събота, 16 юни 2018 г.

The Kaleidoscope Effect / Ефектът на калейдоскопа

The We're All Ears June inspiration is kaleidoscopes. We had kaleidoscopes when we were kids and were fascinated by the effect... for a short time. Then we would just leave them somewhere and pick up from time to time because the fascination was still there :) As to the earrings, I was clueless. I still am and what I made may count as cheating :( I spotted some small colorful hematite beads and realized they had this effect. Also, I recently found these silver-color charms that looked oxidized, exotic and time-worn. I strung the hematite beads on four-fold 0.4 mm black wire in a circle, attached the charm and ear wire - et voilà, kaleidoscope earrings!
Предизвикателството на We're All Ears за юни са калейдоскопите. И ние имахме калейдоскопи като деца, но магическото им въздействие върху нас беше кратко. После ги зарязвахме някъде, но все пак от време на време си играехме с тях, защото магията си беше там :) Що се отнася до обиците, нямах никаква идея! Все още нямам и това, което направих, може да мине за измама :( Погледът ми попадна върху едни оцветени малки мъниста хематит и установих, че имат този ефект. Освен това, наскоро си бях купила едни висулки, които изглеждаха старинни и екзотични. Нанизах няколко мъниста в кръг на четири слоя черна тел 0.4 мм, отдолу закачих висулките, отгоре - кукички за обици. Ето ви обици с ефекта на калейдоскоп!I am so curious to check out how everybody else coped with the kaleidoscope effect here!
Ужасно съм любопитна да видя как са се справили другите с ефекта на калейдоскопа тук!

четвъртък, 31 май 2018 г.

Primavera

The May challenge on Art Bead Scene Studio is Botticelli's Primavera. Turns out, it is loaded with allegories that remain a mystery to this day. And it is magnificent! I scrutinized large scale fragments of the painting and noticed the brooch of one of the Graces; the arch of branches and leaves around Venus and the flowers Flora was covered in. And the ethereal golden light the figures seem to flow in.
Предизвикателството за м. май в блога Art Bead Scene Studio е "Пролет" на Ботичели. Оказа се, че картината е заредена с мистични послания, за които има различни тълкувания. Също така е и прекрасна! Докато разглеждах нейни фрагменти в едър план, забелязах брошката на една от трите грации, арката от клони и листа над Венера и цветята, с които е окичена Флора. И ефирната златиста светлина, в която фигурите се реят сякаш в безтегловност.

Primavera Brooch / Брошка Примавера


First, I made the Primavera brooch with art beads by Petrovna Lampwork and wire. It was an evolving design that started with two earring wire frames gone wrong - I decided to try and wrap wire woven branches with leaves around one of them. Then I decided on the placement of the beads - a golden beige dragonfly bead and a black golden foiled one with glass dots that look like fruits. I added some wire woven pieces and an arch shaped element.
Първо направих брошка Primavera с авторски мъниста на Petrovna Lampwork и тел. Това беше дизайн в развитие - имах едни несполучливи овални рамки от тел за обици и ми дойде идеята да увия около едната клонки с листа от тел. Определих мястото на мънистата - едното е златисто-бежова плочка с водно конче, а другото - плоско, черно със златисто покритие и стъклени капки като плодове. Добавих още оплетена тел, а също и елемент с формата на арка.

Flora's Necklace / Колие "Флора"


The second piece is a necklace, inspired by Flora's flowers. Again, the beads are by Petrovna Lampwork.
Второто бижу е колие, вдъхновено от цветята на Флора. Мънистата отново са на Petrovna Lampwork.

In the Garden of Venus / Колие "В градината на Венера"


The third necklace has no art beads. The pendant is washi paper decoupage on wood that I made years ago. It felt so good to  find the right design for it! How come it never occurred to me to wire wrap it before!
Третото колие не е с авторски мъниста. Висулката е декупаж с японска хартия уаши върху дърво. Най-сетне намерих подходящ модел и за нея! Как не ми хрумна по-рано да я оплета с тел!


You can see what the other participants made here.
Тук можете да видите творенията на другите участници.

събота, 26 май 2018 г.

Не спирай да се учиш! / Keep learning!

Знаете, че понякога посещавам курсове за бижутерски техники. Правя го не само за да видя техниката на живо, но и за да се срещам с хора, с които споделяме една и съща страст. И заради изключително приятното чувство за смислено прекаран ден. Тук бях споделила за участието си в един такъв курс, а днес ще ви разкажа за още два.
You know that sometimes I take jewelry making classes. I do that to not only see the technique live but also meet like-minded people. And it pays off with a very special feeling for a day spent well. I wrote about one of these classes here and today I am going to tell you about two more.

