cabochon dimensions with reference to the frame and wires


Обратната страна на кабошона
The back of the cabochon


Обратната страна след закрепване на кабошона
The back of the attached cabochon


Лицевата страна след закрепване на кабошона
The front of the attached cabochon

Надявам се да съм била полезна на тези от вас, които не се справят със щифтовете достатъчно добре. Това не значи, че трябва да се откажете - продължавайте да се усъвършенствате.
I hope this was useful to those of you who are not that good at wire prongs. It doesn't mean you have to give up on them, just keep trying.

2 коментара:

  1. This pendant is beautiful and poetic and it is great that you are sharing your process of making it.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Thank you, Divya! Like I said, you described it better on Instagram than I ever could :) I sometimes come up with my own twist on a "legit" technique just because I can't use it for one reason or another (e.g. weak hands, different wire), so I'm sharing it to be helpful to someone like me.

      Изтриване

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!