Плетка "зидария" в кръг (концентрична?) - тези обици нямаха никакъв късмет (то май аз нямах). Първо, сгреших плетката и изгубих ценно време от урока. Второ, вече вкъщи, ми се скъса едното "мостче" и отново разплетох целия елемент. Леко се изнервих и няколко дни се правих, че не ги забелязвам. И, естествено, забравих как точно се плетеше това. Учебник, клипчета и т.н. - справих се с едната обица. Другата отлежа още една седмица, но вече мога да ги покажа в целия им блясък.
Circular brick stitch - those earrings had no luck (or was it me?). First, I got the weave wrong and lost precious time during the lesson. Then, at home, one of the bridges got torn and I had to take it all apart. Slightly frustrated, I put the work aside and pretended to not notice it for a couple of days. And, of course, forgot how it's done. The textbook and some videos helped with finishing the first earring. The second one took another week. Finally, you can see both in all their glory!


Учихме се да ползваме конус за пръстени и изработихме пръстен с мъниста, увити с тел. Също така трябваше да оформим два еднакви (това се казва предизвикателство!) елемента от тел за обици.
We learned how to use the ring mandrel and made a ring with wire wrapped beads. Also, we shaped two equal (now this was a challenge!) pieces of wire for earrings, using the same mandrel.


Плетене с халкички - не запомних техниката, но тези обици може да зарибят човек!
Chain maille - I couldn't memorize the technique but these earrings can get you hooked!


Плетка "зидария" - просто и ефектно! Моделът за тези ромбчета беше едно асиметрично колие в комбинация с мъниста опушен кварц, но колкото и да ми харесваше, ги виждах по-скоро като обици.
Brick stitch - simple and simply beautiful! The model for those diamond stitched elements was an asymmetric necklace with smokey quartz beads but as much as I liked it, I was thinking earrings.Другите две бижута засега остават недовършени.
The other two pieces are still UFOs.

Ходих и на еднодневен курс за работа с полимерна глина. Не че не съм правила самостоятелни опити, но не бяха особено удачни. То и на курса не се представих твърде добре, но имам и с какво да се похваля :)
I also took a one-day polymer clay course. I admit to trying this medium on my own but the results were quite pitiful. I didn't do well at the course either but, still, some of the items turned out nice :)

Брошка с прецъфтяло цвете, идеално за панерчето за хляб ;) Добре де, признавам си, че не успях да оформя венчелистчетата, явно трябва да потренирам.
A withered flower brooch, perfect for my bread basket ;) OK, I admit I didn't succeed in shaping the petals, apparently, I need practice.


Висулка със спираловидна шарка, но прекалих със смесването на цветовете. Направих си и още едно мънисто.
A pendant with colorful spirals that I smudged a bit and an extra bead.


Етно-колие с мъниста, които ми се получиха. И си направих и две висулчици от остатъците.
A tribal necklace and my beads came out right. I also made two dangles from the extra piece.

Големи мъниста в ярки цветове с ефект на вулканичен камък.
Large beads in bright colors with lava effect.


Надявам се някой ден наученото да ми послужи!
I hope to make use of all I learned some day!

понеделник, 21 май 2018 г.

For the Love of a Mountain / За любовта на една планина

On May 14, the rescue operation for the Bulgarian high altitude climber Boyan Petrov was called off. He disappeared after a solo summit attempt on Shishapangma, the 14th highest peak in the world at 8027 meters. I couldn't believe how many people criticized his "reckless and irresponsible" decision to move on on Facebook and other media. It looks like we have forgotten what it takes to follow a dream and discover things, places or yourself. No, he didn't discover the North Pole but he reminded us of the people who did and that we very much wanted to be like them when we were kids. Even if I hadn't decided to participate in the Honey Do List May challenge, I felt that I needed to because the inspiration was a picture of a mountain - a huge bare rock standing against the sky. In my piece, I wanted to show the harshness and beauty of the majestic mountains that have called so many brave hearts and never let them go.
На 14 май 2018 г. беше прекратена спасителната операция за търсене на алпиниста Боян Петров. Той завинаги остана някъде под връх Шиша Пангма, който беше тръгнал да покорява сам. Не можах да повярвам колко критики отнесе в социалните медии за "безотговорното" си решение. Май сме забравили какво означава да последваш мечтите си и да откриваш неща, места или себе си. Да, той не е открил Северния полюс, но ни напомни за хората, които са и как искахме като малки да бъдем като тях. Не бях решила да участвам в предизвикателството за м. май Honey Do List, но след този случай усетих вътрешна необходимост - снимката за вдъхновение беше на планина - огромна скала на фона на небето. Исках да покажа неприветливостта и красотата на величествената планина, която е призовала много смели сърца и не ги е пуснала да се върнат.


I used picture jasper and copper wire, two ceramic flower beads and a ceramic focal. The bead just above the focal is green moss agate. The focal pictures the sun, I guess, but it also looks like one of those flowers that miraculously appear on mountainous rocks out of nowhere - I call them survivors. Let's not forget our childhood dreams!
Използвах пейзажен яспис, медна тел и керамични мъниста. Мънистото над централната керамична висулка е зелен мъхов ахат. Централната висулка по-скоро изобразява слънце, но също така прилича на онези цветчета, които се появяват по скалите сякаш изневиделица и оцеляват! Нека не забравяме детските си  мечти!
You can see what other designers made here.
Тук можете да видите какво са направили другите участници.

събота, 19 май 2018 г.

Mobile Earrings / Кинетични обици

The We're All Ears May inspiration are Alexander Calder's mobiles. I went for a somewhat literal interpretation. It took me long to decide on the construction and there were only two dangles!!! No matter how hard I tried, I couldn't add more, so I suspended the "mobile" from a Czech flower bead. I used cable stripped wire, a turquoise colored resin bead and a lapis bead. Now that I'm writing this post, a lot more ideas are coming to me and I will be exploring them for sure.
Вдъхновението на We're All Ears за месец май са кинетичните скулптури на Александър Колдър. Интерпретацията ми е буквална и конструкцията ми отне доста време, а има само две рамена!!! Колкото и да се опитвах, не успях да вкарам трети елемент, затова я окачих на мънисто-цвете от чешко стъкло. Използвах тел от кабел, тюркоазено мънисто от смола и мънисто лазурит. Сега като пиша тази публикация, ми идват доста повече идеи, които със сигурност ще изпробвам по-късно.
I'm curious to find out what everybody else made here!
Любопитна съм да видя другите участници какво са измислили тук!

неделя, 29 април 2018 г.

Rainbow Colors / Цветовете на дъгата


The April challenge on Art Bead Scene Studio is a painting by František Kupka - Disks of Newton (Study for “Fugue in Two Colors”). The painting is one of a series that reflects Kupka's interest in color and especially Isaac Newton's theory of color. I saw a rainbow of colors in dazzling spirals and that's what I tried to convey in my necklace. The three focal art beads are by Petrovna Lampwork, I added spirals made from stripped cable wire (fire painted and hammered) and bead links, wrapped with wire and seed beads.
Предизвикателството за април в блога Art Bead Scene Studio е картина на Франтишек Купка, вдъхновена от интереса му към цветовете и по-специално теорията на цветовете на Исак Нютон. Това, което аз видях в нея, бяха множество цветове в шеметна ярка спирала и това се опитах да пресъздам в колието си. Трите централни мъниста са на Petrovna Lampwork, добавих спирали от тел от кабел, боядисани с горелка и сплескани с чук, и елементи, увити с тел и ситни стъклени мъниста.
It is always fascinating to read about the inspiration paths of the other participants, please, do check them out here.
Тук можете да видите как другите участници са пресъздали картината в бижута или авторски елементи.

петък, 20 април 2018 г.

Paradise Earrings / Обици "Тропически рай"

The April challenge on We're All Ears is Paradise Calling. The one with the turquoise blue-green sea, lush greenery, exotic flowers and butterflies and mouthwatering fruit. How could I resist?
Предизвикателството на We're All Ears за април 2018 е "Тропически рай". Онзи с "тюркоазеносиньозеленото" море, пищната зеленина, екзотичните цветя и пеперуди и сочните плодове. Как да устоиш?

Cocktail On the Beach Earrings with red tagua leaves, irregular red turquoise  stones, multi-color wooden spacers, ceramic and silver color bead caps. Inspired by our close friends who live at the seaside and afternoon cocktails are a natural part of the daily routine. We only have to say what color, the rest is a surprise :) 
Обици "Коктейл на плажа" с червени листа от тагуа, мъниста червен тюркоаз, разноцветни дървени шайбички, керамично и метално капаче. Вдъхновени от много близки приятели от Обзор, където коктейлите са естествена част от деня. Само трябва да кажем какъв цвят искаме, останалото е изненада :)


Fluttering By Earrings in turquoise and purple with butterfly wings by Petrovna Lampwork.
Обици "Пърхащи крила" в тюркоазено-лилаво с пеперудени крила на Petrovna Lampwork.


Juicy Fruit Earrings with pomegranate art beads by Petrovna Lampwork and a wreath of pink pearls.
Обици с авторски мъниста във формата на нар на Petrovna Lampwork и венец от розови перли.


Check out for more paradise earrings here!
Тук можете да видите още "райски" обици!


More inspiration #icantdraw
Още вдъхновение #немогадарисувам

неделя, 15 април 2018 г.

#4седмицинещоправене #брошки / #4weeksofmaking #brooches


Когато реших да включа и брошки в личното си предизвикателство за 2018 г., смятах, че просто ще направя още четири брошки от тел и морско стъкло. Е, тайно се надявах да измисля и други модели 😉 Ето и равносметката:
When I decided to add brooches to my 2018 personal challenge, I thought I'd just make four more wire woven sea glass brooches. But I also hoped to come up with something new 😉 Here is what happened:


Две брошки от тел и морско стъкло.
Two brooches with wire woven sea glass.Има модели, които едновременно искам и не искам да правя. Един от тях е "гнездо" - правила съм, но не бях впечатлена. Наскоро си намерих едно такова и го превърнах в брошка!
There are designs that I both want and do not want to make. Bird nest is one of them - I've made some but was not impressed. So they just laid there. Suddenly, it struck me they could make wonderful brooches!И четвъртата брошка е "трансформър" - може да се носи и като висулка. И, под секрет, изглежда по-добре като висулка 😉
And the fourth one is transformer - it can be worn as a pendant, too. Truth be told, it looks better as a pendant 😉


Надявам се с това да изкупя закъснението с около две седмици, дано никой да не е забелязал 😉 Както и да се справя по-добре със следващото си лично предизвикателство - #4седмицинещоправене #колиета!
I hope this redeems the two-week delay that, hopefully, nobody noticed 😉 Now to the next personal challenge - #4weeksofmaking #necklaces!

петък, 6 април 2018 г.

Silver Blue Dreams / Сребърни мечти

I got blue and silver jewelry elements for the 2018 Bead Peeps Swap'n'Hop from my partner Bonnie Robbins (check out the picture at the bottom). The perfect color combo! We don't have to make the design of the year but we have to try and do justice to our partners. I always set myself a small challenge - it's either a new technique, or a new design, or, in this case, I decided to stick to the color scheme.
За поредната международна размяна на елементи за бижута получих мъниста в синьо и сребърни елементи от партньора си Бони Робинс (вижте снимката в края на публикацията). Перфектната цветова комбинация! От нас не се очаква да направим чудеса, но трябва да се опитаме да отдадем дължимото на партньора си. Затова винаги си поставям някакво предизвикателство, било то нова техника или нов модел, а в този случай реших да се огранича в изпратената ми цветова комбинация.

Silver Blue Dreams Set / Комплект "Сребърни мечти"Large sodalite donut focal with wire woven bail; wire woven hooks with silver plated wire, decorated with small lapis beads; finished with a silver plated chain. I intended to make the weaving more ornate but the wire I had was too hard so I added the versatile hook to the design.
Колие с голямо кръгло мънисто содалит; куки, оплетени от посребрена тел и украсени с малки мъниста лапис лазули; посребрена верижка. Първоначално исках да направя по-богата и сложна оплетка, но разполагах само с твърда посребрена тел и вмъкнах в дизайна вездесъщата кука.I tried to make dimensional earrings (Kathy Frey Tutorial) and while the frames were the same at the beginning (I swear), at the end one of them was thinner. I made some hammered eye pins in different lengths with the lapis beads, added large color enhanced blue beads and silver spacers and made a collar necklace. I strung everything on memory wire but it started looking dull. On an impulse, I added some free-style wrapping with thick aluminum wire on both ends. Closure is with lobster clasp, because the weight of the necklace pulls the ends down when worn.
Опитах се да направя обици с триизмерно оплитане и макар рамките в началото да бяха еднакви (заклевам се!), накрая едната стана по-тясна. Нарязах различни по дължина парчета посребрената тел, сплесках ги в единия край с чукче, нанизах от малките мъниста лапис лазули и направих още едно колие, като добавих по-големи сини мъниста и разделители цвят сребро. Нанизах ги на тел тип мемори, но резултатът беше малко скучен. В един момент импулсивно увих алуминиева тел от двете страни. Добавих закопчалка тип щипка, т.к. теглото на колието опъва краищата надолу.


The earrings you see are the result of hole drilling gone wrong. I had to switch from a boho design with long dangles to twisted wire. The light blue and white beads came from a vintage Czech glass necklace.
Обиците, които виждате, са резултат на грешно пробити дупки. От първоначалния замисъл с дълги висулки преминах към усукана тел и мъниста. Светлосините и бели мъниста са от колие от чешко стъкло от 80-те години на миналия век.


Finally, I made a two-strand bracelet with the wire wrapped links, lapis beads and the handmade clasp.
Накрая, направих двуредна гривна с ръчно направените елементи от тел и закопчалка, както и част от останалите мъниста лапис лазули.

Here is a list of all the participants:
Ето и списък на всички участници:

Hostess
Linda Anderson http://fromthebeadboard.blogspot.com


Linda Anderson http://fromthebeadboard.blogspot.com
Inge von Roos          https://ingetraud.wordpress.com

Kari  Asbury https://kariasbury.com/blogs/design-challenges
Nadine Edris http://instagram.com/moondancemaine

Kathy Lindemer         https://bay-moon-design.blogspot.com/
Hope Smitherman http://CraftyHope.com

Marde Lowe         http://fancimardesigns.blogspot.com
Christina Hickman         https://www.instagram.com/laughingsalmon/

Terry Jeanette Carter https://tappingflamingo.blogspot.com
LISA JOHNSON https://spudandmrsbutters.blogspot.com/

Catherine La Vite         http://drygulchbeadsandjewelry.blogspot.com/
Joanne Bell                 https://joannetinks.wordpress.com

Rosantia Petkova http://bairozan.blogspot.bg/
Bonnie  Robbins https://www.instagram.com/brobbins_wireandwonder/

Natalie Davidson        http://www.northshoredays.com/
Robin Reed                 http://www.willowdragon.blogspot.com

Karin King http://www.maverickbeads.blogspot.ca
Jenny Kyrlach http://anafiassa.blogspot.com

Erika Price https://www.instagram.com/erikapricejewellery/
Sarah  Reid  http://www.instagram.com/sarahreiddesigns

Divya N                      http://www.jewelsofsayuri.com
Lori Schneider http://beadaddicted.blogspot.com

Robin Showstack http://heartsdesiresjewelryforyou.blogspot.com/
Nicole Rennell https://www.instagram.com/nicolerennelldesigns/

Fay  Wolfenden http://torchfairy.blogspot.com
Shai Williams             http://www.shaihasramblings.com/

andrea frank https://instagram.com/andreazeef
Cheri Reed                 http://creativedesignsbycheri.wordpress.comSeed Beaders
Deborah Apodaca         https://deborahapodacadesigns.blogspot.com/
PALAK UDESHI         http://kalaabhushan.blogspot.in/

Penny Houghton       http://www.forgottentrack.com.au/blog
Paulina Russell         Http://www.instagram.com/thewildbead

Heather Canepa         http://www.instagram.com/canepaheather
Tina Hemr                 http://instagram.com/mariecaroldesigns

NAOMI KNAFLA      https://www.instagram.com/naomiknafla/
Michelle Marson         https://www.instagram.com/ellecountry/

REbecca White            https://morganafeycreations.com/blog/
Laura Bosch https://www.instagram.com/lauraboschmultibeadia

Kathleen Breeding https://www.instagram.com/99bobotw.kb/
Becky Pancake http://beckypancakebeaddesigns.blogspot.com/

I guess this is the most expected annual event by many handmade jewelry artists all over the world and we owe this opportunity to the enthusiasm of Linda Anderson! I am thankful for the inspiration to her and my partner Bonnie Robbins, whose creations you can see on her Instagram.
Това може би е най-очакваното ежегодно събитие от много творци в много страни и го дължим на ентусиазма на Линда Андерсън! На нея и на партньора си Бони Робинс съм благодарна за вдъхновението! А творенията на Бони можете да видите в профила й в Инстаграм.